22/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (ماهانه) SEP 0.4% 0.3%
10:00 AM
IE
قیمت عمده فروشی (سالانه) SEP -1.7% -4.4%
29/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP 5.7%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 2.1%
01/11/2019 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
AIB Manufacturing PMI OCT 48.7
05/11/2019 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
AIB Services PMI OCT 53.1
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -6.3%
11:00 AM
IE
نرخ بیکاری OCT 5.3%
06/11/2019 واقعی قبلی
12:01 AM
IE
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT 75.3
07/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
نرخ تورم (سالانه) OCT
11:00 AM
IE
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.2%
11:00 AM
IE
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ OCT -0.3%
11:00 AM
IE
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT 0.6%
11/11/2019 واقعی قبلی
01:01 AM
IE
پی ام آی ساخت و ساز OCT 48.3
14/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (سالانه) SEP 2%
11:00 AM
IE
قیمت ملک مسکونی (ماهیانه) SEP 0.3%
15/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
IE
موازنه تجاری SEP €5.3B


ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایرلند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.