31/07/2019 واقعی قبلی
02:10 PM
EG
M2 Money Supply YoY JUN 11.65%
02/08/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
EG
Foreign Exchange Reserves JUL $44.35B
05/08/2019 واقعی قبلی
04:15 AM
EG
Emirates NBD PMI JUL 49.2
09/08/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
EG
Inflation Rate YoY JUL 9.4%
11:00 AM
EG
Core Inflation Rate YoY JUL 6.4%


مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی

مصر - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.