05/08/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI JUL 44.6
07/08/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
EG
ذخایر ارزی JUL $38.201B
10/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUL 1%
06:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) JUL 5.6%
13/08/2020 واقعی قبلی
05:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 9.25%
05:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 10.25%
17/08/2020 واقعی قبلی
11:05 AM
EG
نرخ بیکاری Q2 7.7%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.