27/03/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -4.3% -0.3% ®
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB -0.3% 5.8% ®
31/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ بیکاری MAR 4.8%
01/04/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB Manufacturing PMI MAR 51.2
03/04/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
AIB Services PMI MAR 59.9
06/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB 1.2%
09/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.1%
10:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.6%
10:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.9%
10:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.6%
15/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
موازنه تجاری FEB €7.6B
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) FEB 1.8%
10:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) FEB 0.7%
10:00 AM
IE
Household Saving Ratio Q4 10.7%
20/04/2020 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز MAR 50.6
22/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) MAR 2.5%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) MAR -0.8%


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.