بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 8302 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.18 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2020-12
نرخ بیکاری 5.8 2021-04
نرخ تورم 0 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-03
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری 5884964 2021-02
حساب جاری 7113 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.5 2020-12
بودجه دولت -5 2020-12
اطمینان کسب و کار -58 2020-06
شاخص PMI تولید 60.8 2021-04
شاخص PMI خدمات 57.7 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.9 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 2021-03
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 251087 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 4915 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 23364 2021-05
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.1 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 389 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89871 2020-12
تولید ناخالص ملی 69655 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23681 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 86781 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 944 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2173 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 33942 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8494 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8088 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.8 2021-04
افراد شاغل 2298 2020-12
افراد بیکار 139 2020-12
استخدام تمام وقت 1868 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 438 2020-12
تغییر نرخ بیکاری -3606 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 15.7 2021-01
هزینه های کار 100 2020-12
حداقل دستمزد 10.2 2021-01
دستمزد در تولید 949 2020-12
جمعیت 4.96 2020-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
درآمد متوسط ساعتی 25.56 2020-12
میانگین ساعات کار در هفته 33.1 2020-12
تغییر اشتغال 0.3 2020-12
نرخ اشتغال 67.8 2020-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 36431 2021-03
بهره وری 118 2020-12
رشد دستمزد 7.5 2020-12
دستمزد 845 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2021-03
اندازه اصل تورم -0.1 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-12
قیمت تولید 82.2 2021-03
قیمت صادرات 96.1 2020-12
قیمت واردات 90.7 2020-12
CPI مسکن آب و برق 112 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-03
تورم مواد غذایی -0.8 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده -10.1 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 33.53 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1655866 2021-05
موارد کروناویروس 251087 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 4915 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 23364 2021-05
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12
تختخوابهای ICU 240 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.54 2021-04
عرضه پول M1 255392 2021-03
عرضه پول M2 298408 2021-03
عرضه پول M3 341073 2021-03
ذخایر ارزی 6584 2021-03
وام به بخش خصوصی 36180 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 143363 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 388 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5884964 2021-02
حساب جاری 7113 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.6 2020-12
صادرات 12352337 2021-02
واردات 6467372 2021-02
بدهی خارجی 2570369 2020-12
رابطه مبادله 106 2020-12
گردش سرمایه 9217 2020-12
ورود توریست 2425 2019-12
ذخایر طلا 6 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19372 2020-09
شاخص تروریسم 2.85 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.5 2020-12
بودجه دولت -5 2020-12
ارزش بودجه دولت -2041 2020-09
هزینه های دولت 9696 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
درآمدهای دولت 13022 2020-09
بدهی های دولت 227466 2020-09
هزینه های مالی 17064 2020-09
درخواست پناهندگی 110 2020-08
ارزیابی اعتبار 78 2021-05
مخارج نظامی 1159 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 15.05 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.05 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -58 2020-06
شاخص PMI تولید 60.8 2021-04
شاخص PMI خدمات 57.7 2021-04
تولید صنعتی 40.3 2021-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2021-01
تولید صنعتی 42.8 2021-02
تغییرات موجودی انبار 1869 2020-12
ثبت خودرو 10672 2021-03
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.12 2019-12
رتبه رقابتی 24 2019-12
شاخص فساد مالی 72 2020-12
رتبه فساد مالی 20 2020-12
آسانی کسب و کار 24 2019-12
تولید الکتریسیته 2604 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.9 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.9 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.5 2021-03
هزینه های مصرف کننده 25281 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 266155 2019-12
پس انداز های شخصی 23.2 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 150066 2021-02
نرخ وام بانکی 0.7 2021-02
تسهیلات اعتباری خریدار 11359 2021-03
قیمت گازوئیل 1.72 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 35.5 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 112 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 138 2021-02
جواز ساختمان 1842 2020-12
میزان ساخت و ساز 2.7 2020-12
پی ام آی ساخت و ساز 30.9 2021-03
فروش خانه موجود 3907 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 68.7 2019-12
فروش خانه جدید 1081 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.