بازارها گذشته مرجع
پول 5.7 2020-06
بازار سهام 1941 2020-06
3 ماه بیل عملکرد 14.69 2019-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2019-12
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
نرخ تورم 10.6 2020-04
نرخ بهره 14.5 2020-05
موازنه تجاری 209 2020-03
حساب جاری 200 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 7881 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 36 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 2841 2020-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.9 2019-12
تولید ناخالص داخلی 66 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41140 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68446 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4212 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9317 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3091 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4549 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 6291 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1197 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15884 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2065 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 180 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
جمعیت 30.28 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1720 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.6 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 117 2020-04
قیمت تولید 673 2020-04
تورم مواد غذایی 14.4 2020-04
CPI مسکن آب و برق 122 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) 3.8 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده 7.4 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14.5 2020-05
ترازنامه بانک 134836 2020-03
ذخایر ارزی 9883 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 94537 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 209 2020-03
حساب جاری 200 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 1184 2020-03
واردات 975 2020-03
گردش سرمایه 1376 2020-03
ذخایر طلا 8.7 2020-03
تولید نفت خام 206 2020-01
بدهی خارجی 22900 2020-03
شاخص تروریسم 1.56 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزیابی اعتبار 23 2020-05
هزینه های دولت 31036 2019-12
مخارج نظامی 211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.2 2019-12
رتبه رقابتی 111 2019-12
پی ام آی مرکب 31.7 2020-04
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 118 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.8 2020-01

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.71 2020-05
مخارج خانوار 11.5 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7881 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 36 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 2841 2020-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.