گذشته قبلی
پول 54.5 54.46
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.4 -1.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.1 11.4 در صد
نرخ بیکاری 7.6 8 در صد
نرخ تورم 9.47 9.64 در صد
نرخ بهره 6.5 5.5 در صد
موازنه تجاری -1055 -921 USD - میلیون
حساب جاری -371 -682 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 -1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.1 50.53 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.91 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 28 27 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 10.4 -1.1 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.1 11.4 در صد
تولید ناخالص داخلی 78.84 88.94 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 7678 8314 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17003 18413 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1531549 1314660 DOP - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 505578 357771 DOP - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.6 8 در صد
جمعیت 11.03 10.45 میلیون
نرخ اشتغال 56.8 56.6 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 61.7 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 9.47 9.64 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 118 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 113 113 امتیاز
اندازه اصل تورم 7.29 7.25 در صد
CPI مسکن آب و برق 119 119 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 129 امتیاز
تورم مواد غذایی 12.9 12.6 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 194 187 امتیاز
انتظارات تورم 5.55 5.48 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 0.96 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 144 144 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15759004 15755692 دوزها
موارد کروناویروس 599469 598594 افراد
مرگ و میر کروناویروس 4383 4382 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 6.5 5.5 در صد
نرخ بهره سپرده 6.07 5.84 در صد
ذخایر ارزی خارجی 14411 14596 USD - میلیون
عرضه پول M0 177918 181606 DOP - میلیون
عرضه پول M1 648003 669802 DOP - میلیون
عرضه پول M2 1522771 1546776 DOP - میلیون
عرضه پول M3 2123307 2146033 DOP - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -1055 -921 USD - میلیون
حساب جاری -371 -682 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 -1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1051 1125 USD - میلیون
واردات 2246 2496 USD - میلیون
حواله 851 810 USD - میلیون
ذخایر طلا 0.57 0.57 تن
گردش سرمایه -426 -2572 USD - میلیون
بدهی خارجی 33466 33251 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 691 718 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0 0.18
ورود توریست 476575 563987
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.1 50.53 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.91 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 71675 81130 DOP - میلیون
ارزش بودجه دولت 15738 -8425 DOP - میلیون
بدهی های دولت 59362 59649 USD - میلیون
درآمدهای دولت 87412 72705 DOP - میلیون
هزینه های دولت 198703 153026 DOP - میلیون
مخارج نظامی 627 613 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 28 27 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 4430 4096 KBps
آدرس های IP 906609 874626 IP
اطمینان کسب و کار 57.5 55.5 امتیاز
تغییرات موجودی انبار -17884 344 DOP - میلیون
شاخص رقابتی 58.31 57.38 امتیاز
رتبه رقابتی 78 82
شاخص فساد مالی 30 28 امتیاز
رتبه فساد مالی 128 137
آسانی کسب و کار 115 102
شاخص اقتصادی مقدم 11.7 12.1 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 1003874 895690 DOP - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.