پیش بینی - نرخ بیکاری بلند مدت

پیش بینی - نرخ بیکاری بلند مدت - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.


گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
اتریش 1.70 2018-03 1.67 1.7 1.68 1.7
بلژیک 3.10 2018-03 2.86 2.8 2.77 2.74
بلغارستان 3.00 2018-03 2.6 2.49 2.38 2.3
کرواسی 4.00 2018-03 2.97 3.09 2.91 2.67
قبرس 3.20 2018-03 1.98 1.69 1.44 1.22
جمهوری چک 0.80 2018-03 0.58 0.64 0.54 0.61
دانمارک 1.20 2018-03 1.15 1.12 1.11 1.12
استونی 1.60 2018-03 1.55 1.56 1.59 1.51
منطقه یورو 4.10 2018-03 3.8 3.8 3.7 3.7
اتحادیه اروپا 3.20 2018-03 3 2.9 2.9 2.8
فنلاند 2.00 2018-03 1.89 1.89 1.86 1.86
فرانسه 3.60 2018-06 3.4 3.2 3.2 3.2
آلمان 1.50 2018-03 1.6 1.7 1.8 1.9
یونان 14.50 2018-03 13.2 12.7 12.5 12
مجارستان 1.60 2018-03 1.61 1.61 1.62 1.62
ایرلند 2.10 2018-03 1.7 1.5 1.5 1.6
ایتالیا 6.70 2018-03 5.5 5.2 5 4.9
قزاقستان 2.20 2018-06 2.1 2 2.1 2.2
لتونی 3.20 2018-03 2.81 2.9 2.8 2.77
لیتوانی 2.50 2018-03 2.34 2.32 2.3 2.28
لوکزامبورگ 1.50 2018-03 1.62 1.63 1.67 1.62
مقدونیه 15.30 2018-03 14.32 13.9 13.5 13.11
مالت 1.10 2018-03 1.52 1.42 1.34 1.46
مونته نگرو 12.30 2018-03 12.35 11.77 11.08 11.5
هلند 1.60 2018-03 1.18 1.1 0.94 0.81
نروژ 1.00 2018-03 0.99 0.98 0.96 0.95
لهستان 1.10 2018-03 0.8 0.8 0.9 0.9
پرتغال 3.70 2018-03 3.7 3.7 3.6 3.6
رومانی 1.90 2018-03 1.74 1.73 1.71 1.7
اسلواکی 4.40 2018-03 3.86 3.63 3.51 3.43
اسلوونی 2.60 2018-03 2.32 2.27 2.21 2.18
اسپانیا 7.00 2018-03 5.9 5.5 5.2 5.1
سوئد 1.20 2018-03 1.12 1.11 1.08 1.08
سوئیس 1.90 2018-03 1.66 1.84 1.66 1.84
ترکیه 2.30 2018-03 2.4 2.4 2.5 2.5
انگلستان 1.10 2018-03 1.2 1.3 1.4 1.4
ایالات متحده 0.82 2018-08 0.8 0.8 0.9 0.9