14/11/2019 واقعی قبلی
05:20 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 12.25% 13.25%
05:20 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 13.25% 14.25%
20/11/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
EG
نرخ بیکاری Q3 7.5%
28/11/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 13%
03/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
EG
ذخایر ارزی NOV $45.247B
05/12/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI NOV 49.2
06/12/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.1%
11:00 AM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 2.7%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.