بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 5749 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.05 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-03
نرخ بیکاری 4.6 2019-07
نرخ تورم 0.5 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری 4653000 2019-06
حساب جاری 10990 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.8 2018-12
بودجه دولت 0 2018-12
اطمینان کسب و کار -4 2018-12
شاخص PMI تولید 48.7 2019-07
شاخص PMI خدمات 55 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.5 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-06
نرخ مالیات شرکت 12.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 376 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83580 2019-03
تولید ناخالص ملی 62561 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 16417 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 78765 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 70361 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 828 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2212 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26988 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7811 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9259 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.6 2019-07
افراد شاغل 2316 2019-03
افراد بیکار 114 2019-03
استخدام تمام وقت 1844 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 475 2019-03
تغییر نرخ بیکاری 9288 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 62.5 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.3 2019-07
هزینه های کار 80.2 2019-03
حداقل دستمزد 9.8 2019-01
دستمزد در تولید 910 2019-03
جمعیت 4.84 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
درآمد متوسط ساعتی 23.93 2019-03
میانگین ساعات کار در هفته 32.2 2019-03
تغییر اشتغال 1.4 2019-03
نرخ اشتغال 69.3 2019-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 45185 2019-07
بهره وری 139 2019-03
رشد دستمزد 3.4 2019-03
دستمزد 770 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-07
اندازه اصل تورم 0.6 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-03
قیمت تولید 94.8 2019-06
قیمت صادرات 94.5 2019-06
قیمت واردات 94.4 2019-06
CPI مسکن آب و برق 111 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-07
تورم مواد غذایی -0.5 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده -5.9 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-07
عرضه پول M1 185830 2019-06
عرضه پول M2 228566 2019-06
عرضه پول M3 237900 2019-06
ذخایر ارزی 4790 2019-07
وام به بخش خصوصی 41087 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 103744 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 382 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 4653000 2019-06
حساب جاری 10990 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
صادرات 12103500 2019-06
واردات 7450500 2019-06
بدهی خارجی 2328683 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-06
گردش سرمایه 4932 2019-03
ورود توریست 3022 2019-06
ذخایر طلا 6 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5281 2019-03
شاخص تروریسم 3.05 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.8 2018-12
بودجه دولت 0 2018-12
ارزش بودجه دولت -1297 2019-03
هزینه های دولت 7845 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 25.7 2018-12
درآمدهای دولت 14164 2019-03
بدهی های دولت 215483 2019-03
هزینه های مالی 15130 2019-03
درخواست پناهندگی 340 2019-04
ارزیابی اعتبار 70.38
مخارج نظامی 1140 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12.5 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 14.95 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.95 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 4 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -4 2018-12
شاخص PMI تولید 48.7 2019-07
شاخص PMI خدمات 55 2019-07
تولید صنعتی -1.7 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.8 2019-06
تولید صنعتی -2.1 2019-06
تغییرات موجودی انبار 840 2019-03
ثبت خودرو 18741 2019-07
سرعت اینترنت 15614 2017-03
آدرس های IP 1663376 2017-03
شاخص رقابتی 75.68 2018-12
رتبه رقابتی 23 2018-12
شاخص فساد مالی 73 2018-12
رتبه فساد مالی 18 2018-12
آسانی کسب و کار 23 2018-12
تولید الکتریسیته 2316 2019-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 85.5 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.1 2019-06
هزینه های مصرف کننده 26782 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 251186 2018-12
پس انداز های شخصی 11.4 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 166133 2019-06
نرخ وام بانکی 1 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 13514 2019-06
قیمت گازوئیل 1.55 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.2 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 133 2017-12
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 107 2019-06
جواز ساختمان 1823 2019-03
میزان ساخت و ساز 5.9 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 51.4 2019-07
فروش خانه موجود 2783 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 69.5 2017-12
فروش خانه جدید 608 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایرلند - شاخص های اقتصادی.