تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 19100 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 780817 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3697578 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 37417 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38076 2018-12

کار گذشته مرجع
افراد بیکار 15349 2020-01
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2019-12
هزینه های کار 113 2019-12
افراد شاغل 230357 2019-03
تغییر اشتغال 0.3 2019-12
استخدام تمام وقت 184144 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 2019-12
قسمت مدت زمان اشتغال 42975 2019-09
جمعیت 513 2019-12
بهره وری 103 2019-12
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.6 2020-04
رشد دستمزد 2.8 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 14.2 2020-01

قیمت ها گذشته مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-05
اندازه اصل تورم 1.4 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-01
CPI مسکن آب و برق 105 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2020-05
تورم مواد غذایی 2.5 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2019-12
نرخ تورم 0.5 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-01
قیمت تولید 101 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2020-01

تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
صادرات 158519 2020-01
واردات 178395 2020-01
موازنه تجاری -19876 2020-01

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 2019-12
بودجه دولت -0.8 2019-12
درخواست پناهندگی 65810 2019-10
ارزیابی اعتبار 98 2020-06
بدهی های دولت 13053826 2019-12
هزینه های دولت 766148 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.8 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2020-01
تولید صنعتی -1.4 2020-01
اطمینان کسب و کار -21.5 2020-06
استفاده از ظرفیت 70.1 2020-06
ثبت خودرو 581161 2020-05
تغییرات موجودی انبار -13952 2019-12
تولید صنعتی -1.6 2020-01
استخراج معدن -5.6 2020-01
تولید فولاد 10485 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.6 2020-06
هزینه های مصرف کننده 2051492 2019-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 74.8 2020-06
پس انداز های شخصی 10.51 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2020-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.2 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 122 2019-12
میزان ساخت و ساز 4.7 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 69.3 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.