بازارها گذشته مرجع
پول 17.49 2019-02
بازار سهام 14984 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2018-12
نرخ بیکاری 8.9 2018-12
نرخ تورم 12.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-01
نرخ بهره 16.75 2018-12
موازنه تجاری -3776 2018-11
حساب جاری -1751 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12
بودجه دولت -9.5 2017-12
شاخص PMI تولید 48.5 2019-01
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 235 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 895944 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2785 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10550 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 128956 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 43844 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 149168 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 63190 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 47848 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2018-12
افراد بیکار 2920 2018-09
حداقل دستمزد 1200 2019-01
جمعیت 96.2 2017-12
افراد شاغل 26295 2018-09
هزینه زندگی خانواده 2710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 12.7 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 265 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 258 2019-01
اندازه اصل تورم 8.6 2019-01
تورم مواد غذایی 11.2 2018-12
CPI مسکن آب و برق 179 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 286 2019-01
قیمت تولید 192 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 8.97 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16.75 2018-12
عرضه پول M0 610946 2018-12
عرضه پول M1 836071 2018-12
عرضه پول M2 3628732 2018-12
ترازنامه بانک 5080570 2018-06
ذخایر ارزی 42616 2019-01
وام به بخش خصوصی 828483 2018-12
نرخ بهره سپرده 11.8 2018-11
ترازنامه بانک مرکزی 5577938 2018-11
نرخ وام 16.75 2019-02
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3776 2018-11
حساب جاری -1751 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.5 2017-12
صادرات 2329 2018-11
واردات 6106 2018-11
بدهی خارجی 93131 2018-09
گردش سرمایه 1558 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2873 2018-09
حواله 5909 2018-09
درآمد گردشگری 7.6 2017-12
ورود توریست 1101 2018-07
ذخایر طلا 78.3 2019-03
تولید نفت خام 635 2018-10
شاخص تروریسم 7.35 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 101 2017-12
بودجه دولت -9.5 2017-12
ارزش بودجه دولت 337694 2016-12
هزینه های دولت 106 2018-06
درآمدهای دولت 538378 2015-06
هزینه های مالی 886774 2015-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 4004 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2018-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 48.5 2019-01
تولید صنعتی -1.9 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.1 2018-11
تولید صنعتی 3.3 2018-07
تغییرات موجودی انبار 7 2016-12
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 53.59 2018-12
رتبه رقابتی 94 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 120 2018-12
تولید فولاد 670 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 880 2018-06
نرخ وام بانکی 17.8 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 82 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 312427 2018-12
قیمت گازوئیل 0.38 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.