بازارها گذشته مرجع
پول 15.77 2020-01
بازار سهام 13726 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-09
نرخ بیکاری 7.8 2019-09
نرخ تورم 7.1 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
نرخ بهره 12.25 2020-01
موازنه تجاری -2968 2019-11
حساب جاری -1382 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.5 2018-12
بودجه دولت -8.2 2018-12
شاخص PMI تولید 48.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 251 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 996046 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11014 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 104324 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 70660 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 144132 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 108122 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 50234 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2019-09
افراد بیکار 2212 2019-09
حداقل دستمزد 2000 2019-04
جمعیت 98 2018-12
افراد شاغل 26100 2019-09
هزینه زندگی خانواده 2710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.1 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-12
اندازه اصل تورم 2.4 2019-12
تورم مواد غذایی 1.8 2019-12
CPI مسکن آب و برق 105 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2019-12
قیمت تولید 201 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 12.25 2020-01
عرضه پول M0 719185 2019-12
عرضه پول M1 961117 2019-11
عرضه پول M2 4053149 2019-11
ترازنامه بانک 5080570 2018-06
ذخایر ارزی 45420 2019-12
وام به بخش خصوصی 883550 2019-11
نرخ بهره سپرده 9.2 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 5822554 2019-09
نرخ وام 13.25 2020-01
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2968 2019-11
حساب جاری -1382 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 2371 2019-11
واردات 5339 2019-11
بدهی خارجی 108699 2019-06
گردش سرمایه 658 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3413 2019-06
حواله 6939 2019-06
درآمد گردشگری 12.57 2019-12
ورود توریست 885 2019-02
ذخایر طلا 78.97 2019-12
تولید نفت خام 627 2019-09
شاخص تروریسم 6.79 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.5 2018-12
بودجه دولت -8.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -420006 2018-06
هزینه های دولت 107 2019-06
درآمدهای دولت 915974 2018-06
هزینه های مالی 1335980 2018-06
ارزیابی اعتبار 30 2020-01
مخارج نظامی 2564 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48.2 2019-12
تولید صنعتی 0.1 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2019-10
تولید صنعتی -1.7 2019-10
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 54.54 2019-12
رتبه رقابتی 93 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 114 2019-12
تولید فولاد 500 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 998 2019-06
نرخ وام بانکی 14.4 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 89 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 388801 2019-11
قیمت گازوئیل 0.48 2019-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -1.7 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.