بازارها گذشته مرجع
پول 3.6 2019-04
بازار سهام 1470 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.83 2019-04
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-12
رشد GDP سالانه 3.1 2018-12
نرخ بیکاری 4.1 2019-02
نرخ تورم 1.4 2019-03
نرخ بهره 0.25 2019-04
موازنه تجاری -1564 2019-03
حساب جاری 4187 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2017-12
بودجه دولت -2.15 2016-12
اطمینان کسب و کار 24.53 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 2019-03
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-12
رشد GDP سالانه 3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 351 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 327804 2018-12
تولید ناخالص ملی 346117 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65872 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 34135 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33132 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3480 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17600 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38804 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47437 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35010 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11111 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6103 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2019-02
افراد شاغل 3923 2018-12
افراد بیکار 175 2018-12
پست های خالی شغلی 96426 2019-03
دستمزد 10618 2019-01
حداقل دستمزد 5300 2019-01
دستمزد در تولید 115 2019-01
جمعیت 8.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 61.6 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 64 2019-01
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-03
اندازه اصل تورم 1.5 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2018-12
قیمت تولید 93.9 2019-03
قیمت صادرات 105 2018-12
قیمت واردات 99 2018-12
CPI مسکن آب و برق 102 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.4 2019-03
تورم مواد غذایی 4.5 2019-03
انتظارات تورم 1 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-03
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-04
نرخ بهره بین بانکی 0.26 2019-04
عرضه پول M1 415362 2019-03
عرضه پول M2 847548 2019-02
عرضه پول M3 1147334 2019-02
ترازنامه بانک 1558266 2018-08
ذخایر ارزی 118208 2019-03
نرخ بهره سپرده 0.52 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 425794 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1564 2019-03
حساب جاری 4187 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 2017-12
صادرات 5378 2019-03
واردات 6942 2019-03
بدهی خارجی 92081 2018-12
رابطه مبادله 106 2018-12
گردش سرمایه 1464 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 44443 2018-12
حواله 1285 2018-12
ورود توریست 426 2019-03
تولید نفت خام 0.39 2018-12
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
فروش اسلحه 1263 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2017-12
بودجه دولت -2.15 2016-12
ارزش بودجه دولت -3600 2019-03
هزینه های دولت 73818 2018-12
درآمدهای دولت 35090 2019-03
هزینه های مالی 38599 2019-03
ارزیابی اعتبار 75.69
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.55 2016-12
مخارج نظامی 15501 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 24.53 2019-03
تولید صنعتی 3.3 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.9 2019-01
تغییرات موجودی انبار 4530 2018-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.31 2019-02
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 49 2018-12
شاخص PMI تولید 49.6 2019-02
تولید صنعتی 4 2019-01
استخراج معدن 2 2019-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8 2019-03
هزینه های مصرف کننده 184307 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 964757 2019-02
نرخ وام بانکی 3.59 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 545 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 132 2019-02
قیمت گازوئیل 1.69 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.9 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.4 2018-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 405 2019-01
جواز ساختمان 2928 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 13838 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.