28/03/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
EG
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 FEB 11.95%
05:00 PM
EG
تصمیم نرخ بهره 15.75%
05:00 PM
EG
نرخ بهره یک شبه 16.75%
01/04/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
EG
ذخایر ارزی MAR $44.060B
04/04/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
امارات NBD PMI MAR 48.2
10/04/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
EG
نرخ تورم (سالانه) MAR 14.4%
11:00 AM
EG
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 9.2%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.