بازارها گذشته مرجع
پول 3.59 2020-04
بازار سهام 1270 2020-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.87 2020-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-12
رشد GDP سالانه 4.2 2019-12
نرخ بیکاری 3.4 2020-02
نرخ تورم 0.1 2020-02
نرخ بهره 0.1 2020-04
موازنه تجاری -1306 2020-02
حساب جاری 3455 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60 2019-12
بودجه دولت -3.7 2019-12
اطمینان کسب و کار -1.5 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2020-02
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2019-12
موارد کروناویروس 8611 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 51 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 477 2020-04
تخت بیمارستان 2.99 2018-12
بیمارستان ها 9.58 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.8 2019-12
رشد GDP سالانه 4.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی 375 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 340714 2019-12
تولید ناخالص ملی 364382 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70059 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 34789 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3447 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19042 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 39226 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46983 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 37799 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11218 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6329 2019-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.4 2020-02
افراد شاغل 3963 2019-12
افراد بیکار 156 2019-12
پست های خالی شغلی 91674 2020-02
دستمزد 10933 2019-12
حداقل دستمزد 5300 2019-01
دستمزد در تولید 122 2019-12
جمعیت 9.15 2019-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 60.7 2020-02
نرخ مشارکت نیروی کار 62.9 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-02
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-02
اندازه اصل تورم 0.2 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-12
قیمت تولید 91.1 2020-02
قیمت صادرات 99.7 2019-12
قیمت واردات 103 2019-12
CPI مسکن آب و برق 103 2020-02
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.4 2020-02
تورم مواد غذایی -0.8 2020-02
انتظارات تورم 0.4 2020-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-02

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2020-04
نرخ بهره بین بانکی 0.22 2020-04
عرضه پول M1 431512 2020-02
عرضه پول M2 878155 2019-12
عرضه پول M3 1188688 2019-11
ترازنامه بانک 1622240 2019-11
ذخایر ارزی 131151 2020-02
نرخ بهره سپرده 0.56 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 429666 2019-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1306 2020-02
حساب جاری 3455 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
صادرات 4390 2020-02
واردات 5696 2020-02
بدهی خارجی 103427 2019-12
رابطه مبادله 96.89 2019-12
گردش سرمایه 4265 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 55845 2019-12
حواله 1280 2019-12
ورود توریست 80.7 2020-03
تولید نفت خام 0.39 2019-11
شاخص تروریسم 4.53 2018-12
فروش اسلحه 707 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60 2019-12
بودجه دولت -3.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -3338 2020-02
هزینه های دولت 76993 2019-12
درآمدهای دولت 25296 2020-02
هزینه های مالی 28593 2020-02
ارزیابی اعتبار 80 2020-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.3 2018-12
مخارج نظامی 15690 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار -1.5 2020-03
تولید صنعتی 7.6 2020-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4 2020-01
تغییرات موجودی انبار 5526 2019-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.26 2020-02
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
شاخص PMI تولید 45.3 2020-02
تولید صنعتی 4.3 2020-01
استخراج معدن -6.4 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2020-02
هزینه های مصرف کننده 191494 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 1001362 2019-12
نرخ وام بانکی 3.49 2019-11
تسهیلات اعتباری خریدار 576 2019-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 138 2020-02
قیمت گازوئیل 1.66 2020-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-11
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.4 2019-11

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 421 2020-01
جواز ساختمان 5098 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 12774 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 8611 2020-04
مرگ و میر کروناویروس 51 2020-04
Coronavirus بهبود یافت 477 2020-04
تخت بیمارستان 2.99 2018-12
بیمارستان ها 9.58 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12
ICU Beds 237 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.