02/10/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
DO
تصمیم نرخ بهره 3.0%
15/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
DO
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.8%


جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.