24/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
تغییرات ماهیانه PPI DEC -1.1%
09:00 AM
IS
PPI (سالانه) DEC -3.3%
30/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) JAN 2.0%
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.1%
09:00 AM
IS
نرخ بیکاری DEC 4.3%
05/02/2020 واقعی قبلی
08:55 AM
IS
اعلام نرخ بهره موسسه CBI 3%
09:00 AM
IS
بولتن پولی
06/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
موازنه تجاری JAN


ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.