19/01/2021 واقعی قبلی
11:00 PM
SV
موازنه تجاری DEC -585.9M $-550.2M
10/02/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
SV
نرخ تورم (سالانه) JAN -0.1%


السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

السالوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.