بازارها گذشته مرجع
پول 3.59 2019-06
بازار سهام 1454 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.57 2019-06
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
رشد GDP سالانه 4.8 2019-03
نرخ بیکاری 3.8 2019-04
نرخ تورم 1.5 2019-05
نرخ بهره 0.25 2019-05
موازنه تجاری -1534 2019-05
حساب جاری 2607 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 25.3 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2019-05
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
رشد GDP سالانه 4.8 2019-03
تولید ناخالص داخلی 351 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 332647 2019-03
تولید ناخالص ملی 347077 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 67925 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 34135 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33132 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3553 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19136 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40981 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48506 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34216 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11280 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4926 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-04
افراد شاغل 3967 2019-03
افراد بیکار 160 2019-03
پست های خالی شغلی 100197 2019-04
دستمزد 10789 2019-03
حداقل دستمزد 5300 2019-01
دستمزد در تولید 130 2019-03
جمعیت 8.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 61.5 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 64.2 2019-02
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-05
اندازه اصل تورم 1.5 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2019-03
قیمت تولید 94.5 2019-05
قیمت صادرات 105 2018-12
قیمت واردات 99 2018-12
CPI مسکن آب و برق 102 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-05
تورم مواد غذایی 3.6 2019-05
انتظارات تورم 1.3 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-05
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 0.26 2019-06
عرضه پول M1 418797 2019-04
عرضه پول M2 850403 2019-03
عرضه پول M3 1152545 2019-03
ترازنامه بانک 1576411 2019-01
ذخایر ارزی 118124 2019-05
نرخ بهره سپرده 0.52 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 433010 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1534 2019-05
حساب جاری 2607 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
صادرات 4309 2019-05
واردات 5844 2019-05
بدهی خارجی 92081 2018-12
رابطه مبادله 106 2018-12
گردش سرمایه -1870 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 44443 2018-12
حواله 1285 2018-12
ورود توریست 440 2019-05
تولید نفت خام 0.39 2019-02
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
فروش اسلحه 707 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -980 2019-05
هزینه های دولت 73885 2019-03
درآمدهای دولت 29863 2019-05
هزینه های مالی 30843 2019-05
ارزیابی اعتبار 75.69
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2017-12
مخارج نظامی 15690 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 25.3 2019-05
تولید صنعتی 4.5 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 2019-03
تغییرات موجودی انبار -209 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.28 2019-04
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 49 2018-12
شاخص PMI تولید 50.4 2019-05
تولید صنعتی 4.7 2019-03
استخراج معدن 0 2019-02
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2019-05
هزینه های مصرف کننده 188233 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 975417 2019-04
نرخ وام بانکی 3.56 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 545 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 134 2019-04
قیمت گازوئیل 1.81 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.9 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.2 2019-02
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 411 2019-04
جواز ساختمان 5851 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 13838 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.