20/01/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
EG
حساب جاری Q3 $-3827.8M
29/01/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 19.56%
03/02/2021 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI JAN 48.2
04/02/2021 واقعی قبلی
05:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 8.25%
05:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 9.25%
05/02/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
EG
ذخایر ارزی JAN $40.063B
08/02/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
EG
نرخ بیکاری Q4 7.3%
10/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) JAN 5.4%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.