بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2020-10
بازار سهام 6428 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.27 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2020-06
نرخ بیکاری 5.4 2020-09
نرخ تورم -1.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-09
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری 6752300 2020-08
حساب جاری 11663 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.8 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
اطمینان کسب و کار -58 2020-06
شاخص PMI تولید 50 2020-09
شاخص PMI خدمات 45.8 2020-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.6 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2020-09
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 61059 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1908 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 23364 2020-10
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -6.1 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2020-06
تولید ناخالص داخلی 389 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 82356 2020-06
تولید ناخالص ملی 62973 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15825 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 86781 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 365 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1368 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33246 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8465 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6284 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.4 2020-09
افراد شاغل 2222 2020-06
افراد بیکار 119 2020-06
استخدام تمام وقت 1818 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 407 2020-06
تغییر نرخ بیکاری -14352 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.9 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 18.9 2020-09
هزینه های کار 97.4 2020-06
حداقل دستمزد 10.1 2020-02
دستمزد در تولید 891 2020-06
جمعیت 4.9 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
درآمد متوسط ساعتی 25.57 2020-06
میانگین ساعات کار در هفته 32 2020-06
تغییر اشتغال -6.1 2020-06
نرخ اشتغال 65.7 2020-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 46151 2020-09
بهره وری 121 2020-06
رشد دستمزد 6.2 2020-06
دستمزد 819 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.2 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2020-09
اندازه اصل تورم -0.6 2020-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2020-06
قیمت تولید 84.9 2020-09
قیمت صادرات 95.5 2020-08
قیمت واردات 92.8 2020-08
CPI مسکن آب و برق 109 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.4 2020-09
تورم مواد غذایی -1.5 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -12.4 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.5 2020-09
عرضه پول M1 230874 2020-09
عرضه پول M2 276173 2020-09
عرضه پول M3 310961 2020-09
ذخایر ارزی 5607 2020-08
وام به بخش خصوصی 37286 2020-09
ترازنامه بانک مرکزی 137221 2020-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 6752300 2020-08
حساب جاری 11663 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.4 2019-12
صادرات 12781400 2020-08
واردات 6029100 2020-08
بدهی خارجی 2645560 2020-03
رابطه مبادله 103 2020-08
گردش سرمایه -9930 2020-06
ورود توریست 2425 2019-12
ذخایر طلا 6 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64428 2020-06
شاخص تروریسم 2.69 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.8 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
ارزش بودجه دولت -1004 2020-06
هزینه های دولت 9475 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
درآمدهای دولت 18134 2020-06
بدهی های دولت 204044 2019-12
هزینه های مالی 20931 2020-06
درخواست پناهندگی 105 2020-07
ارزیابی اعتبار 78 2020-10
مخارج نظامی 1140 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15.05 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -58 2020-06
شاخص PMI تولید 50 2020-09
شاخص PMI خدمات 45.8 2020-09
تولید صنعتی -4.6 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -13.4 2020-08
تولید صنعتی -5.3 2020-08
تغییرات موجودی انبار 1843 2020-06
ثبت خودرو 5747 2020-09
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.12 2019-12
رتبه رقابتی 24 2019-12
شاخص فساد مالی 74 2019-12
رتبه فساد مالی 18 2019-12
آسانی کسب و کار 24 2019-12
تولید الکتریسیته 2691 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 52.6 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.7 2020-09
هزینه های مصرف کننده 21188 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 266155 2019-12
پس انداز های شخصی 35.4 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 156605 2020-09
نرخ وام بانکی 1.1 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 12106 2020-09
قیمت گازوئیل 1.46 2020-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.7 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 112 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 135 2020-08
جواز ساختمان 867 2020-06
میزان ساخت و ساز -35.7 2020-06
پی ام آی ساخت و ساز 47 2020-09
فروش خانه موجود 1863 2020-08
نرخ مالکیت مسکن 70.3 2018-12
فروش خانه جدید 496 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 61059 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 1908 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 23364 2020-10
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12
تختخوابهای ICU 240 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.