03/02/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
DO
تصمیم نرخ بهره 4.5%
14/02/2020 واقعی قبلی
09:30 PM
DO
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.66%


جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.