گذشته قبلی
پول 57.67 57.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.5 -0.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.4 3.1 در صد
نرخ بیکاری 7.6 8 در صد
نرخ تورم 8.5 8.23 در صد
نرخ بهره 4.5 3.5 در صد
موازنه تجاری -1055 -921 USD - میلیون
حساب جاری -371 -682 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 -1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.1 50.53 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.91 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 28 27 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 7.6 8 در صد
جمعیت 10.45 10.36 میلیون
نرخ اشتغال 56.8 56.6 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 61.7 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.5 8.23 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 112 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 110 109 امتیاز
اندازه اصل تورم 6.87 6.63 در صد
CPI مسکن آب و برق 110 108 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 120 امتیاز
تورم مواد غذایی 8.06 8.54 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 194 187 امتیاز
انتظارات تورم 5.55 5.48 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.73 1.08 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 132 132 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 14486398 14466737 دوزها
موارد کروناویروس 542056 539580 افراد
مرگ و میر کروناویروس 4289 4287 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.5 3.5 در صد
نرخ بهره سپرده 2.69 2.32 در صد
ذخایر ارزی خارجی 12200 12505 USD - میلیون
عرضه پول M0 177918 181606 DOP - میلیون
عرضه پول M1 628458 606282 DOP - میلیون
عرضه پول M2 1493173 1462416 DOP - میلیون
عرضه پول M3 2081417 2033626 DOP - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -1055 -921 USD - میلیون
حساب جاری -371 -682 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 -1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 1068 1084 USD - میلیون
واردات 2118 1935 USD - میلیون
حواله 941 787 USD - میلیون
ذخایر طلا 0.57 0.57 تن
گردش سرمایه -426 -2572 USD - میلیون
بدهی خارجی 33466 33251 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 691 718 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0 0.18
ورود توریست 476575 563987
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.1 50.53 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.91 -2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 40
هزینه های مالی 91819 66571 DOP - میلیون
ارزش بودجه دولت -15559 8155 DOP - میلیون
بدهی های دولت 59362 59649 USD - میلیون
درآمدهای دولت 76260 74726 DOP - میلیون
هزینه های دولت 140561 125991 DOP - میلیون
مخارج نظامی 627 613 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 28 27 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 18 18 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 4430 4096 KBps
آدرس های IP 906609 874626 IP
اطمینان کسب و کار 59.8 56.7 امتیاز
تغییرات موجودی انبار -17884 344 DOP - میلیون
شاخص رقابتی 58.31 57.38 امتیاز
رتبه رقابتی 78 82
شاخص فساد مالی 28 28 امتیاز
رتبه فساد مالی 137 137
آسانی کسب و کار 115 102
شاخص اقتصادی مقدم 11.7 12.1 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 886361 838227 DOP - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.