17/07/2019 واقعی قبلی
10:10 AM
GH
PPI YoY JUN 7.6% 6.7%
22/07/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
GH
Interest Rate Decision 16%
05/08/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
Stanbic Bank Ghana PMI JUL 50.5


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.