بازارها گذشته مرجع
پول 15.74 2021-10
بازار سهام 11195 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2021-03
نرخ بیکاری 7.3 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 19.33 2021-10
نرخ تورم 6.6 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20154366 2021-10
نرخ بهره 8.25 2021-09
موازنه تجاری -2876 2021-07
حساب جاری -5130 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88 2020-12
بودجه دولت -9 2020-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.9 2021-09
نرخ مالیات شرکت 22.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 317585 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 17926 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 210805 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2021-03
تولید ناخالص داخلی 363 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1034309 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 3058 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11951 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 109231 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72148 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 133927 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 105787 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 42532 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2021-06
افراد بیکار 2115 2021-06
حداقل دستمزد 2000 2021-08
جمعیت 100 2020-12
افراد شاغل 27129 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 19.33 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 20154366 2021-10
موارد کروناویروس 317585 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 17926 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 210805 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.6 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2021-09
اندازه اصل تورم 4.8 2021-09
تورم مواد غذایی 10.6 2021-09
CPI مسکن آب و برق 113 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125 2021-09
قیمت تولید 224 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 15 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 8.25 2021-09
عرضه پول M0 1029296 2021-08
عرضه پول M1 1307587 2021-08
عرضه پول M2 5489428 2021-08
ترازنامه بانک 6408261 2020-06
ذخایر ارزی خارجی 40825 2021-09
وام به بخش خصوصی 1212723 2021-08
نرخ بهره سپرده 7.5 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 8059461 2021-07
نرخ وام 9.25 2021-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2876 2021-07
حساب جاری -5130 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
صادرات 2944 2021-07
واردات 5820 2021-07
بدهی خارجی 134841 2021-03
گردش سرمایه 6312 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3679 2021-03
حواله 7850 2021-03
درآمد گردشگری 3.8 2020-12
ذخایر طلا 80.58 2021-06
تولید نفت خام 567 2021-06
شاخص تروریسم 6.42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88 2020-12
بودجه دولت -9 2020-12
ارزش بودجه دولت -459294 2020-06
هزینه های دولت 142 2021-06
درآمدهای دولت 975429 2020-06
هزینه های مالی 1434723 2020-06
ارزیابی اعتبار 30 2021-10
مخارج نظامی 4016 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2021-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.9 2021-09
تولید صنعتی -25.6 2020-04
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 54.54 2019-12
رتبه رقابتی 93 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2020-12
رتبه فساد مالی 117 2020-12
آسانی کسب و کار 114 2019-12
تولید فولاد 994 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1280 2021-06
نرخ وام بانکی 9.4 2021-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 98 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 570390 2021-08
قیمت گازوئیل 0.51 2021-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.