بازارها گذشته مرجع
پول 3.62 2019-02
بازار سهام 1432 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.98 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
رشد GDP سالانه 3.1 2018-12
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
نرخ تورم 1.2 2019-01
نرخ بهره 0.25 2019-01
موازنه تجاری -1922 2019-01
حساب جاری 1764 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2017-12
بودجه دولت -2.15 2016-12
اطمینان کسب و کار 24.24 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.3 2019-01
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-09
رشد GDP سالانه 3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 351 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 325673 2018-09
تولید ناخالص ملی 339542 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 64465 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 34135 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33132 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3480 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 17600 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38804 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47437 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35010 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 11111 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6103 2018-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2018-12
افراد شاغل 3923 2018-12
افراد بیکار 175 2018-12
پست های خالی شغلی 101702 2018-12
دستمزد 10630 2018-11
حداقل دستمزد 5300 2017-12
دستمزد در تولید 111 2018-11
جمعیت 8.81 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 61.7 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 63.7 2018-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-01
اندازه اصل تورم 1.4 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103 2018-09
قیمت تولید 92.2 2019-01
قیمت صادرات 109 2018-09
قیمت واردات 104 2018-09
CPI مسکن آب و برق 101 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.2 2019-01
تورم مواد غذایی 4 2019-01
انتظارات تورم 1 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-01
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 0.25 2019-02
عرضه پول M1 414633 2019-01
عرضه پول M2 827009 2018-11
عرضه پول M3 1095951 2018-10
ترازنامه بانک 1558266 2018-08
ذخایر ارزی 118151 2019-01
نرخ بهره سپرده 0.52 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 425794 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1922 2019-01
حساب جاری 1764 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 2017-12
صادرات 4600 2019-01
واردات 6521 2019-01
بدهی خارجی 92912 2018-09
رابطه مبادله 106 2018-09
گردش سرمایه -2301 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 37190 2018-09
حواله 1192 2018-09
ورود توریست 286 2019-01
تولید نفت خام 0.39 2018-08
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
فروش اسلحه 1263 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2017-12
بودجه دولت -2.15 2016-12
ارزش بودجه دولت -781 2019-01
هزینه های دولت 74609 2018-12
درآمدهای دولت 30219 2019-01
هزینه های مالی 30893 2019-01
ارزیابی اعتبار 75.69
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.55 2016-12
مخارج نظامی 15501 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 24.24 2019-01
تولید صنعتی -3.1 2018-11
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.6 2018-11
تغییرات موجودی انبار 942 2018-09
شاخص اقتصادی مقدم 0.24 2018-12
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 49 2018-12
شاخص PMI تولید 57 2018-12
تولید صنعتی -12.1 2018-09
استخراج معدن 19.6 2018-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.3 2019-01
هزینه های مصرف کننده 183838 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 958021 2018-11
نرخ وام بانکی 3.58 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 541 2018-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 131 2018-12
قیمت گازوئیل 1.59 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 42 2018-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.2 2018-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.4 2018-10
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 406 2018-12
جواز ساختمان 2928 2018-06
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 10442 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.