بازارها گذشته مرجع
پول 17.15 2019-04
بازار سهام 14876 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2018-12
نرخ بیکاری 8.9 2018-12
نرخ تورم 14.2 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
نرخ بهره 15.75 2019-03
موازنه تجاری -3628 2019-02
حساب جاری -2100 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12
بودجه دولت -9.5 2018-12
شاخص PMI تولید 49.9 2019-03
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 235 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 933170 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 91812 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59846 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 164791 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 93350 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47848 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2018-12
افراد بیکار 2491 2018-12
حداقل دستمزد 1200 2019-01
جمعیت 96.2 2017-12
افراد شاغل 25536 2018-12
هزینه زندگی خانواده 2710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 14.2 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 298 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 262 2019-03
اندازه اصل تورم 8.9 2019-03
تورم مواد غذایی 15.42 2019-02
CPI مسکن آب و برق 179 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 287 2019-03
قیمت تولید 200 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 11.9 2019-02
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 15.75 2019-03
عرضه پول M0 689162 2019-03
عرضه پول M1 840527 2019-02
عرضه پول M2 3680000 2019-02
ترازنامه بانک 5080570 2018-06
ذخایر ارزی 44112 2019-03
وام به بخش خصوصی 842975 2019-02
نرخ بهره سپرده 12.2 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 5474834 2019-01
نرخ وام 16.75 2019-03
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3628 2019-02
حساب جاری -2100 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 2481 2019-02
واردات 6109 2019-02
بدهی خارجی 93131 2018-09
گردش سرمایه 228 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2873 2018-09
حواله 5909 2018-09
درآمد گردشگری 7.6 2017-12
ورود توریست 1032 2018-12
ذخایر طلا 78.4 2019-03
تولید نفت خام 635 2018-12
شاخص تروریسم 7.35 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12
بودجه دولت -9.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -420006 2018-06
هزینه های دولت 106 2018-06
درآمدهای دولت 915974 2018-06
هزینه های مالی 1335980 2018-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 4004 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 49.9 2019-03
تولید صنعتی 0.7 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.3 2019-01
تولید صنعتی -0.7 2019-01
تغییرات موجودی انبار 7 2016-12
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 53.59 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 120 2018-12
تولید فولاد 686 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 880 2018-06
نرخ وام بانکی 17.4 2019-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 82 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 324541 2019-02
قیمت گازوئیل 0.39 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.8 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.