03/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI MAR 52.6
08/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) MAR 7.8%
17/04/2020 واقعی قبلی
10:10 AM
GH
PPI (سالانه) MAR 11.8%
10:30 AM
GH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 5.6%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.