07/02/2020 واقعی قبلی
03:20 PM
SV
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.01%
14/02/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
SV
موازنه تجاری JAN $-452.7M


السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.