بازارها گذشته مرجع
پول 56.29 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2021-03
نرخ بیکاری 8 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 114 2021-10
نرخ تورم 7.74 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 12472126 2021-10
نرخ بهره 3 2021-09
موازنه تجاری -1055 2021-06
حساب جاری -682 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.1 2020-12
بودجه دولت -7.91 2020-12
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 368131 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 4082 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 265800 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 78.84 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7390 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17003 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1244123 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 389704 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8 2021-03
جمعیت 10.45 2020-12
نرخ اشتغال 56.8 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 114 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 12472126 2021-10
موارد کروناویروس 368131 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 4082 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 265800 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.74 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2021-08
اندازه اصل تورم 5.91 2021-08
CPI مسکن آب و برق 107 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119 2021-09
تورم مواد غذایی 10.67 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 188 2021-03
انتظارات تورم 5.55 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-09
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی خارجی 13060 2021-08
عرضه پول M0 182179 2021-07
عرضه پول M1 602495 2021-09
عرضه پول M2 1479962 2021-09
عرضه پول M3 2049334 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1055 2021-06
حساب جاری -682 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2020-12
صادرات 1036 2021-06
واردات 2091 2021-06
حواله 872 2021-08
ذخایر طلا 0.57 2021-06
گردش سرمایه -426 2021-06
بدهی خارجی 33433 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 691 2021-03
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 462536 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.1 2020-12
بودجه دولت -7.91 2020-12
ارزیابی اعتبار 40 2021-10
هزینه های مالی 84568 2021-07
ارزش بودجه دولت -6082 2021-07
بدهی های دولت 59357 2021-04
درآمدهای دولت 78485 2021-07
هزینه های دولت 125991 2021-03
مخارج نظامی 627 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 59.8 2021-06
تغییرات موجودی انبار 3520 2021-03
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 12.1 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 845937 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.