17/08/2020 واقعی قبلی
03:20 PM
SV
نرخ تورم (سالانه) JUL -0.2%
28/08/2020 واقعی قبلی
04:45 PM
SV
موازنه تجاری JUL $-493.6M


السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.