مصر - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.9 2018-06
نرخ تورم 16 2018-09
نرخ بهره 16.75 2018-09
موازنه تجاری -4099 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 17.92 2018-10
بازار سهام 13644 امتیاز 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 235 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 945088 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 100458 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5524 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 139177 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 103982 EGP - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37546 EGP - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.9 % 2018-06
افراد بیکار 3309 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 1200 EGP / ماه 2018-01
جمعیت 96.2 میلیون 2017-12
افراد شاغل 26092 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2580 EGP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1110 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160 EGP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 16 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.6 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 294 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 254 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 8.55 % 2018-09
تورم مواد غذایی 16.47 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 179 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 284 نقاط شاخص 2018-09
قیمت تولید 203 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 25.6 % 2018-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16.75 % 2018-09
عرضه پول M0 704761 EGP - میلیون 2018-09
عرضه پول M1 838278 EGP - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 3515421 EGP - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 5080570 EGP - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 44459 USD - میلیون 2018-09
وام به بخش خصوصی 795246 EGP - میلیون 2018-08
نرخ بهره سپرده 12 % 2018-07
ترازنامه بانک مرکزی 5140144 EGP - میلیون 2018-07
نرخ وام 17.75 % 2018-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4099 USD - میلیون 2018-07
صادرات 2235 USD - میلیون 2018-07
واردات 6335 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری -642 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 % 2017-12
بدهی خارجی 88164 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 2952 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3669 USD - میلیون 2018-03
حواله 6464 USD - میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 7.6 USD - میلیارد 2017-12
ورود توریست 712 هزار 2018-01
ذخایر طلا 77.4 تن 2018-09
تولید نفت خام 560 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 7.17 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 % 2017-12
بودجه دولت -9.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -267551 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های دولت 86 EGP - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 538378 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های مالی 886774 میلیون - EGP 2015-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 4004 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48.7 2018-09
تولید صنعتی 5.4 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 % 2018-07
تولید صنعتی 12.6 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 7 EGP - میلیارد 2016-12
سرعت اینترنت 1978 KBps 2017-03
آدرس های IP 4504838 IP 2017-03
شاخص رقابتی 53.59 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 128 2017-12
تولید فولاد 605 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 990 EGP - میلیارد 2017-12
نرخ وام بانکی 17.6 % 2018-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 نقاط شاخص 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 289546 EGP - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 0.38 USD / لیتر 2018-09
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 3.78 mm 2015-12
درجه حرارت 13.83 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.