بازارها گذشته مرجع
پول 5.28 2019-07
بازار سهام 2314 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-03
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
نرخ تورم 9.1 2019-06
نرخ بهره 16 2019-07
موازنه تجاری 504 2019-04
حساب جاری 39.1 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 65.56 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 39268 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42613 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4212 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7846 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3044 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4870 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 6949 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1206 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 15239 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2428 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 176 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.4 2017-12
جمعیت 28.8 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1720 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 9.1 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 240 2019-06
قیمت تولید 642 2019-06
تورم مواد غذایی 6.5 2019-06
CPI مسکن آب و برق 341 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 383 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.6 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16 2019-07
ترازنامه بانک 110641 2019-03
ذخایر ارزی 9348 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 79424 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 504 2019-04
حساب جاری 39.1 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 1391 2019-04
واردات 887 2019-04
گردش سرمایه 1681 2019-06
ذخایر طلا 8.7 2019-06
تولید نفت خام 214 2019-03
بدهی خارجی 20679 2019-03
شاخص تروریسم 0.16 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.5 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
درآمدهای دولت 6620 2018-12
ارزیابی اعتبار 31.25
هزینه های مالی 5778 2018-12
ارزش بودجه دولت 681 2018-12
هزینه های دولت 27097 2018-12
مخارج نظامی 211 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.33 2018-12
رتبه رقابتی 106 2018-12
پی ام آی مرکب 50.5 2019-06
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 114 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 4 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.96 2019-06
مخارج خانوار 23.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.