بازارها گذشته مرجع
پول 5.72 2020-08
بازار سهام 1886 2020-08
3 ماه بیل عملکرد 14.69 2019-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2020-03
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
نرخ تورم 11.2 2020-06
نرخ بهره 14.5 2020-07
موازنه تجاری -80 2020-06
حساب جاری -663 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -4.8 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
موارد کروناویروس 39642 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 206 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 36638 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.9 2020-03
تولید ناخالص داخلی 66.98 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42483 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68446 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1884 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 5413 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8063 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2833 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5112 2020-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 7044 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1370 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16692 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2474 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 194 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-12
جمعیت 30.28 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 11.2 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2020-06
قیمت تولید 694 2020-06
تورم مواد غذایی 13.8 2020-06
CPI مسکن آب و برق 134 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 1 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده 8.7 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 14.5 2020-07
ترازنامه بانک 134836 2020-03
ذخایر ارزی 9883 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 94537 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -80 2020-06
حساب جاری -663 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.8 2019-12
صادرات 1175 2020-06
واردات 975 2020-03
گردش سرمایه 437 2020-06
ذخایر طلا 8.7 2020-03
تولید نفت خام 204 2020-04
بدهی خارجی 24000 2020-06
صادرات نفت 242 2020-06
شاخص تروریسم 1.56 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.3 2018-12
بودجه دولت -4.8 2019-12
ارزیابی اعتبار 23 2020-08
هزینه های دولت 31036 2019-12
مخارج نظامی 211 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 12.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 3368 2017-03
آدرس های IP 124915 2017-03
شاخص رقابتی 51.2 2019-12
رتبه رقابتی 111 2019-12
پی ام آی مرکب 49.7 2020-07
شاخص فساد مالی 41 2019-12
رتبه فساد مالی 80 2019-12
آسانی کسب و کار 118 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم -2.2 2020-03

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 0.9 2020-07
مخارج خانوار 11.5 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 39642 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 206 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 36638 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: غنا - شاخص های اقتصادی.