بازارها گذشته مرجع
پول 5.5 2019-09
بازار سهام 2228 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-06
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 7.8 2019-08
نرخ بهره 16 2019-08
موازنه تجاری 504 2019-04
حساب جاری 39.1 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.7 2019-06
تولید ناخالص داخلی 65.56 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39268 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42613 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4212 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7846 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3044 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4870 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 6949 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1206 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15239 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2428 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 176 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
جمعیت 29.77 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1720 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.8 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 242 2019-07
قیمت تولید 650 2019-07
تورم مواد غذایی 8.2 2019-08
CPI مسکن آب و برق 341 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 383 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 10.2 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16 2019-08
ترازنامه بانک 110973 2019-04
ذخایر ارزی 9348 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 79424 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 504 2019-04
حساب جاری 39.1 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 1391 2019-04
واردات 887 2019-04
گردش سرمایه 1681 2019-06
ذخایر طلا 8.74 2019-09
تولید نفت خام 195 2019-05
بدهی خارجی 20679 2019-03
شاخص تروریسم 0.16 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
درآمدهای دولت 3463 2019-06
ارزیابی اعتبار 31.25
هزینه های مالی 5004 2019-06
ارزش بودجه دولت -1221 2019-06
هزینه های دولت 27097 2018-12
مخارج نظامی 211 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.33 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
پی ام آی مرکب 50.7 2019-08
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 114 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 3.2 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.95 2019-08
مخارج خانوار 23.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.