قیمت سهام
0.21
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-15.20%

قیمت روز سال
Cofina 0.25 0.002 0.82% 5.13%
Impresa 0.21 0 0% -15.20%
ITV 73.16 -1.06 -1.43% -39.49%
MFE-MediaForEurope 0.64 0.02 2.75% -76.41%
Modern Times Group 101.36 -2.56 -2.46% -15.39%
NOS 3.73 -0.02 -0.53% 10.23%
Mediaset Espana 3.13 0.03 0.97% -40.32%

قیمت روز سال
PSI Geral 4809 -66.30 -1.36% 23.84%