27/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
تغییرات ماهیانه PPI SEP 1.6%
09:00 AM
IS
PPI (سالانه) SEP 4.4%
29/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) OCT 3.5%
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.4%
09:00 AM
IS
نرخ بیکاری SEP 6%
05/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
موازنه تجاری OCT ISK-3.8B
18/11/2020 واقعی قبلی
08:55 AM
IS
اعلام نرخ بهره موسسه CBI 1%
09:00 AM
IS
بولتن پولی


ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.