بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-12
بازار سهام 7189 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-09
نرخ بیکاری 4.8 2019-11
نرخ تورم 1.1 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-11
نرخ بهره 0 2019-12
موازنه تجاری 5772100 2019-09
حساب جاری 11160 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.6 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
اطمینان کسب و کار -26 2019-09
شاخص PMI تولید 49.7 2019-11
شاخص PMI خدمات 53.7 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.1 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-10
نرخ مالیات شرکت 12.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.7 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5 2019-09
تولید ناخالص داخلی 376 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 85514 2019-09
تولید ناخالص ملی 66353 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20424 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 78765 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 839 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2132 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29216 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8153 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9095 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2019-11
افراد شاغل 2317 2019-09
افراد بیکار 128 2019-09
استخدام تمام وقت 1845 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 470 2019-09
تغییر نرخ بیکاری -2905 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 12.5 2019-11
هزینه های کار 93.7 2019-09
حداقل دستمزد 9.8 2019-01
دستمزد در تولید 862 2019-09
جمعیت 4.84 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 23.53 2019-09
میانگین ساعات کار در هفته 32.6 2019-09
تغییر اشتغال -0.6 2019-06
نرخ اشتغال 69.6 2019-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 34071 2019-11
بهره وری 147 2019-09
رشد دستمزد 3.4 2019-09
دستمزد 768 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.1 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-11
اندازه اصل تورم 1.4 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-09
قیمت تولید 86.7 2019-10
قیمت صادرات 98.5 2019-08
قیمت واردات 89.7 2019-08
CPI مسکن آب و برق 112 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-11
تورم مواد غذایی -1 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده -3.9 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-12
نرخ بهره بین بانکی -0.4 2019-11
عرضه پول M1 197334 2019-10
عرضه پول M2 242041 2019-10
عرضه پول M3 248379 2019-10
ذخایر ارزی 5128 2019-11
وام به بخش خصوصی 39820 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 108083 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 374 2018-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 5772100 2019-09
حساب جاری 11160 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 10.6 2018-12
صادرات 12378700 2019-09
واردات 6606600 2019-09
بدهی خارجی 2386930 2019-06
رابطه مبادله 110 2019-08
گردش سرمایه -6995 2019-09
ورود توریست 3334 2019-09
ذخایر طلا 6 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -12705 2019-06
شاخص تروریسم 2.69 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.6 2018-12
بودجه دولت 0.1 2018-12
ارزش بودجه دولت 1524 2019-09
هزینه های دولت 8094 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.7 2018-12
درآمدهای دولت 14295 2019-09
بدهی های دولت 213784 2019-06
هزینه های مالی 14517 2019-09
درخواست پناهندگی 665 2019-09
ارزیابی اعتبار 77 2019-12
مخارج نظامی 1140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.95 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -26 2019-09
شاخص PMI تولید 49.7 2019-11
شاخص PMI خدمات 53.7 2019-11
تولید صنعتی 5.4 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-10
تولید صنعتی 5.1 2019-10
تغییرات موجودی انبار 260 2019-09
ثبت خودرو 1676 2019-11
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.12 2019-12
رتبه رقابتی 24 2019-12
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 24 2019-12
تولید الکتریسیته 2194 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.1 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2019-10
هزینه های مصرف کننده 27312 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 251186 2018-12
پس انداز های شخصی 10.1 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 164799 2019-10
نرخ وام بانکی 0.9 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 13858 2019-10
قیمت گازوئیل 1.56 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.2 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 121 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 109 2019-10
جواز ساختمان 1774 2019-06
میزان ساخت و ساز 3.1 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 48.2 2019-11
فروش خانه موجود 3616 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 69.5 2017-12
فروش خانه جدید 812 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.