Ok
width
height
European Union Long Term Unemployment Rateاتحادیه اروپا گذشته قبلی واحد مرجع
افراد بیکار 13264.00 13374.00 هزار Apr 2022
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60 2.80 در صد Dec 2021
هزینه های کار 120.30 110.00 امتیاز Dec 2021
نرخ بیکاری 6.20 6.20 در صد Apr 2022
نرخ بیکاری جوانان 13.90 13.90 در صد Apr 2022
تغییر اشتغال 0.40 0.40 در صد Mar 2022
بهره وری 105.21 105.38 امتیاز Mar 2022
قسمت مدت زمان اشتغال 34716.60 34187.10 هزار Dec 2021
استخدام تمام وقت 160668.50 161051.70 هزار Dec 2021
رشد دستمزد 2.00 2.80 در صد Dec 2021
افراد شاغل 195503.00 195349.00 هزار Dec 2021
نرخ مشارکت نیروی کار 74.30 73.60 در صد Sep 2021
جمعیت 447.32 446.45 میلیون Dec 2020

اتحادیه اروپا - نرخ بیکاری بلند مدت
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اتحادیه اروپا - نرخ بیکاری بلند مدت.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
2.60 2.80 5.70 2.10 2005 - 2021 در صد سه ماهه