12/05/2021 واقعی قبلی
10:05 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) APR 8.5% 10.3%
20/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
تغییرات سالیانه PPI APR 13%
24/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
GH
تصمیم نرخ بهره 14.5%
03/06/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI MAY 52.4


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.