بازارها گذشته مرجع
پول 98.32 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-03
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
نرخ تورم -0.49 2019-08
نرخ بهره 4.31 2019-07
موازنه تجاری -518 2019-07
حساب جاری -225 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 26.06 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6425 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4288 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3511 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7393 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 244 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 356 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1124 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 25.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 444 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 718 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 283 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 211 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.4 2018-12
افراد بیکار 190724 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2017-12
جمعیت 6.42 2018-12
افراد شاغل 275209 2017-12
نرخ اشتغال 45.24 2018-12
هزینه زندگی خانواده 515 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 325 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 831 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 291 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 14.4 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.49 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-08
قیمت تولید 116 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-07
اندازه اصل تورم 0.06 2019-07
CPI مسکن آب و برق 135 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-08
تورم مواد غذایی -0.02 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.36 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 0.65 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.31 2019-07
عرضه پول M0 2.2 2019-06
عرضه پول M1 3934 2019-07
عرضه پول M2 13675 2019-07
عرضه پول M3 14733 2019-07
ذخایر ارزی 4576 2019-08
وام به بخش خصوصی 13293 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -518 2019-07
حساب جاری -225 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.8 2018-12
صادرات 557 2019-07
واردات 1075 2019-07
گردش سرمایه 366 2019-03
حواله 485 2019-07
ذخایر طلا 1.37 2019-06
بدهی خارجی 16809 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 177 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 72.82 2018-12
بودجه دولت -1.1 2018-12
ارزش بودجه دولت -274 2018-12
هزینه های دولت 4203 2018-12
درآمدهای دولت 5027 2018-12
هزینه های مالی 5301 2018-12
ارزیابی اعتبار 41.25
مخارج نظامی 263 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 13 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.8 2019-06
تغییرات موجودی انبار 1037 2018-12
سرعت اینترنت 3029 2017-03
آدرس های IP 185509 2017-03
شاخص رقابتی 52.82 2018-12
رتبه رقابتی 98 2018-12
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 85 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 1 2019-06
تولید فولاد 10 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 21664 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 14190 2019-07
قیمت گازوئیل 0.81 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.