بازارها گذشته مرجع
پول 5.77 2021-01
بازار سهام 2025 2021-01
3 ماه بیل عملکرد 14.69 2019-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-09
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
نرخ تورم 10.4 2020-12
نرخ بهره 14.5 2020-12
موازنه تجاری 198 2020-10
حساب جاری -709 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 2019-12
بودجه دولت -4.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 62135 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 377 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 58561 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-09
تولید ناخالص داخلی 66.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41203 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68446 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1884 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8269 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3771 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5153 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6160 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1322 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14737 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2163 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 193 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
جمعیت 30.28 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.4 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2020-12
قیمت تولید 725 2020-12
تورم مواد غذایی 14.1 2020-12
CPI مسکن آب و برق 137 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده 7 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14.5 2020-12
ترازنامه بانک 149205 2020-09
ذخایر ارزی 8469 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 111007 2020-09

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 198 2020-10
حساب جاری -709 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 1212 2020-10
واردات 972 2020-09
گردش سرمایه -112 2020-09
ذخایر طلا 8.74 2020-09
تولید نفت خام 196 2020-09
بدهی خارجی 24300 2020-09
صادرات نفت 202 2020-10
شاخص تروریسم 1.74 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 2019-12
بودجه دولت -4.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 23 2021-01
هزینه های دولت 31036 2019-12
مخارج نظامی 211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.2 2019-12
رتبه رقابتی 111 2019-12
پی ام آی مرکب 50.3 2020-12
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 118 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 10.5 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.89 2021-01
مخارج خانوار 11.5 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 62135 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 377 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 58561 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.