بازارها گذشته مرجع
پول 3.27 2021-04
بازار سهام 1692 2021-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.02 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.4 2020-12
رشد GDP سالانه 6.5 2020-12
نرخ بیکاری 5.1 2021-02
نرخ تورم 0.2 2021-03
نرخ بهره 0.1 2021-04
موازنه تجاری -2935 2021-03
حساب جاری 5106 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.1 2020-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 16 2021-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.3 2021-03
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
موارد کروناویروس 837122 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 6339 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 828673 2021-04
تخت بیمارستان 2.95 2019-12
بیمارستان ها 9.57 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.4 2020-12
رشد GDP سالانه 6.5 2020-12
تولید ناخالص داخلی 395 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 338619 2020-12
تولید ناخالص ملی 354701 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 72990 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 35293 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40162 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3632 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18014 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 43418 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46647 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35983 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8965 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4126 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.1 2021-02
افراد شاغل 3821 2021-02
افراد بیکار 205 2021-02
پست های خالی شغلی 66506 2021-02
دستمزد 12145 2021-01
حداقل دستمزد 5300 2021-01
دستمزد در تولید 125 2021-01
جمعیت 9.29 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
نرخ اشتغال 57.6 2021-01
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 2021-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2021-03
اندازه اصل تورم -0.7 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2020-12
قیمت تولید 105 2021-03
قیمت صادرات 94.7 2020-12
قیمت واردات 102 2020-12
CPI مسکن آب و برق 101 2021-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-03
تورم مواد غذایی -0.1 2021-03
انتظارات تورم 1.3 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 119 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 10341133 2021-04
موارد کروناویروس 837122 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 6339 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 828673 2021-04
تخت بیمارستان 2.95 2019-12
بیمارستان ها 9.57 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12
تختخوابهای ICU 237 2015-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 0.1 2021-04
عرضه پول M1 591867 2021-03
عرضه پول M2 1131962 2021-01
عرضه پول M3 1531236 2021-03
ترازنامه بانک 1921467 2020-12
ذخایر ارزی 185690 2021-03
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 620020 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2935 2021-03
حساب جاری 5106 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2020-12
صادرات 4327 2021-03
واردات 7262 2021-03
بدهی خارجی 132489 2020-12
رابطه مبادله 93.3 2020-12
گردش سرمایه 6154 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 71857 2020-12
حواله 1255 2020-12
ورود توریست 6.7 2021-03
تولید نفت خام 0.3 2020-12
شاخص تروریسم 4.52 2019-12
فروش اسلحه 345 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.1 2020-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -11400 2021-03
هزینه های دولت 82254 2020-12
درآمدهای دولت 35652 2021-03
هزینه های مالی 46981 2021-03
ارزیابی اعتبار 81 2021-04
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.9 2020-12
مخارج نظامی 20102 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 16 2021-03
تولید صنعتی 2.3 2021-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2021-01
تغییرات موجودی انبار 646 2020-12
شاخص اقتصادی مقدم 0.4 2021-02
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
شاخص PMI تولید 49.4 2021-02
تولید صنعتی -0.1 2021-01
استخراج معدن 15.4 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.3 2021-03
هزینه های مصرف کننده 175854 2020-12
اعتبار بخش خصوصی 1051039 2021-01
نرخ وام بانکی 3.22 2020-11
تسهیلات اعتباری خریدار 601 2021-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 137 2021-02
قیمت گازوئیل 1.79 2021-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 43.3 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.9 2021-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 2021-01

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 440 2021-02
جواز ساختمان 5562 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 14186 2020-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.