بازارها گذشته مرجع
پول 15.68 2021-01
بازار سهام 11655 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-06
نرخ بیکاری 7.3 2020-09
نرخ تورم 5.4 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-12
نرخ بهره 8.25 2020-12
موازنه تجاری -2915 2020-10
حساب جاری -3828 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.2 2019-12
بودجه دولت -8 2019-12
شاخص PMI تولید 48.2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 22.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2020-12
موارد کروناویروس 159715 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 8801 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 125603 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 303 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 924110 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3009 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11763 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139861 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48625 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 134491 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 62043 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 51946 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2020-09
افراد بیکار 2061 2020-09
حداقل دستمزد 2000 2020-01
جمعیت 99.8 2019-12
افراد شاغل 26110 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.4 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-12
اندازه اصل تورم 3.8 2020-12
تورم مواد غذایی 2.8 2020-12
CPI مسکن آب و برق 109 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 121 2020-12
قیمت تولید 192 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده -4.3 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2020-12
عرضه پول M0 916733 2020-12
عرضه پول M1 1133519 2020-11
عرضه پول M2 4845963 2020-11
ترازنامه بانک 5516806 2019-06
ذخایر ارزی 40063 2020-12
وام به بخش خصوصی 1065371 2020-11
نرخ بهره سپرده 7.7 2020-10
ترازنامه بانک مرکزی 6676498 2020-08
نرخ وام 9.25 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2915 2020-10
حساب جاری -3828 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 2203 2020-10
واردات 5117 2020-10
بدهی خارجی 123490 2020-06
گردش سرمایه 1284 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3091 2020-06
حواله 6212 2020-06
درآمد گردشگری 12.57 2019-12
ذخایر طلا 79.87 2020-09
تولید نفت خام 572 2020-09
شاخص تروریسم 6.42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.2 2019-12
بودجه دولت -8 2019-12
ارزش بودجه دولت -425035 2019-06
هزینه های دولت 134 2020-06
درآمدهای دولت 1080152 2019-06
هزینه های مالی 1505187 2019-06
ارزیابی اعتبار 30 2021-01
مخارج نظامی 2564 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48.2 2020-12
تولید صنعتی -25.6 2020-04
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 54.54 2019-12
رتبه رقابتی 93 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 114 2019-12
تولید فولاد 672 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1193 2020-06
نرخ وام بانکی 9.8 2020-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 511325 2020-11
قیمت گازوئیل 0.48 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 159715 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 8801 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 125603 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.