06/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI JUN 46.7
10/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) JUN 11.3%
17/07/2020 واقعی قبلی
10:10 AM
GH
PPI (سالانه) JUN 8.4%
27/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
GH
تصمیم نرخ بهره 14.5%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.