بازارها گذشته مرجع
پول 3.48 2020-09
بازار سهام 1305 2020-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.7 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.9 2020-06
رشد GDP سالانه -29 2020-06
نرخ بیکاری 4.9 2020-08
نرخ تورم -0.8 2020-08
نرخ بهره 0.1 2020-08
موازنه تجاری -2171 2020-08
حساب جاری 3806 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.9 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
اطمینان کسب و کار 4.8 2020-08
ضریب اطمینان مصرف کننده -24 2020-08
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2019-12
موارد کروناویروس 214071 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1395 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 152110 2020-09
تخت بیمارستان 2.99 2018-12
بیمارستان ها 9.58 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -8.2 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.9 2020-06
رشد GDP سالانه -29 2020-06
تولید ناخالص داخلی 395 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 307406 2020-06
تولید ناخالص ملی 312604 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 62292 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 35293 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40162 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3251 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17763 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 41174 2020-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42423 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35319 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10379 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4177 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2020-08
افراد شاغل 3905 2020-06
افراد بیکار 161 2020-06
پست های خالی شغلی 58750 2020-08
دستمزد 11064 2020-02
حداقل دستمزد 5300 2020-01
دستمزد در تولید 122 2020-06
جمعیت 9.15 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
نرخ اشتغال 58.7 2020-07
نرخ مشارکت نیروی کار 61.7 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.8 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-08
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-08
اندازه اصل تورم -0.1 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-06
قیمت تولید 88 2020-08
قیمت صادرات 93.5 2020-06
قیمت واردات 96.7 2020-06
CPI مسکن آب و برق 103 2020-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.8 2020-08
تورم مواد غذایی 0.2 2020-08
انتظارات تورم 0.1 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 0.07 2020-09
عرضه پول M1 521946 2020-08
عرضه پول M2 1019175 2020-06
عرضه پول M3 1385486 2020-08
ترازنامه بانک 1797126 2020-05
ذخایر ارزی 161688 2020-08
نرخ بهره سپرده 0.1 2020-07
ترازنامه بانک مرکزی 529664 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2171 2020-08
حساب جاری 3806 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
صادرات 3666 2020-08
واردات 5837 2020-08
بدهی خارجی 115918 2020-06
رابطه مبادله 96.69 2020-06
گردش سرمایه 6596 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 62473 2020-06
حواله 1029 2020-06
ورود توریست 20.1 2020-08
تولید نفت خام 0.3 2020-05
شاخص تروریسم 4.53 2018-12
فروش اسلحه 369 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.9 2019-12
بودجه دولت -4.5 2019-12
ارزش بودجه دولت -17309 2020-08
هزینه های دولت 77376 2020-06
درآمدهای دولت 26861 2020-08
هزینه های مالی 44121 2020-08
ارزیابی اعتبار 81 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2019-12
مخارج نظامی 15690 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.8 2020-08
تولید صنعتی 2.2 2020-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2020-07
تغییرات موجودی انبار 4672 2020-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.15 2020-07
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
شاخص PMI تولید 49.8 2020-07
تولید صنعتی -2.4 2020-07
استخراج معدن 37.5 2020-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -24 2020-08
هزینه های مصرف کننده 154766 2020-06
اعتبار بخش خصوصی 1021251 2020-07
نرخ وام بانکی 3.26 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 583 2020-05
شاخص خوشبینی اقتصادی 131 2020-07
قیمت گازوئیل 1.63 2020-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.9 2020-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.6 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 426 2020-07
جواز ساختمان 5098 2019-12
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 9445 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 214071 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 1395 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 152110 2020-09
تخت بیمارستان 2.99 2018-12
بیمارستان ها 9.58 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12
تختخوابهای ICU 237 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.