بازارها گذشته مرجع
پول 5.74 2021-04
بازار سهام 2302 2021-04
3 ماه بیل عملکرد 14.69 2019-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-09
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
نرخ تورم 10.3 2021-03
نرخ بهره 14.5 2021-03
موازنه تجاری 165 2021-02
حساب جاری -897 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 2019-12
بودجه دولت -13.8 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 91663 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 771 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 89400 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.3 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-09
تولید ناخالص داخلی 66.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41203 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68446 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1884 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8269 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3771 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5153 2020-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6160 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1322 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14737 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2163 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 193 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
جمعیت 30.96 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 10.3 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2021-03
قیمت تولید 747 2021-02
تورم مواد غذایی 10.8 2021-03
CPI مسکن آب و برق 144 2021-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 10.3 2021-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14.5 2021-03
ترازنامه بانک 152739 2020-11
ذخایر ارزی 8192 2020-11
ترازنامه بانک مرکزی 111658 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 165 2021-02
حساب جاری -897 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 1215 2021-02
واردات 1051 2021-02
گردش سرمایه 1275 2020-12
ذخایر طلا 8.74 2020-12
تولید نفت خام 191 2020-12
بدهی خارجی 24700 2020-12
صادرات نفت 238 2021-02
شاخص تروریسم 1.74 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 62.8 2019-12
بودجه دولت -13.8 2020-12
ارزیابی اعتبار 23 2021-04
هزینه های دولت 31036 2019-12
مخارج نظامی 244 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 13.5 2021-03

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.2 2019-12
رتبه رقابتی 111 2019-12
پی ام آی مرکب 51.8 2021-03
شاخص فساد مالی 43 2020-12
رتبه فساد مالی 75 2020-12
آسانی کسب و کار 118 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 13.9 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.94 2021-03
مخارج خانوار 11.5 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 91663 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 771 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 89400 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.