09/11/2020 واقعی قبلی
03:50 PM
SV
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.4%
23/11/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
SV
موازنه تجاری OCT $-411.3M


السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.