بازارها گذشته مرجع
پول 1.2 2021-03
بازار سهام 7518 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.02 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.1 2020-09
نرخ بیکاری 5.8 2021-01
نرخ تورم -0.2 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-01
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری 3579000 2020-12
حساب جاری 12700 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.8 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
اطمینان کسب و کار -58 2020-06
شاخص PMI تولید 52 2021-02
شاخص PMI خدمات 36.2 2021-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.8 2021-01
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 219592 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 4319 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 23364 2021-03
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.1 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.1 2020-09
تولید ناخالص داخلی 389 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 93649 2020-09
تولید ناخالص ملی 63580 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 18550 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 86781 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 969 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1852 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34487 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8397 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8257 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2021-01
افراد شاغل 2298 2020-12
افراد بیکار 139 2020-12
استخدام تمام وقت 1868 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 438 2020-12
تغییر نرخ بیکاری -1317 2021-01
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 15.7 2021-01
هزینه های کار 84.3 2020-09
حداقل دستمزد 10.2 2021-01
دستمزد در تولید 871 2020-09
جمعیت 4.9 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
درآمد متوسط ساعتی 24.44 2020-09
میانگین ساعات کار در هفته 32.6 2020-09
تغییر اشتغال 3.3 2020-09
نرخ اشتغال 67.8 2020-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 38990 2021-01
بهره وری 127 2020-09
رشد دستمزد 3.7 2020-09
دستمزد 798 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.2 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2021-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2021-01
اندازه اصل تورم 0.7 2021-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2020-09
قیمت تولید 80.8 2021-01
قیمت صادرات 96.1 2020-12
قیمت واردات 90.7 2020-12
CPI مسکن آب و برق 110 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.5 2021-01
تورم مواد غذایی -1.6 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -12.6 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.55 2021-01
عرضه پول M1 254358 2021-01
عرضه پول M2 297291 2021-01
عرضه پول M3 350652 2021-01
ذخایر ارزی 6357 2021-01
وام به بخش خصوصی 36101 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 141275 2021-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 3579000 2020-12
حساب جاری 12700 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.4 2019-12
صادرات 11760000 2020-12
واردات 8181000 2020-12
بدهی خارجی 2569734 2020-06
رابطه مبادله 106 2020-12
گردش سرمایه 1123 2020-09
ورود توریست 2425 2019-12
ذخایر طلا 6 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64428 2020-06
شاخص تروریسم 2.85 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.8 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -2041 2020-09
هزینه های دولت 9537 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
درآمدهای دولت 13022 2020-09
بدهی های دولت 227466 2020-09
هزینه های مالی 17064 2020-09
درخواست پناهندگی 110 2020-08
ارزیابی اعتبار 78 2021-02
مخارج نظامی 1140 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15.05 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -58 2020-06
شاخص PMI تولید 52 2021-02
شاخص PMI خدمات 36.2 2021-01
تولید صنعتی 28.8 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -24.8 2020-12
تولید صنعتی 30.3 2020-12
تغییرات موجودی انبار -343 2020-09
ثبت خودرو 16948 2021-01
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.12 2019-12
رتبه رقابتی 24 2019-12
شاخص فساد مالی 72 2020-12
رتبه فساد مالی 20 2020-12
آسانی کسب و کار 24 2019-12
تولید الکتریسیته 2926 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 70.8 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.8 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.1 2021-01
هزینه های مصرف کننده 25846 2020-09
درآمد قابل تصرف شخص 266155 2019-12
پس انداز های شخصی 19.6 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 151507 2021-01
نرخ وام بانکی 0.8 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 11461 2021-01
قیمت گازوئیل 1.62 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.2 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 112 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 137 2020-12
جواز ساختمان 2196 2020-09
میزان ساخت و ساز -10 2020-09
پی ام آی ساخت و ساز 21.2 2021-01
فروش خانه موجود 3907 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 70.3 2018-12
فروش خانه جدید 1081 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 219592 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 4319 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 23364 2021-03
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12
تختخوابهای ICU 240 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.