بازارها گذشته مرجع
پول 56.97 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2021-03
نرخ بیکاری 8 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 92.11 2021-07
نرخ تورم 9.32 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9992472 2021-07
نرخ بهره 3 2021-06
موازنه تجاری -760 2021-03
حساب جاری -682 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.1 2020-12
بودجه دولت -7.91 2020-12
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 341179 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 3956 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 265800 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2021-03
تولید ناخالص داخلی 78.84 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7390 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 17003 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1244123 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 389704 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8 2021-03
جمعیت 10.45 2020-12
نرخ اشتغال 56.8 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 92.11 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9992472 2021-07
موارد کروناویروس 341179 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 3956 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 265800 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.32 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2021-06
اندازه اصل تورم 6 2021-06
CPI مسکن آب و برق 107 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2021-06
تورم مواد غذایی 12.1 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 188 2021-03
انتظارات تورم 5.55 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.63 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3 2021-06
نرخ بهره سپرده 7.6 2017-12
ذخایر ارزی خارجی 12612 2021-06
عرضه پول M0 179268 2021-04
عرضه پول M1 588344 2021-06
عرضه پول M2 1454129 2021-06
عرضه پول M3 2006907 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -760 2021-03
حساب جاری -682 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2 2020-12
صادرات 1150 2021-03
واردات 1910 2021-03
حواله 870 2021-06
ذخایر طلا 0.57 2021-03
گردش سرمایه -2972 2021-03
بدهی خارجی 33433 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 718 2020-12
شاخص تروریسم 0 2019-12
ورود توریست 462536 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.1 2020-12
بودجه دولت -7.91 2020-12
ارزیابی اعتبار 40 2021-07
هزینه های مالی 55544 2021-05
ارزش بودجه دولت 11350 2021-05
بدهی های دولت 59357 2021-04
درآمدهای دولت 62835 2021-05
هزینه های دولت 125991 2021-03
مخارج نظامی 627 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 4430 2017-03
آدرس های IP 906609 2017-03
اطمینان کسب و کار 56.7 2021-03
تغییرات موجودی انبار -15992 2021-09
شاخص رقابتی 58.31 2019-12
رتبه رقابتی 78 2019-12
شاخص فساد مالی 28 2020-12
رتبه فساد مالی 137 2020-12
آسانی کسب و کار 115 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 21.2 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 845937 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جمهوری دومینیکن - شاخص های اقتصادی.