20/02/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
GH
PPI (سالانه) JAN 4.4%
05/03/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI FEB 51.6
13/03/2019 واقعی قبلی
10:35 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) FEB 9%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.