بازارها گذشته مرجع
پول 16.55 2019-08
بازار سهام 14337 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
نرخ بیکاری 7.5 2019-06
نرخ تورم 8.7 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2019-07
نرخ بهره 15.75 2019-07
موازنه تجاری -3337 2019-05
حساب جاری -3754 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.5 2018-12
بودجه دولت -8.2 2018-12
شاخص PMI تولید 50.3 2019-07
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 251 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 933170 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11014 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 91812 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59846 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164791 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 93350 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39272 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.5 2019-06
افراد بیکار 2094 2019-06
حداقل دستمزد 1200 2019-01
جمعیت 96.2 2017-12
افراد شاغل 28070 2019-06
هزینه زندگی خانواده 2710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 8.7 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 306 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 267 2019-06
اندازه اصل تورم 5.9 2019-07
تورم مواد غذایی 9 2019-07
CPI مسکن آب و برق 193 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 307 2019-07
قیمت تولید 201 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 6 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.75 2019-07
عرضه پول M0 701395 2019-07
عرضه پول M1 923562 2019-06
عرضه پول M2 3863645 2019-06
ترازنامه بانک 5080570 2018-06
ذخایر ارزی 44917 2019-07
وام به بخش خصوصی 870185 2019-06
نرخ بهره سپرده 11.6 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 5740234 2019-04
نرخ وام 16.75 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3337 2019-05
حساب جاری -3754 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 2685 2019-05
واردات 6022 2019-05
بدهی خارجی 96612 2018-12
گردش سرمایه 5973 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3729 2018-12
حواله 6137 2018-12
درآمد گردشگری 11.4 2018-12
ورود توریست 1032 2018-12
ذخایر طلا 78.6 2019-06
تولید نفت خام 626 2019-04
شاخص تروریسم 7.35 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.5 2018-12
بودجه دولت -8.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -420006 2018-06
هزینه های دولت 100 2018-12
درآمدهای دولت 915974 2018-06
هزینه های مالی 1335980 2018-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 2564 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50.3 2019-07
تولید صنعتی 5.8 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2019-04
تولید صنعتی 1.9 2019-03
تغییرات موجودی انبار 7 2016-12
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 53.59 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 120 2018-12
تولید فولاد 725 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1147 2018-12
نرخ وام بانکی 16.4 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 87 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 347448 2019-06
قیمت گازوئیل 0.48 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.6 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.