بازارها گذشته مرجع
پول 5.5 2019-11
بازار سهام 2174 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-06
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
نرخ تورم 7.7 2019-10
نرخ بهره 16 2019-10
موازنه تجاری 310 2019-08
حساب جاری 39.1 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 65.56 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39805 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42613 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4212 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 6464 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2993 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4824 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 7248 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1225 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15626 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2280 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 170 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
جمعیت 29.77 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1720 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.7 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-10
قیمت تولید 658 2019-09
تورم مواد غذایی 7 2019-10
CPI مسکن آب و برق 112 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 9.7 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16 2019-10
ترازنامه بانک 114794 2019-08
ذخایر ارزی 8226 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 76337 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 310 2019-08
حساب جاری 39.1 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 1284 2019-08
واردات 974 2019-08
گردش سرمایه 1681 2019-06
ذخایر طلا 8.74 2019-12
تولید نفت خام 214 2019-07
بدهی خارجی 20500 2019-06
شاخص تروریسم 0.16 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
درآمدهای دولت 3463 2019-06
ارزیابی اعتبار 31.25
هزینه های مالی 5004 2019-06
ارزش بودجه دولت -1221 2019-06
هزینه های دولت 27097 2018-12
مخارج نظامی 211 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.2 2019-12
رتبه رقابتی 111 2019-12
پی ام آی مرکب 50.1 2019-10
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 118 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.1 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.98 2019-10
مخارج خانوار 20.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.