21/05/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
GH
PPI (سالانه) APR 6.7%
27/05/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
GH
تصمیم نرخ بهره 16%
06/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI MAY 51.2
13/06/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) MAY 9.5%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.