گذشته قبلی
پول 132 133
بازار سهام 2252 2216 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.6 4.4 در صد
نرخ بیکاری 3.5 2.5 در صد
نرخ تورم 7.6 7.2 در صد
نرخ بهره 4.75 3.75 در صد
موازنه تجاری -28299 -16926 ISK - میلیون
حساب جاری -50273 -44461 ISK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75 77.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.9 -8.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 108 امتیاز
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 46.24 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2.2 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.6 4.4 در صد
تولید ناخالص داخلی 21.71 24.84 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 689605 682061 ISK - میلیون
تولید ناخالص ملی 2705807 2612473 ISK - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146194 161278 ISK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 53194 57819 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 52280 56914 USD
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4.3 -7.1 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 3.5 2.5 در صد
افراد شاغل 209500 205900
افراد بیکار 7600 5300
نرخ مشارکت نیروی کار 80.8 79.5 در صد
نرخ بیکاری جوانان 9.7 10.7 در صد
پست های خالی شغلی 760 678
دستمزد 731000 695000 ISK / ماه
رشد دستمزد 1.5 2 در صد
جمعیت 0.36 0.36 میلیون
سن بازنشستگی زنان 67 67
سن بازنشستگی مردان 67 67
نرخ اشتغال 78 77.6 در صد
استخدام تمام وقت 146 154 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 44.5 38 هزار
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.6 7.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 540 535 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 112 111 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 301 299 امتیاز
اندازه اصل تورم 6.9 6.7 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 115 امتیاز
قیمت تولید 302 291 امتیاز
قیمت صادرات 117 107 امتیاز
قیمت واردات 114 110 امتیاز
نرخ تورم هماهنگ (تغییرات ماهیانه) 0.6 0.9 در صد
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه 5.4 5.6 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 3.5 6.2 در صد
CPI مسکن آب و برق 553 544 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 180 179 امتیاز
تورم مواد غذایی 6.2 5.2 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 1.3 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 29.6 27.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 218 218 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 805469 805039 دوزها
موارد کروناویروس 192031 191669 افراد
مرگ و میر کروناویروس 153 145 افراد
تخت بیمارستان 2.85 2.8 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 21.97 22.19 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.89 3.89 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 15.73 15.36 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.33 2.27 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 4.75 3.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 5.23 5.23 در صد
عرضه پول M0 128 161 ISK - میلیارد
عرضه پول M1 803 836 ISK - میلیارد
عرضه پول M2 1565 1513 ISK - میلیارد
عرضه پول M3 2260 2222 ISK - میلیارد
ترازنامه بانک 4747153 4702601 ISK - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 859693 880289 ISK - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 936372 963736 ISK - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 218 230 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -28299 -16926 ISK - میلیون
حساب جاری -50273 -44461 ISK - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 93140 74849 ISK - میلیون
واردات 121439 91776 ISK - میلیون
بدهی خارجی 2672610 2747872 ISK - میلیون
گردش سرمایه -39302 -51777 ISK - میلیون
ذخایر طلا 1.98 1.98 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -32378 57053 ISK - میلیون
حواله 1828 2008 ISK - میلیون
شاخص تروریسم 0 0.03
ورود توریست 67656 64318
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75 77.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -8.9 -8.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -20.7 -89.5 ISK - میلیارد
هزینه های دولت 162977 165661 ISK - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.7 43.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 370 345 ISK - میلیارد
هزینه های مالی 391 435 ISK - میلیارد
درخواست پناهندگی 55 150 افراد
ارزیابی اعتبار 75
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 46.25 46.24 در صد
نرخ مالیات بر فروش 24 24 در صد
نرخ تامین اجتماعی 10.1 10.35 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6.1 6.35 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 4 در صد
گذشته قبلی
تغییرات موجودی انبار 23340 -3420 ISK - میلیون
ثبت خودرو 3187 2072
سرعت اینترنت 16496 17444 KBps
آدرس های IP 152051 145358 IP
ورشکستگی 57 28 بانک اطلاعات شرکتها
شاخص رقابتی 74.72 74.51 امتیاز
رتبه رقابتی 26 24
شاخص فساد مالی 74 75 امتیاز
رتبه فساد مالی 13 17
آسانی کسب و کار 26 21
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 108 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 376140 406066 ISK - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 4272 4117 ISK هزار
قیمت گازوئیل 2.5 2.27 USD / لیتر
گذشته قبلی
شاخص مسکن 639 623 امتیاز
نرخ مالکیت مسکن 73.6 74.1 در صد
خانه های مسکونی نوساز 2406 3792 واحد
نسبت قیمت به اجاره 150 144


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایسلند - شاخص های اقتصادی.