24/11/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده NOV 65.5 52.6
25/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
Average Weekly Earnings YoY Q3 6.2%
27/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی OCT 1.5%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 9.7%
01/12/2020 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
AIB Manufacturing PMI NOV 50.3
02/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
نرخ بیکاری NOV 7.3%
03/12/2020 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
AIB Services PMI NOV 48.3
04/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT
07/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q3 -35.7%
10/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) NOV -1.5%
11:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) NOV
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ NOV -1.5%
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ NOV -0.5%
11/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) OCT 0.2%
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) OCT -0.8%
14/12/2020 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز NOV 48.6
15/12/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC 65.5
16/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
موازنه تجاری OCT €7.70B
17/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -6.1%
11:00 AM
IE
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -3%
11:00 AM
IE
GNP YoY Q3 -2.5%
11:00 AM
IE
GNP QoQ Q3 -7.4%
11:00 AM
IE
حساب جاری Q3 €11.7B


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.