بازارها گذشته مرجع
پول 91.88 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2021-03
نرخ بیکاری 7 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 64.26 2021-07
نرخ تورم 2.59 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4167931 2021-07
نرخ بهره 3.82 2021-05
موازنه تجاری -717 2021-06
حساب جاری -273 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 86059 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2599 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 72572 2021-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.7 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2021-03
تولید ناخالص داخلی 24.64 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6760 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4412 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3280 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8057 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 253 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 363 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1120 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 30.39 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 488 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 755 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 261 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 160 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7 2020-12
افراد بیکار 196747 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.2 2019-12
جمعیت 6.49 2020-12
افراد شاغل 2908119 2019-12
نرخ اشتغال 46.31 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 13.4 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 64.26 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 4167931 2021-07
موارد کروناویروس 86059 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 2599 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 72572 2021-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.59 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2021-06
قیمت تولید 119 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2021-05
اندازه اصل تورم 1.24 2021-03
CPI مسکن آب و برق 137 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 2021-06
تورم مواد غذایی -1.02 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.58 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.7 2021-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.82 2021-05
عرضه پول M0 1.6 2021-03
عرضه پول M1 4826 2021-03
عرضه پول M2 16414 2021-04
عرضه پول M3 17230 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 2604 2021-06
وام به بخش خصوصی 14547 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -717 2021-06
حساب جاری -273 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2020-12
صادرات 555 2021-06
واردات 1272 2021-06
گردش سرمایه -178 2021-03
حواله 623 2021-06
ذخایر طلا 1.37 2021-03
بدهی خارجی 17995 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 135 2021-03
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -2270 2020-12
هزینه های دولت 4756 2020-12
درآمدهای دولت 4894 2020-12
هزینه های مالی 7164 2020-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-07
مخارج نظامی 371 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 10.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 4.8 2021-03
تغییرات موجودی انبار 130 2020-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.57 2019-12
رتبه رقابتی 103 2019-12
شاخص فساد مالی 36 2020-12
رتبه فساد مالی 104 2020-12
آسانی کسب و کار 91 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -0.9 2021-02
تولید فولاد 8 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 19976 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 15651 2021-05
قیمت گازوئیل 0.94 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.