03/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI FEB 51.2
11/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) FEB 9.9%
18/03/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
GH
PPI (سالانه) FEB 9.1%
22/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
GH
تصمیم نرخ بهره 14.5%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.