اسرائيل - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2018-06
نرخ بیکاری 3.9 2018-06
نرخ تورم 1.4 2018-07
نرخ بهره 0.1 2018-07
موازنه تجاری -3247 2018-07
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3.66 2018-08
بازار سهام 1418 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.95 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2018-06
رشد GDP سالانه 2 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 351 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 324584 ILS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 324112 ILS - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 64405 ILS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 34135 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33132 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3843 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14815 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38386 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46684 ILS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33050 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9216 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6159 ILS - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.9 % 2018-06
افراد شاغل 3902 هزار 2018-06
افراد بیکار 156 هزار 2018-06
پست های خالی شغلی 110856 2018-07
دستمزد 10369 ILS / ماه 2018-05
حداقل دستمزد 5300 ILS / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 113 نقاط شاخص 2018-05
جمعیت 8.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 61.6 % 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 64 % 2018-05
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 1 % 2018-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 94.9 نقاط شاخص 2018-07
قیمت صادرات 110 نقاط شاخص 2018-03
قیمت واردات 101 نقاط شاخص 2018-03
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-07
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-07
انتظارات تورم 1.5 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) 0 % 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی 0.1 % 2018-08
عرضه پول M1 397549 ILS - میلیون 2018-07
عرضه پول M2 827772 ILS - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 1097172 ILS - میلیون 2018-05
ترازنامه بانک 1544289 NIS - میلیون 2018-05
ذخایر ارزی 115782 USD - میلیون 2018-07
نرخ بهره سپرده 0.52 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 421014 NIS - میلیون 2018-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3247 USD - میلیون 2018-07
صادرات 4164 USD - میلیون 2018-07
واردات 7411 USD - میلیون 2018-07
حساب جاری 1881 USD - میلیون 2018-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 % 2017-12
بدهی خارجی 91241 USD - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 108 نقاط شاخص 2018-03
گردش سرمایه -2198 USD - میلیون 2018-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 32238 USD - میلیون 2018-03
حواله 1252 USD - میلیون 2018-03
ورود توریست 293 هزار 2018-07
تولید نفت خام 0.39 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 5.06 2016-12
فروش اسلحه 1263 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 % 2017-12
بودجه دولت -2.15 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -3407 ILS - میلیون 2018-07
هزینه های دولت 72860 ILS - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 30508 ILS - میلیون 2018-07
هزینه های مالی 33820 ILS - میلیون 2018-07
ارزیابی اعتبار 75.69
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.55 % 2016-12
مخارج نظامی 15501 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 22.5 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 8.1 % 2018-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.2 % 2018-05
تغییرات موجودی انبار 3483 ILS - میلیون 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.35 % 2018-06
سرعت اینترنت 13669 KBps 2017-03
آدرس های IP 2363587 IP 2017-03
شاخص رقابتی 5.31 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 16 2018-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 32 2017-12
آسانی کسب و کار 54 2017-12
شاخص PMI تولید 52.6 2018-06
تولید صنعتی 6.7 % 2018-05
استخراج معدن 13.6 % 2018-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 نقاط شاخص 2018-07
هزینه های مصرف کننده 182394 ILS - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 924279 ILS - میلیون 2018-06
نرخ وام بانکی 3.45 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 525 ILS - میلیارد 2018-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 129 نقاط شاخص 2018-06
قیمت گازوئیل 1.77 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 42 در صد 2017-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.5 % 2018-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.9 % 2018-05
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 409 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 4285 2018-03
خانه های مسکونی نوساز 9290 واحد 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 39.7 mm 2015-12
درجه حرارت 12.19 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.