مصر - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.9 2018-06
نرخ تورم 13.5 2018-07
نرخ بهره 16.75 2018-08
موازنه تجاری -3842 2018-05
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 17.9 2018-08
بازار سهام 15296 امتیاز 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.4 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 235 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 907339 EGP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 96587 EGP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 54856 EGP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 152222 EGP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 109152 EGP - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37546 EGP - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.9 % 2018-06
افراد بیکار 3309 هزار 2017-12
حداقل دستمزد 1200 EGP / ماه 2018-01
جمعیت 96.2 میلیون 2017-12
افراد شاغل 26092 هزار 2018-03
هزینه زندگی خانواده 2580 EGP / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1110 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3500 EGP / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2160 EGP / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 13.5 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 2.4 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 282 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 252 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 8.54 % 2018-07
تورم مواد غذایی 9.64 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 175 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 282 نقاط شاخص 2018-07
قیمت تولید 188 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 28.3 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16.75 % 2018-08
عرضه پول M0 735420 EGP - میلیون 2018-07
عرضه پول M1 823268 EGP - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 3457817 EGP - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 4420860 EGP - میلیون 2017-06
ذخایر ارزی 44315 USD - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 803617 EGP - میلیون 2018-06
نرخ بهره سپرده 12.09 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 5271957 EGP - میلیون 2018-05
نرخ وام 17.75 % 2018-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3842 USD - میلیون 2018-05
صادرات 2479 USD - میلیون 2018-05
واردات 6322 USD - میلیون 2018-05
حساب جاری -1930 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 % 2017-12
بدهی خارجی 88164 USD - میلیون 2018-03
گردش سرمایه 8617 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3669 USD - میلیون 2018-03
حواله 6464 USD - میلیون 2018-03
درآمد گردشگری 7.6 USD - میلیارد 2017-12
ورود توریست 793 هزار 2017-12
ذخایر طلا 77 تن 2018-06
تولید نفت خام 560 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 7.17 2016-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 % 2017-12
بودجه دولت -9.5 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -267551 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های دولت 86 EGP - میلیارد 2017-12
درآمدهای دولت 538378 میلیون - EGP 2015-06
هزینه های مالی 886774 میلیون - EGP 2015-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 4004 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 50.3 2018-07
تولید صنعتی 8.4 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.4 % 2018-06
تولید صنعتی 12.6 % 2018-04
تغییرات موجودی انبار 7 EGP - میلیارد 2016-12
سرعت اینترنت 1978 KBps 2017-03
آدرس های IP 4504838 IP 2017-03
شاخص رقابتی 3.9 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 100 2018-12
شاخص فساد مالی 32 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 117 2017-12
آسانی کسب و کار 128 2017-12
تولید فولاد 610 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 990 EGP - میلیارد 2017-12
نرخ وام بانکی 18.2 % 2018-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 نقاط شاخص 2018-03
تسهیلات اعتباری خریدار 278805 EGP - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 0.38 USD / لیتر 2018-07
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 40 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 3.78 mm 2015-12
درجه حرارت 13.83 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.