بازارها گذشته مرجع
پول 3.45 2020-07
بازار سهام 1365 2020-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.64 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2020-03
رشد GDP سالانه -6.8 2020-03
نرخ بیکاری 4.2 2020-05
نرخ تورم -1.6 2020-05
نرخ بهره 0.1 2020-07
موازنه تجاری -1134 2020-05
حساب جاری 3806 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.9 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
اطمینان کسب و کار -0.5 2020-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2020-06
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2019-12
موارد کروناویروس 36821 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 353 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 18542 2020-07
تخت بیمارستان 2.99 2018-12
بیمارستان ها 9.58 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.7 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2020-03
رشد GDP سالانه -6.8 2020-03
تولید ناخالص داخلی 395 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 334841 2020-03
تولید ناخالص ملی 351892 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 67147 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 35293 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40162 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3447 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19042 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 39226 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47645 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37799 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11218 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6329 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.2 2020-05
افراد شاغل 3991 2020-03
افراد بیکار 139 2020-03
پست های خالی شغلی 42747 2020-05
دستمزد 11064 2020-02
حداقل دستمزد 5300 2020-01
دستمزد در تولید 124 2020-04
جمعیت 9.15 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
نرخ اشتغال 58.9 2020-05
نرخ مشارکت نیروی کار 62.7 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -1.6 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-05
اندازه اصل تورم -0.6 2020-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-03
قیمت تولید 85.7 2020-05
قیمت صادرات 98.2 2020-03
قیمت واردات 102 2020-03
CPI مسکن آب و برق 103 2020-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 94.4 2020-05
تورم مواد غذایی -0.2 2020-05
انتظارات تورم 0.5 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2020-07
نرخ بهره بین بانکی 0.08 2020-07
عرضه پول M1 501093 2020-05
عرضه پول M2 991257 2020-04
عرضه پول M3 1340342 2020-05
ترازنامه بانک 1622240 2019-11
ذخایر ارزی 147337 2020-06
نرخ بهره سپرده 0.1 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 429666 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1134 2020-05
حساب جاری 3806 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
صادرات 3621 2021-05
واردات 4755 2020-05
بدهی خارجی 104732 2020-03
رابطه مبادله 96.37 2020-03
گردش سرمایه 5379 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51235 2020-03
حواله 1257 2020-03
ورود توریست 5.8 2020-06
تولید نفت خام 0.3 2020-02
شاخص تروریسم 4.53 2018-12
فروش اسلحه 707 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.9 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -12167 2020-06
هزینه های دولت 74926 2020-03
درآمدهای دولت 23930 2020-06
هزینه های مالی 36078 2020-06
ارزیابی اعتبار 81 2020-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2019-12
مخارج نظامی 15690 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -0.5 2020-06
تولید صنعتی -14.9 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2020-02
تغییرات موجودی انبار 8164 2020-03
شاخص اقتصادی مقدم -1.8 2020-05
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
شاخص PMI تولید 38.5 2020-05
تولید صنعتی -17.9 2020-04
استخراج معدن 9.6 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -23 2020-06
هزینه های مصرف کننده 181261 2020-03
اعتبار بخش خصوصی 1024983 2020-04
نرخ وام بانکی 3.46 2020-01
تسهیلات اعتباری خریدار 580 2020-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 132 2020-05
قیمت گازوئیل 1.52 2020-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.7 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.4 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.5 2020-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 425 2020-04
جواز ساختمان 5098 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 11500 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 36821 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 353 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 18542 2020-07
تخت بیمارستان 2.99 2018-12
بیمارستان ها 9.58 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12
تختخوابهای ICU 237 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.