بازارها گذشته مرجع
پول 5.31 2020-02
بازار سهام 2218 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-09
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
نرخ تورم 7.8 2020-01
نرخ بهره 16 2020-01
موازنه تجاری 262 2019-12
حساب جاری -1712 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 65.56 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40358 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42613 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4212 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7639 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3639 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4953 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 7410 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1290 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14894 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2036 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 183 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
جمعیت 29.77 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1720 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 900 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2030 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 870 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 7.8 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2020-01
قیمت تولید 681 2020-01
تورم مواد غذایی 7.8 2020-01
CPI مسکن آب و برق 116 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.4 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده 13.3 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 16 2020-01
ترازنامه بانک 124868 2019-11
ذخایر ارزی 7837 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 73291 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 262 2019-12
حساب جاری -1712 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.4 2018-12
صادرات 1345 2019-12
واردات 1012 2019-11
گردش سرمایه 3120 2019-12
ذخایر طلا 8.74 2019-12
تولید نفت خام 203 2019-09
بدهی خارجی 20100 2019-09
شاخص تروریسم 1.56 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
درآمدهای دولت 4459 2019-09
ارزیابی اعتبار 23 2020-02
هزینه های مالی 6242 2019-09
ارزش بودجه دولت -3583 2019-09
هزینه های دولت 27097 2018-12
مخارج نظامی 211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.2 2019-12
رتبه رقابتی 111 2019-12
پی ام آی مرکب 50.7 2020-01
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 118 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.4 2019-09

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.97 2020-01
مخارج خانوار 20.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.