بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2020-01
بازار سهام 7181 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.04 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-09
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
نرخ تورم 1.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری 5976900 2019-11
حساب جاری 11160 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.6 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -26 2019-09
شاخص PMI تولید 49.5 2019-12
شاخص PMI خدمات 55.9 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.3 2019-11
نرخ مالیات شرکت 12.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 376 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 85514 2019-09
تولید ناخالص ملی 66353 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20424 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 78765 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 839 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2132 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29216 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8153 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9095 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-12
افراد شاغل 2317 2019-09
افراد بیکار 128 2019-09
استخدام تمام وقت 1845 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 470 2019-09
تغییر نرخ بیکاری 4442 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.4 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 12.6 2019-12
هزینه های کار 93.7 2019-09
حداقل دستمزد 9.8 2019-01
دستمزد در تولید 862 2019-09
جمعیت 4.84 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 23.53 2019-09
میانگین ساعات کار در هفته 32.6 2019-09
تغییر اشتغال 0.8 2019-09
نرخ اشتغال 69.6 2019-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 37427 2019-12
بهره وری 147 2019-09
رشد دستمزد 3.4 2019-09
دستمزد 768 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-12
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-12
اندازه اصل تورم 1.5 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-09
قیمت تولید 91.2 2019-12
قیمت صادرات 96.3 2019-11
قیمت واردات 90.6 2019-11
CPI مسکن آب و برق 112 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-12
تورم مواد غذایی -1 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده -3.2 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-12
عرضه پول M1 199438 2019-11
عرضه پول M2 241333 2019-11
عرضه پول M3 257888 2019-11
ذخایر ارزی 5108 2019-12
وام به بخش خصوصی 39723 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 117875 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5976900 2019-11
حساب جاری 11160 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 2018-12
صادرات 12684800 2019-11
واردات 6707900 2019-11
بدهی خارجی 2537774 2019-09
رابطه مبادله 106 2019-11
گردش سرمایه -6995 2019-09
ورود توریست 3334 2019-09
ذخایر طلا 6 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12705 2019-06
شاخص تروریسم 2.69 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.6 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 1524 2019-09
هزینه های دولت 8094 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.7 2018-12
درآمدهای دولت 14295 2019-09
بدهی های دولت 213784 2019-06
هزینه های مالی 14517 2019-09
درخواست پناهندگی 430 2019-10
ارزیابی اعتبار 77 2020-01
مخارج نظامی 1140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.95 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -26 2019-09
شاخص PMI تولید 49.5 2019-12
شاخص PMI خدمات 55.9 2019-12
تولید صنعتی -2.6 2019-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -4 2019-11
تولید صنعتی -2.9 2019-11
تغییرات موجودی انبار 260 2019-09
ثبت خودرو 729 2019-12
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.12 2019-12
رتبه رقابتی 24 2019-12
شاخص فساد مالی 74 2019-12
رتبه فساد مالی 18 2019-12
آسانی کسب و کار 24 2019-12
تولید الکتریسیته 2458 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 81.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.3 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2019-11
هزینه های مصرف کننده 27312 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 251186 2018-12
پس انداز های شخصی 10.7 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 164684 2019-11
نرخ وام بانکی 0.9 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 13853 2019-11
قیمت گازوئیل 1.59 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.2 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 121 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2019-11
جواز ساختمان 1922 2019-09
میزان ساخت و ساز 3.1 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 52 2019-12
فروش خانه موجود 3123 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 70.3 2018-12
فروش خانه جدید 868 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.