بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-10
بازار سهام 6614 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
نرخ بیکاری 5.3 2019-09
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 5270600 2019-08
حساب جاری -26538 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.8 2018-12
بودجه دولت 0 2018-12
اطمینان کسب و کار 1 2019-06
شاخص PMI تولید 48.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 53.1 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.7 2019-08
نرخ مالیات شرکت 12.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 376 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84556 2019-06
تولید ناخالص ملی 61522 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 48690 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 78765 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 861 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2212 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28826 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7970 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9210 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2019-09
افراد شاغل 2300 2019-06
افراد بیکار 131 2019-06
استخدام تمام وقت 1838 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 464 2019-06
تغییر نرخ بیکاری -7303 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 14.8 2019-09
هزینه های کار 80.8 2019-06
حداقل دستمزد 9.8 2019-01
دستمزد در تولید 893 2019-06
جمعیت 4.84 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 23.81 2019-06
میانگین ساعات کار در هفته 32.4 2019-06
تغییر اشتغال -0.6 2019-06
نرخ اشتغال 69.1 2019-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 40137 2019-08
بهره وری 138 2019-06
رشد دستمزد 3.5 2019-06
دستمزد 771 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-09
اندازه اصل تورم 1 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-06
قیمت تولید 94.4 2019-08
قیمت صادرات 95.4 2019-07
قیمت واردات 92.4 2019-07
CPI مسکن آب و برق 112 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2019-09
تورم مواد غذایی -0.8 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -4.4 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2019-09
عرضه پول M1 190687 2019-08
عرضه پول M2 234175 2019-08
عرضه پول M3 245497 2019-08
ذخایر ارزی 5006 2019-09
وام به بخش خصوصی 40298 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 106437 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5270600 2019-08
حساب جاری -26538 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
صادرات 11824200 2019-08
واردات 6553600 2019-08
بدهی خارجی 2386930 2019-06
رابطه مبادله 103 2019-07
گردش سرمایه -54879 2019-06
ورود توریست 3022 2019-06
ذخایر طلا 6 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12705 2019-06
شاخص تروریسم 3.05 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.8 2018-12
بودجه دولت 0 2018-12
ارزش بودجه دولت 2621 2019-06
هزینه های دولت 7978 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.7 2018-12
درآمدهای دولت 16541 2019-06
بدهی های دولت 215483 2019-03
هزینه های مالی 15315 2019-06
درخواست پناهندگی 385 2019-06
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.95 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2019-06
شاخص PMI تولید 48.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 53.1 2019-09
تولید صنعتی -6.3 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.1 2019-08
تولید صنعتی -7.2 2019-08
تغییرات موجودی انبار -893 2019-06
ثبت خودرو 4104 2019-09
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.12 2019-12
رتبه رقابتی 24 2019-12
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 23 2018-12
تولید الکتریسیته 2156 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 75.3 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.7 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2019-08
هزینه های مصرف کننده 26919 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 251186 2018-12
پس انداز های شخصی 10.1 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 165371 2019-08
نرخ وام بانکی 0.9 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 13685 2019-08
قیمت گازوئیل 1.58 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.7 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 133 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2019-08
جواز ساختمان 1774 2019-06
میزان ساخت و ساز 11.3 2019-06
پی ام آی ساخت و ساز 48.3 2019-09
فروش خانه موجود 3277 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 69.5 2017-12
فروش خانه جدید 670 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.