07/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
IS
موازنه تجاری NOV ISK-12.5B
21/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) DEC 4.8%
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.4%
09:00 AM
IS
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه NOV 4.3%
09:00 AM
IS
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه NOV 17.3%
22/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
IS
نرخ بیکاری NOV 5.8%

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.