بازارها گذشته مرجع
پول 3.45 2020-01
بازار سهام 1658 2020-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.9 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.33 2019-09
رشد GDP سالانه 4.1 2019-09
نرخ بیکاری 3.9 2019-11
نرخ تورم 0.6 2019-12
نرخ بهره 0.25 2020-01
موازنه تجاری -3039 2019-12
حساب جاری 3932 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.7 2019-12
اطمینان کسب و کار 23.96 2019-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2019-12
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.33 2019-09
رشد GDP سالانه 4.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 370 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 336774 2019-09
تولید ناخالص ملی 359111 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 68896 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 34789 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3263 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40776 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45580 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34365 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10969 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5577 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 2019-11
افراد شاغل 3970 2019-09
افراد بیکار 160 2019-09
پست های خالی شغلی 96738 2019-11
دستمزد 10891 2019-10
حداقل دستمزد 5300 2019-01
دستمزد در تولید 115 2019-10
جمعیت 8.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 60.8 2019-11
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-12
اندازه اصل تورم 0.5 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2019-09
قیمت تولید 92.2 2019-12
قیمت صادرات 100 2019-09
قیمت واردات 102 2019-09
CPI مسکن آب و برق 103 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.5 2019-12
تورم مواد غذایی 0.4 2019-12
انتظارات تورم 0.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2020-01
نرخ بهره بین بانکی 0.23 2020-01
عرضه پول M1 433002 2019-12
عرضه پول M2 867102 2019-10
عرضه پول M3 1188688 2019-11
ترازنامه بانک 1610440 2019-08
ذخایر ارزی 126023 2019-12
نرخ بهره سپرده 0.56 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 420186 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3039 2019-12
حساب جاری 3932 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
صادرات 4071 2019-12
واردات 7110 2019-12
بدهی خارجی 98329 2019-09
رابطه مبادله 98.05 2019-09
گردش سرمایه 1306 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 49899 2019-09
حواله 1164 2019-09
ورود توریست 358 2019-12
تولید نفت خام 0.39 2019-08
شاخص تروریسم 4.53 2018-12
فروش اسلحه 707 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -3.7 2019-12
ارزش بودجه دولت -14878 2019-12
هزینه های دولت 77071 2019-09
درآمدهای دولت 31773 2019-12
هزینه های مالی 46563 2019-12
ارزیابی اعتبار 80 2020-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2017-12
مخارج نظامی 15690 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 23.96 2019-12
تولید صنعتی -8.4 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.4 2019-10
تغییرات موجودی انبار 2990 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.24 2019-11
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
شاخص PMI تولید 52.8 2019-11
تولید صنعتی -8.8 2019-10
استخراج معدن -12.2 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2019-12
هزینه های مصرف کننده 187056 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 993063 2019-10
نرخ وام بانکی 3.51 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 570 2019-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 136 2019-11
قیمت گازوئیل 1.78 2019-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.8 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.1 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 420 2019-11
جواز ساختمان 4817 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 12584 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.