بازارها گذشته مرجع
پول 15.65 2021-08
بازار سهام 10726 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2021-03
نرخ بیکاری 7.4 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 5.22 2021-08
نرخ تورم 4.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5337506 2021-08
نرخ بهره 8.25 2021-06
موازنه تجاری -3343 2021-05
حساب جاری -5667 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90 2020-12
بودجه دولت -9 2020-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.1 2021-07
نرخ مالیات شرکت 22.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 284362 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 16535 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 210805 2021-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی 363 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1015548 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3058 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11951 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 106297 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 68526 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 160345 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 120503 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 43106 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2021-03
افراد بیکار 2166 2020-12
حداقل دستمزد 2000 2020-01
جمعیت 100 2020-12
افراد شاغل 27129 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 5.22 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5337506 2021-08
موارد کروناویروس 284362 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 16535 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 210805 2021-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.9 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2021-06
اندازه اصل تورم 3.8 2021-06
تورم مواد غذایی 3.3 2021-06
CPI مسکن آب و برق 110 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2021-06
قیمت تولید 222 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 22.9 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2021-06
عرضه پول M0 987726 2021-06
عرضه پول M1 1258675 2021-06
عرضه پول M2 5360794 2021-06
ترازنامه بانک 6408261 2020-06
ذخایر ارزی خارجی 40584 2021-06
وام به بخش خصوصی 1201349 2021-06
نرخ بهره سپرده 7.3 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 7623659 2021-04
نرخ وام 9.25 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3343 2021-05
حساب جاری -5667 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
صادرات 3107 2021-05
واردات 6451 2021-05
بدهی خارجی 129196 2020-12
گردش سرمایه 7890 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3568 2020-12
حواله 7493 2020-12
درآمد گردشگری 12.57 2019-12
ذخایر طلا 80.49 2021-03
تولید نفت خام 572 2021-04
شاخص تروریسم 6.42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90 2020-12
بودجه دولت -9 2020-12
ارزش بودجه دولت -459294 2020-06
هزینه های دولت 126 2020-12
درآمدهای دولت 975429 2020-06
هزینه های مالی 1434723 2020-06
ارزیابی اعتبار 30 2021-08
مخارج نظامی 4016 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.1 2021-07
تولید صنعتی -25.6 2020-04
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 54.54 2019-12
رتبه رقابتی 93 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 114 2019-12
تولید فولاد 994 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1495 2020-12
نرخ وام بانکی 9.6 2021-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 98 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 561374 2021-06
قیمت گازوئیل 0.51 2021-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.