بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 6121 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.31 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
نرخ بیکاری 4.4 2019-05
نرخ تورم 1 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری 5510600 2019-04
حساب جاری 178 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.8 2018-12
بودجه دولت 0 2018-12
اطمینان کسب و کار -4 2018-12
شاخص PMI تولید 50.4 2019-05
شاخص PMI خدمات 57 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2019-04
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 334 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 78828 2018-12
تولید ناخالص ملی 61823 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21807 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 567 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2075 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 25008 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8025 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8760 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2019-05
افراد شاغل 2316 2019-03
افراد بیکار 114 2019-03
استخدام تمام وقت 1844 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 475 2019-03
تغییر نرخ بیکاری 711 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 10 2019-05
هزینه های کار 74.2 2018-12
حداقل دستمزد 9.8 2019-01
دستمزد در تولید 910 2019-03
جمعیت 4.84 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 23.93 2019-03
میانگین ساعات کار در هفته 32.2 2019-03
تغییر اشتغال 0.6 2018-12
نرخ اشتغال 69.3 2019-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 33224 2019-05
بهره وری 147 2018-12
رشد دستمزد 3.4 2019-03
دستمزد 770 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-05
اندازه اصل تورم 0.6 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2018-12
قیمت تولید 94.8 2019-04
قیمت صادرات 105 2019-03
قیمت واردات 97.6 2019-03
CPI مسکن آب و برق 110 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-05
تورم مواد غذایی -0.2 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده -5.9 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.32 2019-05
عرضه پول M1 180553 2019-04
عرضه پول M2 223273 2019-04
عرضه پول M3 227102 2019-04
ذخایر ارزی 4733 2019-05
وام به بخش خصوصی 40070 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 101611 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5510600 2019-04
حساب جاری 178 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
صادرات 12516900 2019-04
واردات 7006300 2019-04
بدهی خارجی 2331985 2018-12
رابطه مبادله 107 2019-03
گردش سرمایه -33300 2018-12
ورود توریست 2027 2019-03
ذخایر طلا 6 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 19711 2018-12
شاخص تروریسم 3.05 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.8 2018-12
بودجه دولت 0 2018-12
ارزش بودجه دولت -1297 2019-03
هزینه های دولت 7817 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.7 2018-12
درآمدهای دولت 14164 2019-03
بدهی های دولت 206214 2018-12
هزینه های مالی 15130 2019-03
درخواست پناهندگی 340 2019-02
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.95 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4 2018-12
شاخص PMI تولید 50.4 2019-05
شاخص PMI خدمات 57 2019-05
تولید صنعتی 7.5 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.7 2019-04
تولید صنعتی 7.1 2019-04
تغییرات موجودی انبار -48 2018-12
ثبت خودرو 9126 2019-05
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.68 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 23 2018-12
تولید الکتریسیته 2402 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 89.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.1 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4 2019-04
هزینه های مصرف کننده 25664 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 233013 2017-12
پس انداز های شخصی 12.3 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 166263 2019-04
نرخ وام بانکی 1 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 13468 2019-04
قیمت گازوئیل 1.63 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.2 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 133 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-04
جواز ساختمان 1678 2018-12
میزان ساخت و ساز 5.9 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 54.9 2019-05
فروش خانه موجود 2623 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 69.5 2017-12
فروش خانه جدید 572 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.