بازارها گذشته مرجع
پول 15.68 2021-04
بازار سهام 10661 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2020-12
نرخ بیکاری 7.2 2020-12
نرخ تورم 4.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03
نرخ بهره 8.25 2021-03
موازنه تجاری -3157 2021-01
حساب جاری -3828 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.2 2019-12
بودجه دولت -9 2020-12
شاخص PMI تولید 48 2021-03
نرخ مالیات شرکت 22.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2020-12
موارد کروناویروس 217186 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 12778 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 164368 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2020-12
تولید ناخالص داخلی 303 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 924110 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 3009 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11763 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 139861 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 48625 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 134491 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 62043 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47663 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2020-12
افراد بیکار 2166 2020-12
حداقل دستمزد 2000 2020-01
جمعیت 100 2020-12
افراد شاغل 27799 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.5 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 107 2021-03
اندازه اصل تورم 3.7 2021-03
تورم مواد غذایی 1.1 2021-03
CPI مسکن آب و برق 110 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 120 2021-03
قیمت تولید 208 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 6.4 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 0.16 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 164534 2021-04
موارد کروناویروس 217186 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 12778 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 164368 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2021-03
عرضه پول M0 927950 2021-03
عرضه پول M1 1146905 2021-02
عرضه پول M2 5030329 2021-02
ترازنامه بانک 6408261 2020-06
ذخایر ارزی 40337 2021-03
وام به بخش خصوصی 1106598 2021-02
نرخ بهره سپرده 7.3 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 7158063 2021-01
نرخ وام 9.25 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3157 2021-01
حساب جاری -3828 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.1 2020-12
صادرات 2496 2021-01
واردات 5654 2021-01
بدهی خارجی 125338 2020-09
گردش سرمایه 3918 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3498 2020-09
حواله 8028 2020-09
درآمد گردشگری 12.57 2019-12
ذخایر طلا 80.04 2020-12
تولید نفت خام 559 2020-12
شاخص تروریسم 6.42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.2 2019-12
بودجه دولت -9 2020-12
ارزش بودجه دولت -459294 2020-06
هزینه های دولت 113 2020-09
درآمدهای دولت 975429 2020-06
هزینه های مالی 1434723 2020-06
ارزیابی اعتبار 30 2021-04
مخارج نظامی 3105 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2020-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48 2021-03
تولید صنعتی -25.6 2020-04
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 54.54 2019-12
رتبه رقابتی 93 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 114 2019-12
تولید فولاد 994 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1483 2020-09
نرخ وام بانکی 9.5 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 530423 2021-02
قیمت گازوئیل 0.51 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.