24/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
نرخ بیکاری SEP 4.4%
28/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) OCT 3%
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.1%
29/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.3%
09:00 AM
IS
PPI (سالانه) SEP 6.6%
06/11/2019 واقعی قبلی
08:55 AM
IS
اعلام نرخ بهره موسسه CBI 3.25%
09:00 AM
IS
موازنه تجاری OCT ISK-17.1B
09:00 AM
IS
بولتن پولی


ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.