بازارها گذشته مرجع
پول 16.2 2019-10
بازار سهام 14246 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-06
نرخ بیکاری 7.5 2019-06
نرخ تورم 4.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
نرخ بهره 13.25 2019-09
موازنه تجاری -3380 2019-06
حساب جاری -586 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.5 2018-12
بودجه دولت -8.2 2018-12
شاخص PMI تولید 49.5 2019-09
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 251 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 958630 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 2907 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11014 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 99617 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 59242 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 156442 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 122278 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39086 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.5 2019-06
افراد بیکار 2094 2019-06
حداقل دستمزد 2000 2019-04
جمعیت 98 2018-12
افراد شاغل 28070 2019-06
هزینه زندگی خانواده 2710 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1150 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3640 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 2200 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.8 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 308 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 266 2019-08
اندازه اصل تورم 2.6 2019-09
تورم مواد غذایی 6.9 2019-08
CPI مسکن آب و برق 193 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 308 2019-08
قیمت تولید 105 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -48.3 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.25 2019-09
عرضه پول M0 752555 2019-08
عرضه پول M1 946749 2019-08
عرضه پول M2 3929472 2019-08
ترازنامه بانک 5080570 2018-06
ذخایر ارزی 45118 2019-09
وام به بخش خصوصی 869704 2019-08
نرخ بهره سپرده 11.1 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 5560772 2019-07
نرخ وام 14.25 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3380 2019-06
حساب جاری -586 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 2300 2019-06
واردات 5680 2019-06
بدهی خارجی 106221 2019-03
گردش سرمایه 765 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3636 2019-03
حواله 6166 2019-03
درآمد گردشگری 11.4 2018-12
ورود توریست 885 2019-02
ذخایر طلا 78.82 2019-09
تولید نفت خام 586 2019-06
شاخص تروریسم 7.35 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.5 2018-12
بودجه دولت -8.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -420006 2018-06
هزینه های دولت 101 2019-03
درآمدهای دولت 915974 2018-06
هزینه های مالی 1335980 2018-06
ارزیابی اعتبار 27.5
مخارج نظامی 2564 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2019-12
تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 49.5 2019-09
تولید صنعتی 3.4 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-05
تولید صنعتی 8.4 2019-05
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 54.54 2019-12
رتبه رقابتی 93 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 120 2018-12
تولید فولاد 525 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1068 2019-03
نرخ وام بانکی 16.3 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 87 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 362743 2019-08
قیمت گازوئیل 0.49 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -8.4 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.