گذشته قبلی
پول 102 102
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.06 0.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 11.6 در صد
نرخ بیکاری 6.9 6.3 در صد
نرخ تورم 6.55 6.69 در صد
نرخ بهره 4.5 4.38 در صد
موازنه تجاری -855 -893 USD - میلیون
حساب جاری -520 -519 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 -0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 73.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.2 -1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.9 6.3 در صد
افراد بیکار 200943 196747
نرخ مشارکت نیروی کار 61.4 62.2 در صد
جمعیت 6.49 6.45 میلیون
افراد شاغل 2917617 2908119
نرخ اشتغال 46.16 46.31 در صد
نرخ بیکاری جوانان 14.7 13.4 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 6.55 6.69 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 122 امتیاز
قیمت تولید 125 124 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 113 112 امتیاز
اندازه اصل تورم 4.72 4.91 در صد
CPI مسکن آب و برق 141 141 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 118 امتیاز
تورم مواد غذایی 9.81 9.45 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 0.81 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 4.93 4.82 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 164 163 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 10680432 10620638 دوزها
موارد کروناویروس 162089 161570 افراد
مرگ و میر کروناویروس 4130 4129 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.5 4.38 در صد
عرضه پول M0 1.6 1.6 USD - میلیون
عرضه پول M1 4982 4989 USD - میلیون
عرضه پول M2 16386 16529 USD - میلیون
عرضه پول M3 17184 17349 USD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 3419 3335 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 15404 15251 USD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -855 -893 USD - میلیون
حساب جاری -520 -519 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 -0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 588 710 USD - میلیون
واردات 1443 1603 USD - میلیون
گردش سرمایه -516 -465 USD - میلیون
حواله 642 677 USD - میلیون
ذخایر طلا 1.37 1.37 تن
بدهی خارجی 20286 19668 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -80.64 -19.06 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.17 73.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.2 -1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1417 -2270 USD - میلیون
هزینه های دولت 4756 4366 USD - میلیون
درآمدهای دولت 6038 4894 USD - میلیون
هزینه های مالی 7454 7164 USD - میلیون
ارزیابی اعتبار 21
مخارج نظامی 371 317 USD - میلیون
گذشته قبلی
تولید صنعتی -0.24 2.12 در صد
تغییرات موجودی انبار 130 -212 USD - میلیون
سرعت اینترنت 3029 2833 KBps
آدرس های IP 185509 197773 IP
شاخص رقابتی 52.57 52.82 امتیاز
رتبه رقابتی 103 98
شاخص فساد مالی 34 36 امتیاز
رتبه فساد مالی 115 104
آسانی کسب و کار 91 85
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 0.26 در صد
تولید فولاد 8 7 هزار تن
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 19976 22462 USD - میلیون
اعتبار بخش خصوصی 16457 16319 USD - میلیون
قیمت گازوئیل 1.09 1.17 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: السالوادور - شاخص های اقتصادی.