بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-07
بازار سهام 6122 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.02 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2020-03
نرخ بیکاری 5.3 2020-06
نرخ تورم -0.5 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-05
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری 5752500 2020-04
حساب جاری -15208 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.8 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
اطمینان کسب و کار 13 2019-12
شاخص PMI تولید 51 2020-06
شاخص PMI خدمات 39.7 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.6 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 29.5 2020-05
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
موارد کروناویروس 25509 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1741 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 9233 2020-07
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.6 2020-03
تولید ناخالص داخلی 389 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 87671 2020-03
تولید ناخالص ملی 67974 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 50246 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 79703 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 928 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2251 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32502 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8209 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8313 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.3 2020-06
افراد شاغل 2372 2020-03
افراد بیکار 114 2020-03
استخدام تمام وقت 1880 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 483 2020-03
تغییر نرخ بیکاری -4791 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.3 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 12.8 2020-06
هزینه های کار 101 2020-03
حداقل دستمزد 10.1 2020-02
دستمزد در تولید 950 2020-03
جمعیت 4.9 2019-12
سن بازنشستگی زنان 66 2020-12
سن بازنشستگی مردان 66 2020-12
درآمد متوسط ساعتی 24.81 2020-03
میانگین ساعات کار در هفته 32.3 2020-03
تغییر اشتغال 0.3 2020-03
نرخ اشتغال 69.8 2020-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 56790 2020-06
بهره وری 114 2020-03
رشد دستمزد 3.9 2020-03
دستمزد 802 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.5 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2020-05
اندازه اصل تورم 0.5 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2020-03
قیمت تولید 88.1 2020-05
قیمت صادرات 96.4 2020-04
قیمت واردات 94.7 2020-04
CPI مسکن آب و برق 108 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101 2020-05
تورم مواد غذایی -1.3 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -7.4 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2020-05
عرضه پول M1 218242 2020-05
عرضه پول M2 267346 2020-05
عرضه پول M3 297054 2020-05
ذخایر ارزی 5044 2020-05
وام به بخش خصوصی 39511 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 128535 2020-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5752500 2020-04
حساب جاری -15208 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.4 2019-12
صادرات 11547400 2020-04
واردات 5794900 2020-04
بدهی خارجی 2645560 2020-03
رابطه مبادله 102 2020-04
گردش سرمایه -27048 2020-03
ورود توریست 2425 2019-12
ذخایر طلا 6 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 45287 2019-12
شاخص تروریسم 2.69 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.8 2019-12
بودجه دولت 0.4 2019-12
ارزش بودجه دولت 5059 2019-12
هزینه های دولت 8293 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 24.8 2019-12
درآمدهای دولت 19429 2019-12
بدهی های دولت 204044 2019-12
هزینه های مالی 18820 2019-12
درخواست پناهندگی 175 2020-03
ارزیابی اعتبار 78 2020-07
مخارج نظامی 1140 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 14.95 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 13 2019-12
شاخص PMI تولید 51 2020-06
شاخص PMI خدمات 39.7 2020-06
تولید صنعتی -11.3 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.4 2020-04
تولید صنعتی 5.9 2020-04
تغییرات موجودی انبار 1163 2020-03
ثبت خودرو 1490 2020-05
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.12 2019-12
رتبه رقابتی 24 2019-12
شاخص فساد مالی 74 2019-12
رتبه فساد مالی 18 2019-12
آسانی کسب و کار 24 2019-12
تولید الکتریسیته 2691 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 61.6 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 29.5 2020-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -26.6 2020-05
هزینه های مصرف کننده 25889 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 251186 2018-12
پس انداز های شخصی 11.5 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 158834 2020-05
نرخ وام بانکی 1.1 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 12131 2020-05
قیمت گازوئیل 1.36 2020-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 38.5 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 121 2018-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 134 2020-04
جواز ساختمان 1737 2020-03
میزان ساخت و ساز 14.9 2020-03
پی ام آی ساخت و ساز 19.9 2020-05
فروش خانه موجود 2940 2020-03
نرخ مالکیت مسکن 70.3 2018-12
فروش خانه جدید 658 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 25509 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 1741 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 9233 2020-07
تخت بیمارستان 2.96 2017-12
بیمارستان ها 17.89 2017-12
پزشکان پزشکی 3.3 2018-12
پرستاران 12.16 2017-12
تختخوابهای ICU 240 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.