بازارها گذشته مرجع
پول 24.51 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-03
نرخ بیکاری 5.7 2018-12
نرخ تورم 4.8 2019-06
نرخ بهره 5.75 2019-08
موازنه تجاری -458 2019-04
حساب جاری 4.6 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 23.8 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 54804 2019-03
تولید ناخالص ملی 199539 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 139238 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2204 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 4560 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7873 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1600 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10588 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 100 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2744 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2116 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1427 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.7 2018-12
جمعیت 9.01 2018-12
هزینه زندگی خانواده 9210 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 5350 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 16500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 8210 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 4.8 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 332 2019-07
CPI مسکن آب و برق 392 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 368 2019-06
تورم مواد غذایی 2.75 2019-06
انتظارات تورم 4.82 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.27 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 5.75 2019-08
عرضه پول M0 26472 2019-04
نرخ بهره سپرده 8.3 2018-12
ذخایر ارزی 4841 2019-06
عرضه پول M1 66027 2019-04
عرضه پول M2 261919 2019-04
عرضه پول M3 349096 2019-04
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -458 2019-04
حساب جاری 4.6 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.2 2018-12
صادرات 381 2019-04
واردات 839 2019-04
بدهی خارجی 8994 2019-05
حواله 487 2019-05
ذخایر طلا 0.69 2018-12
گردش سرمایه 424 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 306 2019-03
شاخص تروریسم 1.71 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 43.44 2018-12
بودجه دولت -2.6 2018-12
هزینه های دولت 7030 2019-03
ارزیابی اعتبار 32.5
مخارج نظامی 400 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 4333 2018-12
سرعت اینترنت 3156 2017-03
آدرس های IP 134210 2017-03
شاخص رقابتی 52.46 2018-12
رتبه رقابتی 101 2018-12
شاخص فساد مالی 29 2018-12
رتبه فساد مالی 132 2018-12
آسانی کسب و کار 121 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 2.7 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 40684 2019-03
قیمت گازوئیل 0.93 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 273527 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 423 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: هندوراس - شاخص های اقتصادی.