28/01/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 13.2%
03/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
EG
ذخایر ارزی JAN $45.42B
04/02/2020 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI JAN 48.2
10/02/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JAN 2.4%
07:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) JAN 7.1%
10:00 AM
EG
نرخ بیکاری Q4 7.8%
20/02/2020 واقعی قبلی
05:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 12.25%
05:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 13.25%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.