19/02/2020 واقعی قبلی
10:15 AM
GH
PPI (سالانه) JAN 13.3% 13%
04/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI FEB 50.7
13/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) FEB 7.8%
17/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
PPI (سالانه) FEB 13.3%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.