Ok
width
height
European Union Full Time Employment


European Union گذشته واحد مرجع قبلی بالاترین پایین ترین
افراد بیکار 14469.00 هزار Aug/21 14693.00 24170.00 13434.00
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 در صد Mar/21 2.70 5.70 2.10
هزینه های کار 117.20 امتیاز Jun/21 106.90 117.70 83.00
نرخ بیکاری 6.80 در صد Aug/21 6.90 11.50 6.30
نرخ بیکاری جوانان 16.20 در صد Aug/21 16.40 25.10 15.00
رشد دستمزد 0.10 در صد Jun/21 2.40 5.10 0.10
نرخ مشارکت نیروی کار 73.60 در صد Jun/21 72.60 73.60 68.10
استخدام تمام وقت 158432.70 هزار Jun/21 155443.40 160627.20 146066.10
تغییر اشتغال 0.80 در صد Jun/21 -0.10 0.90 -2.80
افراد شاغل 192947.00 هزار Jun/21 189515.00 196023.00 170598.00
قسمت مدت زمان اشتغال 34394.00 هزار Jun/21 33947.40 35922.60 31016.50
بهره وری 105.00 امتیاز Jun/21 105.10 105.10 75.50
جمعیت 447.32 میلیون Dec/20 446.45 447.32 354.53


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اتحادیه اروپا - استخدام تمام وقت. 2008-2021 اطلاعات | 2022-2023 پیش بینی.