02/07/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) JUN -3.5% -1.7%
30/07/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
FJ
تصمیم نرخ بهره 0.25%


فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.