گذشته قبلی
پول 24.35 24.34
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 25.5 1.3 در صد
نرخ بیکاری 10.9 5.7 در صد
نرخ تورم 8.35 6.96 در صد
نرخ بهره 3 3 در صد
موازنه تجاری -548 -634 USD - میلیون
حساب جاری -54.2 -88.8 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 -1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 43.92 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.9 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 10.9 5.7 در صد
جمعیت 9.3 9.16 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 8.35 6.96 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 384 378 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 372 371 امتیاز
اندازه اصل تورم 4.81 4.48 در صد
CPI مسکن آب و برق 411 410 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 409 405 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.52 6.76 در صد
انتظارات تورم 4.65 4.62 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1.69 0.94 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 3 3 در صد
عرضه پول M0 48968 49158 HNL - میلیون
نرخ بهره سپرده 8.13 8.42 در صد
ذخایر ارزی خارجی 8370 7976 USD - میلیون
عرضه پول M1 118545 117877 HNL - میلیون
عرضه پول M2 402823 399746 HNL - میلیون
عرضه پول M3 504381 500990 HNL - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -548 -634 USD - میلیون
حساب جاری -54.2 -88.8 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4 -1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 488 481 USD - میلیون
واردات 1036 1115 USD - میلیون
بدهی خارجی 11364 11322 USD - میلیون
حواله 654 597 USD - میلیون
ذخایر طلا 0.69 0.69 تن
گردش سرمایه 164 154 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 287 95.1 USD - میلیون
شاخص تروریسم 2.02 0.99
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 54.86 43.92 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.9 -2.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 7426 7483 HNL - میلیون
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 392 407 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 15 در صد
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 4136 -1258 HNL - میلیون
سرعت اینترنت 3156 3224 KBps
آدرس های IP 134210 134311 IP
شاخص رقابتی 52.63 52.46 امتیاز
رتبه رقابتی 101 101
شاخص فساد مالی 23 24 امتیاز
رتبه فساد مالی 157 157
آسانی کسب و کار 133 121
شاخص اقتصادی مقدم 13.3 15.7 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 43946 41848 HNL - میلیون
قیمت گازوئیل 1.18 1.03 USD / لیتر
اعتبار بخش خصوصی 358772 352461 HNL - میلیون
گذشته قبلی
جواز ساختمان 234 369 واحد
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 424771 424447 افراد
مرگ و میر کروناویروس 10896 10895 افراد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.