06/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
موازنه تجاری JUN ISK1.7B
24/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.6%
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.4%
09:00 AM
IS
تغییرات ماهیانه PPI JUN -3.5%
09:00 AM
IS
PPI (سالانه) JUN 1.3%


ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.