بازارها گذشته مرجع
پول 15.97 2020-08
بازار سهام 10817 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2020-03
نرخ بیکاری 7.7 2020-03
نرخ تورم 5.6 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-06
نرخ بهره 9.25 2020-06
موازنه تجاری -2586 2020-05
حساب جاری -2765 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90 2019-12
بودجه دولت -8 2019-12
شاخص PMI تولید 49.6 2020-07
نرخ مالیات شرکت 22.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2020-12
موارد کروناویروس 95006 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 4951 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 48898 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 303 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1006991 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3009 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11763 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 102406 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 63984 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 181880 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 117307 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 41043 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.7 2020-03
افراد بیکار 2236 2020-03
حداقل دستمزد 2000 2020-01
جمعیت 99.8 2019-12
افراد شاغل 26772 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.6 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2020-06
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-06
اندازه اصل تورم 1 2020-06
تورم مواد غذایی 0.1 2020-06
CPI مسکن آب و برق 106 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2020-06
قیمت تولید 188 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -15.24 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9.25 2020-06
عرضه پول M0 855580 2020-06
عرضه پول M1 1084742 2020-06
عرضه پول M2 4538810 2020-06
ترازنامه بانک 5516806 2019-06
ذخایر ارزی 38201 2020-06
وام به بخش خصوصی 1008891 2020-06
نرخ بهره سپرده 7.5 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 6421134 2020-04
نرخ وام 10.25 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2586 2020-05
حساب جاری -2765 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2019-12
صادرات 1571 2020-05
واردات 4158 2020-05
بدهی خارجی 112671 2019-12
گردش سرمایه -1144 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4899 2019-12
حواله 6964 2019-12
درآمد گردشگری 12.57 2019-12
ذخایر طلا 79.4 2020-03
تولید نفت خام 578 2020-04
شاخص تروریسم 6.79 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90 2019-12
بودجه دولت -8 2019-12
ارزش بودجه دولت -425035 2019-06
هزینه های دولت 114 2019-12
درآمدهای دولت 1080152 2019-06
هزینه های مالی 1505187 2019-06
ارزیابی اعتبار 30 2020-08
مخارج نظامی 2564 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 22.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22.5 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 14 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 40 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 26 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14 2019-12

تجارت گذشته مرجع
شاخص PMI تولید 49.6 2020-07
تولید صنعتی 3.9 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4 2020-01
تولید صنعتی 3.5 2020-01
سرعت اینترنت 1978 2017-03
آدرس های IP 4504838 2017-03
شاخص رقابتی 54.54 2019-12
رتبه رقابتی 93 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 114 2019-12
تولید فولاد 600 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 1257 2019-12
نرخ وام بانکی 11.3 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 85 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 445797 2020-06
قیمت گازوئیل 0.47 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 2020-01

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 95006 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 4951 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 48898 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مصر - شاخص های اقتصادی.