بازارها گذشته مرجع
پول 5.76 2020-10
بازار سهام 1849 2020-10
3 ماه بیل عملکرد 14.69 2019-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2020-06
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
نرخ تورم 10.4 2020-09
نرخ بهره 14.5 2020-09
موازنه تجاری 216 2020-08
حساب جاری -663 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -4.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 47538 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 314 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 46824 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.2 2020-06
تولید ناخالص داخلی 66.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41316 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68446 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1884 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6629 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3102 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4133 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 6844 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1377 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15219 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2298 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 187 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
جمعیت 30.28 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 200 2020-09
قیمت تولید 718 2020-09
تورم مواد غذایی 11.2 2020-09
CPI مسکن آب و برق 135 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده 9.6 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14.5 2020-09
ترازنامه بانک 141467 2020-07
ذخایر ارزی 9171 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 103924 2020-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 216 2020-08
حساب جاری -663 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 1178 2020-08
واردات 901 2020-07
گردش سرمایه 437 2020-06
ذخایر طلا 8.7 2020-06
تولید نفت خام 201 2020-06
بدهی خارجی 24000 2020-06
صادرات نفت 299 2020-08
شاخص تروریسم 1.56 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -4.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 23 2020-10
هزینه های دولت 31036 2019-12
مخارج نظامی 211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.2 2019-12
رتبه رقابتی 111 2019-12
پی ام آی مرکب 51.4 2020-09
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 118 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.6 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.9 2020-09
مخارج خانوار 11.5 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 47538 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 314 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 46824 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.