26/01/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.6%
09:00 AM
IS
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.2%
09:00 AM
IS
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.2%
09:00 AM
IS
PPI (سالانه) DEC 0.2%
28/01/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
نرخ بیکاری DEC 7.1%
03/02/2021 واقعی قبلی
08:55 AM
IS
اعلام نرخ بهره موسسه CBI 0.75%
09:00 AM
IS
بولتن پولی
04/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
IS
موازنه تجاری JAN ISK1.0B


ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایسلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.