بازارها گذشته مرجع
پول 3.27 2021-01
بازار سهام 1663 2021-01
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.84 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-09
رشد GDP سالانه 39.7 2020-09
نرخ بیکاری 4.8 2020-11
نرخ تورم -0.7 2020-12
نرخ بهره 0.1 2021-01
موازنه تجاری -2993 2020-12
حساب جاری 6363 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.9 2019-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 4.9 2020-12
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2019-12
موارد کروناویروس 569152 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 4158 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 491508 2021-01
تخت بیمارستان 38.5 2019-12
بیمارستان ها 9.57 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.7 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.1 2020-09
رشد GDP سالانه 39.7 2020-09
تولید ناخالص داخلی 395 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 332956 2020-09
تولید ناخالص ملی 340783 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 64108 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 35293 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40162 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3638 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18014 2020-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 43418 2020-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45467 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35983 2020-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8965 2020-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4126 2020-09

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.8 2020-11
افراد شاغل 3888 2020-11
افراد بیکار 195 2020-11
پست های خالی شغلی 59775 2020-12
دستمزد 12153 2020-10
حداقل دستمزد 5300 2020-01
دستمزد در تولید 121 2020-10
جمعیت 9.15 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
نرخ اشتغال 58.1 2020-11
نرخ مشارکت نیروی کار 61.3 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -0.7 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2020-12
اندازه اصل تورم -0.2 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-09
قیمت تولید 88.3 2020-12
قیمت صادرات 93.7 2020-09
قیمت واردات 99.7 2020-09
CPI مسکن آب و برق 103 2020-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.6 2020-12
تورم مواد غذایی 0.3 2020-12
انتظارات تورم 0.5 2021-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2020-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-01
نرخ بهره بین بانکی 0.09 2021-01
عرضه پول M1 551298 2020-12
عرضه پول M2 1085379 2020-11
عرضه پول M3 1505877 2020-12
ترازنامه بانک 1780678 2020-06
ذخایر ارزی 173307 2020-12
نرخ بهره سپرده 0.1 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 620020 2020-11

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2993 2020-12
حساب جاری 6363 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
صادرات 4599 2020-12
واردات 7591 2020-12
بدهی خارجی 123810 2020-09
رابطه مبادله 93.98 2020-09
گردش سرمایه 9267 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 64226 2020-09
حواله 1266 2020-09
ورود توریست 14.5 2020-12
تولید نفت خام 0.3 2020-09
شاخص تروریسم 4.52 2019-12
فروش اسلحه 369 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.9 2019-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -22900 2020-12
هزینه های دولت 77767 2020-09
درآمدهای دولت 32429 2020-12
هزینه های مالی 55228 2020-12
ارزیابی اعتبار 81 2021-01
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2019-12
مخارج نظامی 15690 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 4.9 2020-12
تولید صنعتی 8.5 2020-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2020-11
تغییرات موجودی انبار 2481 2020-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.67 2020-11
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2019-12
رتبه فساد مالی 35 2019-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
شاخص PMI تولید 50.9 2020-12
تولید صنعتی 3.5 2020-11
استخراج معدن 51.6 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9 2020-12
هزینه های مصرف کننده 168870 2020-09
اعتبار بخش خصوصی 1035903 2020-11
نرخ وام بانکی 3.26 2020-07
تسهیلات اعتباری خریدار 592 2020-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 137 2020-11
قیمت گازوئیل 1.69 2020-12
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 42.7 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.7 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.7 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 432 2020-11
جواز ساختمان 5562 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 11695 2020-09

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 569152 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 4158 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 491508 2021-01
تخت بیمارستان 38.5 2019-12
بیمارستان ها 9.57 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5 2018-12
تختخوابهای ICU 237 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.