30/09/2019 واقعی قبلی
05:00 PM
DO
تصمیم نرخ بهره 4.50%
15/10/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
DO
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.72%


جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی

جمهوری دومینیکن - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.