قیمت سهام
30.02
تغییر روزانه
2.14%
سالیانه
-63.69%

قیمت روز سال
HelloFresh 30.02 0.63 2.14% -63.69%

قیمت روز سال
DE40 13796 101.34 0.74% -13.65%