گذشته قبلی
پول 1.13 1.13
بازار سهام 7889 7835 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 6.3 8.7 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.6 11.2 در صد
نرخ بیکاری 5.2 5.2 در صد
نرخ تورم 5.1 3.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 0.5 در صد
نرخ بهره 0 0 در صد
موازنه تجاری 6286389 5382839 EUR هزار
حساب جاری 14993 19040 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 -11.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.5 57.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
اطمینان کسب و کار 49 6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.1 60.3 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 63.4 63.7 امتیاز
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.1 86.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.7 -0.9 در صد
نرخ مالیات شرکت 12.5 12.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 48 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 5.2 5.2 در صد
افراد شاغل 2466 2352 هزار
افراد بیکار 149 184 هزار
استخدام تمام وقت 1923 1875 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 531 478 هزار
تغییر نرخ بیکاری 2773 -16863 افراد
نرخ مشارکت نیروی کار 65.2 63.1 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2 1.7 در صد
نرخ بیکاری جوانان 17.4 17 در صد
هزینه های کار 86.8 88.7 امتیاز
حداقل دستمزد 10.2 10.1 EUR / ساعت
دستمزد در تولید 930 977 EUR / هفته
جمعیت 4.96 4.9 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66 66
سن بازنشستگی مردان 66 66
درآمد متوسط ساعتی 26.14 26.89 EUR
میانگین ساعات کار در هفته 32.5 32.3
تغییر اشتغال 3.7 -1.8 در صد
نرخ اشتغال 72.2 68.6 در صد
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34522 31919 افراد
بهره وری 139 134 امتیاز
رشد دستمزد 3.9 7.6 در صد
دستمزد 850 868 EUR / هفته
گذشته قبلی
نرخ تورم 5.1 3.7 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 0.5 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 105 امتیاز
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 105 امتیاز
قیمت مصرف کننده اصلی 105 104 امتیاز
اندازه اصل تورم 2.7 2.1 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 94.8 100 امتیاز
قیمت تولید 83.5 83.3 امتیاز
قیمت صادرات 92.1 92 امتیاز
قیمت واردات 94.6 93.7 امتیاز
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 0.2 0 در صد
CPI مسکن آب و برق 121 118 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 113 111 امتیاز
تورم مواد غذایی 0.8 0.4 در صد
تغییر قیمت تولید کننده -2.6 -1.9 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 162 162 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8067138 8067138 دوزها
موارد کروناویروس 560054 556319 افراد
مرگ و میر کروناویروس 5652 5609 افراد
Coronavirus بهبود یافت 23364 9233 افراد
تخت بیمارستان 2.88 2.97 به ازای هر 1000 نفر
بیمارستان ها 17.43 17.67 به ازای هر - یک - میلیون نفر
پزشکان پزشکی 3.3 3.26 به ازای هر 1000 نفر
پرستاران 12.88 12.16 به ازای هر 1000 نفر
تختخوابهای ICU 2.69 2.79 به ازای هر 1000 نفر
گذشته قبلی
نرخ بهره 0 0 در صد
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 در صد
عرضه پول M1 279211 280418 EUR - میلیون
عرضه پول M2 315214 322769 EUR - میلیون
عرضه پول M3 353673 365194 EUR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 10850 10769 EUR - میلیون
وام به بخش خصوصی 36158 35819 EUR - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 195862 192689 EUR - میلیون
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 388 391 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 6286389 5382839 EUR هزار
حساب جاری 14993 19040 EUR - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 -11.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 14539667 13107703 EUR هزار
واردات 8253278 7724865 EUR هزار
بدهی خارجی 2710932 2743534 EUR - میلیون
رابطه مبادله 97.4 98.1 امتیاز
گردش سرمایه 20702 12023 EUR - میلیون
ذخایر طلا 6 6 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -18325 -19869 EUR - میلیون
شاخص تروریسم 2.85 2.69
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.5 57.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت -1931 -6846 EUR - میلیون
هزینه های دولت 10357 10270 EUR - میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 28.4 24.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 25818 20245 EUR - میلیون
بدهی های دولت 234503 230414 EUR - میلیون
هزینه های مالی 27750 27092 EUR - میلیون
درخواست پناهندگی 260 155 افراد
ارزیابی اعتبار 78
مخارج نظامی 1126 1113 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 12.5 12.5 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 48 در صد
نرخ مالیات بر فروش 23 21 در صد
نرخ تامین اجتماعی 15.05 15.05 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 11.05 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 4 در صد
گذشته قبلی
اطمینان کسب و کار 49 6 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 62.1 60.3 امتیاز
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 63.4 63.7 امتیاز
تولید صنعتی 44.6 25.3 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.5 -4.2 در صد
تولید صنعتی 46.8 26.9 در صد
تغییرات موجودی انبار 1297 783 EUR - میلیون
ثبت خودرو 3882 6354
سرعت اینترنت 15614 15285 KBps
آدرس های IP 1663376 1600356 IP
شاخص رقابتی 75.12 75.68 امتیاز
رتبه رقابتی 24 23
شاخص فساد مالی 72 74 امتیاز
رتبه فساد مالی 20 18
آسانی کسب و کار 24 23
تولید الکتریسیته 2584 2351 گیگاوات ساعت
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.1 86.8 امتیاز
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.7 -0.9 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.5 -0.8 در صد
هزینه های مصرف کننده 26569 23605 EUR - میلیون
درآمد قابل تصرف شخص 286059 276707 EUR - میلیون
پس انداز های شخصی 21.1 30.4 در صد
اعتبار بخش خصوصی 149917 148280 EUR - میلیون
نرخ وام بانکی 0.7 0.7 در صد
تسهیلات اعتباری خریدار 11511 11474 EUR - میلیون
قیمت گازوئیل 1.73 1.93 USD / لیتر
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33.6 35.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی خانوار به درآمد 107 112 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 152 149 امتیاز
جواز ساختمان 2142 1963
میزان ساخت و ساز 26.3 -31.3 در صد
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 56.9 56.3 امتیاز
فروش خانه موجود 3159 3221 واحد
نرخ مالکیت مسکن 68.7 70.3 در صد
فروش خانه جدید 605 601 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.