05/07/2020 واقعی قبلی
DO
انتخابات عمومی
10/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
DO
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.99%
31/07/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
DO
تصمیم نرخ بهره 3.5%


جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.