بازارها گذشته مرجع
پول 5.92 2021-09
بازار سهام 2787 2021-09
3 ماه بیل عملکرد 12.08 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2021-06
نرخ بیکاری 4.5 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.01 2021-09
نرخ تورم 9.7 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1271393 2021-09
نرخ بهره 13.5 2021-08
موازنه تجاری 39.8 2021-06
حساب جاری -371 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2020-12
بودجه دولت -13.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 123874 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1098 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 93269 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 2021-06
تولید ناخالص داخلی 72.35 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41843 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 69220 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1848 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5305 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9554 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3559 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6773 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5018 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1486 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 18253 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2444 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 196 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2020-12
جمعیت 30.96 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 4.01 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1271393 2021-09
موارد کروناویروس 123874 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1098 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 93269 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.7 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132 2021-08
قیمت تولید 775 2021-08
تورم مواد غذایی 10.9 2021-08
CPI مسکن آب و برق 154 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 8.1 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 13.5 2021-08
ترازنامه بانک 163089 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 11302 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 145685 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 39.8 2021-06
حساب جاری -371 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2020-12
صادرات 1148 2021-06
واردات 1108 2021-06
گردش سرمایه 16.75 2021-03
ذخایر طلا 8.74 2021-06
تولید نفت خام 182 2021-05
بدهی خارجی 24599 2021-03
صادرات نفت 279 2021-06
شاخص تروریسم 1.74 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 78 2020-12
بودجه دولت -13.8 2020-12
ارزیابی اعتبار 22 2021-09
هزینه های دولت 30702 2020-12
مخارج نظامی 237 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 13.5 2021-03

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.2 2019-12
رتبه رقابتی 111 2019-12
پی ام آی مرکب 48.9 2021-08
شاخص فساد مالی 43 2020-12
رتبه فساد مالی 75 2020-12
آسانی کسب و کار 118 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 26.8 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 1.05 2021-08
مخارج خانوار 29.3 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.