Ok
width
height
European Union Full Time Employmentاتحادیه اروپا گذشته قبلی واحد مرجع
افراد بیکار 13374.00 13459.00 هزار Mar 2022
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 2.80 در صد Sep 2021
هزینه های کار 120.30 110.00 امتیاز Dec 2021
تغییر اشتغال 0.40 0.40 در صد Mar 2022
نرخ بیکاری 6.20 6.30 در صد Mar 2022
نرخ بیکاری جوانان 13.90 14.00 در صد Mar 2022
رشد دستمزد 2.00 2.80 در صد Dec 2021
قسمت مدت زمان اشتغال 34716.60 34187.10 هزار Dec 2021
استخدام تمام وقت 160668.50 161051.70 هزار Dec 2021
بهره وری 105.38 105.20 امتیاز Dec 2021
افراد شاغل 195503.00 195349.00 هزار Dec 2021
نرخ مشارکت نیروی کار 74.30 73.60 در صد Sep 2021
جمعیت 447.32 446.45 میلیون Dec 2020

اتحادیه اروپا - استخدام تمام وقت
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اتحادیه اروپا - استخدام تمام وقت.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
160668.50 161051.70 161051.70 146066.10 2008 - 2021 هزار سه ماهه
NSA