30/01/2020 واقعی قبلی
03:30 AM
FJ
تصمیم نرخ بهره 0.5%
04/02/2020 واقعی قبلی
02:30 AM
FJ
نرخ تورم (سالانه) JAN -0.9%


فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی

فیجی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.