ایرلند - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-03
نرخ بیکاری 5.1 2018-07
نرخ تورم 0.8 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری 4989100 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 6699 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.85 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.6 % 2018-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.1 % 2018-03
تولید ناخالص داخلی 334 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 76269 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص ملی 59065 EUR - میلیون 2018-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 15902 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 74433 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67335 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 938 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1566 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26131 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7620 EUR - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8710 EUR - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 % 2018-07
افراد شاغل 2238 هزار 2018-03
افراد بیکار 133 هزار 2018-03
استخدام تمام وقت 1785 هزار 2018-03
قسمت مدت زمان اشتغال 459 هزار 2018-03
تغییر نرخ بیکاری 6380 افراد 2018-07
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 % 2018-03
نرخ بیکاری جوانان 11.4 % 2018-06
هزینه های کار 77.7 نقاط شاخص 2018-03
حداقل دستمزد 1614 EUR / ماه 2018-06
دستمزد در تولید 890 EUR / هفته 2018-03
جمعیت 4.84 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 23.31 EUR 2018-03
تغییر اشتغال 0.7 % 2018-03
نرخ اشتغال 67.9 % 2018-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 44756 افراد 2018-07
بهره وری 140 نقاط شاخص 2018-03
دستمزد 742 EUR / هفته 2018-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.1 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 نقاط شاخص 2018-03
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت صادرات 95.5 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 98.5 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 106 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی -2.1 % 2018-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.2 % 2018-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M1 165762 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 209119 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 226284 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 3842 EUR - میلیون 2018-07
وام به بخش خصوصی 40477 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 105150 EUR - میلیون 2018-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 407 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4989100 EUR هزار 2018-06
صادرات 12779800 EUR هزار 2018-06
واردات 7790700 EUR هزار 2018-06
حساب جاری 9552 EUR - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 12.5 % 2017-12
بدهی خارجی 2186952 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 97 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه 13240 EUR - میلیون 2018-03
ورود توریست 2952 هزار 2018-06
ذخایر طلا 6 تن 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -22818 EUR - میلیون 2018-03
شاخص تروریسم 3.14 2016-12
فروش اسلحه 13 USD - میلیون 2014-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68 % 2017-12
بودجه دولت -0.3 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت 1477 EUR - میلیون 2018-06
هزینه های دولت 7373 EUR - میلیون 2018-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 26.1 % 2017-12
درآمدهای دولت 15358 EUR - میلیون 2018-06
بدهی های دولت 210221 EUR - میلیون 2018-03
هزینه های مالی 15066 EUR - میلیون 2018-06
درخواست پناهندگی 375 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1096 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 26 % 2018-03
شاخص PMI تولید 56.3 2018-07
شاخص PMI خدمات 57.4 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 8 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.9 % 2018-06
تولید صنعتی 8.3 % 2018-06
تغییرات موجودی انبار 2383 EUR - میلیون 2018-03
ثبت خودرو 20743 2018-07
سرعت اینترنت 15614 KBps 2017-03
آدرس های IP 1663376 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.16 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 24 2018-12
شاخص فساد مالی 74 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 19 2017-12
آسانی کسب و کار 17 2017-12
تولید الکتریسیته 2410 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 9.6 % 2018-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 108 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.4 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 24952 EUR - میلیون 2018-03
درآمد قابل تصرف شخص 233013 EUR - میلیون 2017-12
پس انداز های شخصی 8.1 % 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 170452 EUR - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 1 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 12837 EUR - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.65 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 47.5 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 147 % 2016-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 105 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 1718 2018-03
میزان ساخت و ساز 20.6 % 2018-03
پی ام آی ساخت و ساز 60.7 2018-07
فروش خانه موجود 2670 dwellings 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 69.8 % 2016-12
فروش خانه جدید 679 dwellings 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 14.75 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.75 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 273 mm 2015-12
درجه حرارت 7.77 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.