20/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
GH
PPI (سالانه) OCT 9.7%
25/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
GH
تصمیم نرخ بهره 16%
04/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GH
استانیک بانک غنا PMI NOV 50.1
12/12/2019 واقعی قبلی
10:30 AM
GH
نرخ تورم (سالانه) NOV 7.7%


غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی

غنا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.