15/11/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 16.75% 16.75%
06:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 17.75% 17.75%
20/11/2018 واقعی قبلی توافق
12:10 PM
EG
نرخ بیکاری Q3 9.9%
30/11/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 16.31%
04/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 PM
EG
ذخایر ارزی NOV $44.50B
06/12/2018 واقعی قبلی توافق
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI NOV 48.6
10/12/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) NOV 17.7%
11:00 AM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 8.86%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.