گذشته قبلی
پول 96.15 96.16
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.3 3.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 24.1 2.8 در صد
نرخ بیکاری 6.9 6.3 در صد
نرخ تورم 5.49 4.97 در صد
نرخ بهره 4.01 3.91 در صد
موازنه تجاری -963 -678 USD - میلیون
حساب جاری -161 -234 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 -0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 73.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.2 -1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.9 6.3 در صد
افراد بیکار 200943 196747
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 62.2 در صد
جمعیت 6.49 6.45 میلیون
افراد شاغل 2917617 2908119
نرخ اشتغال 46.16 46.31 در صد
نرخ بیکاری جوانان 14.7 13.4 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.49 4.97 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 117 امتیاز
قیمت تولید 121 121 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 110 109 امتیاز
اندازه اصل تورم 3 2.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 142 142 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 112 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.1 3.9 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 0.4 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 4 3.6 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 141 141 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9179875 9179875 دوزها
موارد کروناویروس 119803 118041 افراد
مرگ و میر کروناویروس 3774 3771 افراد
Coronavirus بهبود یافت 72572 71603 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.01 3.91 در صد
عرضه پول M0 1.5 1.5 USD - میلیون
عرضه پول M1 4982 4989 USD - میلیون
عرضه پول M2 16386 16529 USD - میلیون
عرضه پول M3 17184 17349 USD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 3365 3292 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 14941 14841 USD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -963 -678 USD - میلیون
حساب جاری -161 -234 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 -0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 566 569 USD - میلیون
واردات 1530 1247 USD - میلیون
گردش سرمایه -178 -124 USD - میلیون
حواله 654 584 USD - میلیون
ذخایر طلا 1.37 1.37 تن
بدهی خارجی 18451 17995 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135 -84.25 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 73.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.2 -1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -2270 -436 USD - میلیون
هزینه های دولت 4756 4366 USD - میلیون
درآمدهای دولت 4894 5121 USD - میلیون
هزینه های مالی 7164 5557 USD - میلیون
ارزیابی اعتبار 23
مخارج نظامی 371 317 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی 8.68 13.83 در صد
تغییرات موجودی انبار 130 -212 USD - میلیون
سرعت اینترنت 3029 2833 KBps
آدرس های IP 185509 197773 IP
شاخص رقابتی 52.57 52.82 امتیاز
رتبه رقابتی 103 98
شاخص فساد مالی 36 34 امتیاز
رتبه فساد مالی 104 113
آسانی کسب و کار 91 85
شاخص اقتصادی مقدم 14.16 17.99 در صد
تولید فولاد 8 7 هزار تن
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 19976 22462 USD - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 15972 15891 USD - میلیون
قیمت گازوئیل 1.05 1.01 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.