بازارها گذشته مرجع
پول 24.6 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
نرخ بیکاری 5.7 2018-12
نرخ تورم 4.42 2019-09
نرخ بهره 5.75 2019-09
موازنه تجاری -522 2019-07
حساب جاری 4.6 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 23.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54554 2019-06
تولید ناخالص ملی 199539 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139238 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2204 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4560 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7623 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1639 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10545 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 106 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2657 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2078 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1459 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.2 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2018-12
جمعیت 9.01 2018-12
هزینه زندگی خانواده 9210 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 5350 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.42 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 333 2019-09
CPI مسکن آب و برق 394 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 370 2019-08
تورم مواد غذایی 2.56 2019-09
انتظارات تورم 4.88 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.15 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-09
عرضه پول M0 26649 2019-07
نرخ بهره سپرده 8.3 2018-12
ذخایر ارزی 4840 2019-08
عرضه پول M1 68735 2019-07
عرضه پول M2 271935 2019-07
عرضه پول M3 357730 2019-07
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -522 2019-07
حساب جاری 4.6 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 352 2019-07
واردات 874 2019-07
بدهی خارجی 9041 2019-07
حواله 514 2019-07
ذخایر طلا 0.69 2019-06
گردش سرمایه 424 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 306 2019-03
شاخص تروریسم 1.71 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
هزینه های دولت 6710 2019-06
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 400 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 4333 2018-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.63 2019-12
رتبه رقابتی 101 2019-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 121 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 4.3 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 40712 2019-06
قیمت گازوئیل 0.91 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 276243 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 645 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.