بازارها گذشته مرجع
پول 15.66 2020-10
بازار سهام 10987 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2020-03
نرخ بیکاری 9.6 2020-06
نرخ تورم 3.7 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-09
نرخ بهره 8.75 2020-09
موازنه تجاری -3019 2020-08
حساب جاری -2765 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90 2019-12
بودجه دولت -8 2019-12
شاخص PMI تولید 50.4 2020-09
نرخ مالیات شرکت 22.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2020-12
موارد کروناویروس 106397 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 6187 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 98713 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 303 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 965220 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3009 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11763 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106761 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 66649 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 121178 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 99308 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40269 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.6 2020-06
افراد بیکار 2574 2020-06
حداقل دستمزد 2000 2020-01
جمعیت 99.8 2019-12
افراد شاغل 24115 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.7 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-09
اندازه اصل تورم 3.26 2020-09
تورم مواد غذایی -2.6 2020-09
CPI مسکن آب و برق 109 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2020-09
قیمت تولید 194 2020-08
تغییر قیمت تولید کننده -4.5 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.75 2020-09
عرضه پول M0 890279 2020-09
عرضه پول M1 1121357 2020-08
عرضه پول M2 4682916 2020-08
ترازنامه بانک 5516806 2019-06
ذخایر ارزی 38425 2020-09
وام به بخش خصوصی 1026569 2020-08
نرخ بهره سپرده 6.9 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 6505127 2020-07
نرخ وام 9.75 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3019 2020-08
حساب جاری -2765 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 1914 2020-08
واردات 4933 2020-08
بدهی خارجی 111292 2020-03
گردش سرمایه -1144 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3585 2020-03
حواله 7869 2020-03
درآمد گردشگری 12.57 2019-12
ذخایر طلا 79.6 2020-06
تولید نفت خام 602 2020-06
شاخص تروریسم 6.79 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90 2019-12
بودجه دولت -8 2019-12
ارزش بودجه دولت -425035 2019-06
هزینه های دولت 110 2020-03
درآمدهای دولت 1080152 2019-06
هزینه های مالی 1505187 2019-06
ارزیابی اعتبار 30 2020-10
مخارج نظامی 2564 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50.4 2020-09
تولید صنعتی -25.6 2020-04
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 54.54 2019-12
رتبه رقابتی 93 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 114 2019-12
تولید فولاد 601 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1162 2020-03
نرخ وام بانکی 11 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 470997 2020-08
قیمت گازوئیل 0.48 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 106397 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 6187 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 98713 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.