گذشته قبلی
بازار سهام 2578 2602 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.3 4.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 7.3 در صد
نرخ بیکاری 4.2 5.8 در صد
نرخ تورم 5.1 4.8 در صد
نرخ بهره 2 2 در صد
موازنه تجاری -18448 -28579 ISK - میلیون
حساب جاری 13058 -36892 ISK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.9 68.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.3 -1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 130 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 46.24 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.3 4.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6 7.3 در صد
تولید ناخالص داخلی 21.71 24.84 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 652151 667465 ISK - میلیون
تولید ناخالص ملی 2612659 1500248 ISK - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 158926 165346 ISK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 53194 57819 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52280 56914 USD
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 4.2 5.8 در صد
افراد شاغل 205100 202000
افراد بیکار 9285 12200
نرخ مشارکت نیروی کار 80.1 80 در صد
نرخ بیکاری جوانان 7 3.7 در صد
پست های خالی شغلی 408 426
دستمزد 731000 695000 ISK / ماه
رشد دستمزد 3.3 3.4 در صد
جمعیت 0.36 0.36 میلیون
سن بازنشستگی زنان 67 67
سن بازنشستگی مردان 67 67
نرخ اشتغال 76.7 75.5 در صد
استخدام تمام وقت 154 147 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 38 36.9 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.1 4.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 513 511 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 108 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 289 287 امتیاز
اندازه اصل تورم 4.7 4.5 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115 111 امتیاز
قیمت تولید 276 267 امتیاز
قیمت صادرات 107 216 امتیاز
قیمت واردات 110 238 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) -0.4 -0.1 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 3.9 4.2 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 3.4 4.3 در صد
CPI مسکن آب و برق 516 513 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 171 169 امتیاز
تورم مواد غذایی 1.7 1.3 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.45 0.4 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 21 17.3 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 206 204 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 760737 753008 دوزها
موارد کروناویروس 54579 53121 افراد
مرگ و میر کروناویروس 44 43 افراد
تخت بیمارستان 2.85 2.8 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 21.97 22.19 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.89 3.89 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 15.73 15.36 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.33 2.27 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 2 2 در صد
نرخ بهره بین بانکی 2.4 2.4 در صد
عرضه پول M0 188 223 ISK - میلیارد
عرضه پول M1 796 757 ISK - میلیارد
عرضه پول M2 1565 1513 ISK - میلیارد
عرضه پول M3 2260 2222 ISK - میلیارد
ترازنامه بانک 4639299 4563205 ISK - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 917585 924691 ISK - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 900763 896167 ISK - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 218 230 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -18448 -28579 ISK - میلیون
حساب جاری 13058 -36892 ISK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 76624 72250 ISK - میلیون
واردات 95073 100829 ISK - میلیون
بدهی خارجی 2685167 2496679 ISK - میلیون
گردش سرمایه 88222 14590 ISK - میلیون
ذخایر طلا 1.98 1.98 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17567 -6040 ISK - میلیون
حواله 1654 1744 ISK - میلیون
شاخص تروریسم 0 0.03
ورود توریست 108276 151847
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.9 68.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7.3 -1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -34.2 -88.2 ISK - میلیارد
هزینه های دولت 158883 164746 ISK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.7 43.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 345 312 ISK - میلیارد
هزینه های مالی 380 400 ISK - میلیارد
درخواست پناهندگی 75 90 افراد
ارزیابی اعتبار 75
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 46.24 در صد
نرخ مالیات بر فروش 24 24 در صد
نرخ تامین اجتماعی 10.1 10.35 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.1 6.35 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 4 در صد
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 9677 -7789 ISK - میلیون
ثبت خودرو 1663 1334
سرعت اینترنت 16496 17444 KBps
آدرس های IP 152051 145358 IP
ورشکستگی 46 148 بانک اطلاعات شرکتها
شاخص رقابتی 74.72 74.51 امتیاز
رتبه رقابتی 26 24
شاخص فساد مالی 75 78 امتیاز
رتبه فساد مالی 17 11
آسانی کسب و کار 26 21
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 116 130 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 361303 359491 ISK - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 4272 4117 ISK هزار
قیمت گازوئیل 1.79 1.81 USD / لیتر
گذشته قبلی
شاخص مسکن 575 571 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 73.6 74.1 در صد
خانه های مسکونی نوساز 3792 2525 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.