23/05/2019 واقعی قبلی
05:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 15.75%
05:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 16.75%
28/05/2019 واقعی قبلی
01:45 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 APR 11.38%
04/06/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI MAY 50.8
11:10 AM
EG
ذخایر ارزی MAY $44.22B
10/06/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) MAY 13%
01:00 PM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 8.1%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.