02/03/2021 واقعی قبلی
03:15 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) FEB -1.3%


فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.