بازارها گذشته مرجع
پول 1.18 2021-07
بازار سهام 8051 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.8 2021-03
نرخ بیکاری 7.6 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 110 2021-07
نرخ تورم 1.6 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5437340 2021-07
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری 5176234 2021-05
حساب جاری 18400 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.5 2020-12
بودجه دولت -5 2020-12
اطمینان کسب و کار 49 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 64 2021-06
PMI شاخص خدمات 63.1 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.9 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2021-05
نرخ مالیات شرکت 12.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2021-12
موارد کروناویروس 289139 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 5026 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 23364 2021-07
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7.8 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 419 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 97389 2021-03
تولید ناخالص ملی 69379 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19030 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 81376 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 89689 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 886 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1685 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38798 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8346 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7212 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2021-06
افراد شاغل 2250 2021-03
افراد بیکار 170 2021-03
استخدام تمام وقت 1805 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 434 2021-03
تغییر نرخ بیکاری 3582 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 60.4 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 18.1 2021-05
هزینه های کار 88.6 2021-03
حداقل دستمزد 10.2 2021-01
دستمزد در تولید 977 2021-03
جمعیت 4.96 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
درآمد متوسط ساعتی 26.89 2021-03
میانگین ساعات کار در هفته 32.3 2021-03
تغییر اشتغال -1.8 2021-03
نرخ اشتغال 65.6 2021-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34012 2021-06
بهره وری 134 2021-03
رشد دستمزد 8.4 2021-03
دستمزد 868 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 110 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5437340 2021-07
موارد کروناویروس 289139 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 5026 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 23364 2021-07
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12
تختخوابهای ICU 240 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.6 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2021-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-06
اندازه اصل تورم 0.9 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 100 2021-03
قیمت تولید 82 2021-06
قیمت صادرات 84.5 2021-04
قیمت واردات 93.4 2021-04
CPI مسکن آب و برق 113 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-06
تورم مواد غذایی -0.3 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده -5.3 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-06
عرضه پول M1 265347 2021-05
عرضه پول M2 304830 2021-05
عرضه پول M3 353676 2021-05
ذخایر ارزی خارجی 6595 2021-06
وام به بخش خصوصی 36286 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 173681 2021-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 388 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5176234 2021-05
حساب جاری 18400 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2020-12
صادرات 13560765 2021-05
واردات 8384532 2021-05
بدهی خارجی 2722783 2021-03
رابطه مبادله 90.5 2021-04
گردش سرمایه 22364 2021-03
ورود توریست 2425 2019-12
ذخایر طلا 6 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18325 2021-03
شاخص تروریسم 2.85 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.5 2020-12
بودجه دولت -5 2020-12
ارزش بودجه دولت -1931 2020-12
هزینه های دولت 9807 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.4 2020-12
درآمدهای دولت 25818 2020-12
بدهی های دولت 218157 2020-12
هزینه های مالی 27750 2020-12
درخواست پناهندگی 135 2021-03
ارزیابی اعتبار 78 2021-07
مخارج نظامی 1126 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2021-03
نرخ تامین اجتماعی 15.05 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 49 2021-06
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 64 2021-06
PMI شاخص خدمات 63.1 2021-06
تولید صنعتی 29.9 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4.6 2021-05
تولید صنعتی 31.3 2021-05
تغییرات موجودی انبار 628 2021-03
ثبت خودرو 4980 2021-06
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.12 2019-12
رتبه رقابتی 24 2019-12
شاخص فساد مالی 72 2020-12
رتبه فساد مالی 20 2020-12
آسانی کسب و کار 24 2019-12
تولید الکتریسیته 2267 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.9 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.8 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 44 2021-05
هزینه های مصرف کننده 23761 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 286059 2020-12
پس انداز های شخصی 31 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 152263 2021-05
نرخ وام بانکی 0.8 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 11277 2021-05
قیمت گازوئیل 1.72 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.3 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 112 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 142 2021-05
جواز ساختمان 1963 2021-03
میزان ساخت و ساز -27.3 2021-03
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 66.5 2021-06
فروش خانه موجود 2676 2021-04
نرخ مالکیت مسکن 68.7 2019-12
فروش خانه جدید 462 2021-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.