اسرائيل - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-06
نرخ بیکاری 4 2018-08
نرخ تورم 1.2 2018-09
نرخ بهره 0.1 2018-10
موازنه تجاری -1807 2018-09
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 3.65 2018-10
بازار سهام 1461 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.37 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 % 2018-06
رشد GDP سالانه 1.8 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 351 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 324584 ILS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص ملی 324112 ILS - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65578 ILS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 34135 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33132 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3843 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14815 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38386 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46684 ILS - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33050 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9216 ILS - میلیون 2018-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6159 ILS - میلیون 2018-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 % 2018-08
افراد شاغل 3902 هزار 2018-06
افراد بیکار 156 هزار 2018-06
پست های خالی شغلی 105986 2018-08
دستمزد 10543 ILS / ماه 2018-07
حداقل دستمزد 5300 ILS / ماه 2017-12
دستمزد در تولید 118 نقاط شاخص 2018-07
جمعیت 8.81 میلیون 2017-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 61.6 % 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 64 % 2018-08
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 نقاط شاخص 2018-06
قیمت تولید 95.2 نقاط شاخص 2018-09
قیمت صادرات 112 نقاط شاخص 2018-06
قیمت واردات 103 نقاط شاخص 2018-06
CPI مسکن آب و برق 105 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 نقاط شاخص 2018-09
تورم مواد غذایی 2.1 % 2018-09
انتظارات تورم 1.3 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 % 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 % 2018-10
نرخ بهره بین بانکی 0.12 % 2018-10
عرضه پول M1 400564 ILS - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 829881 ILS - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 1087439 ILS - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 1546071 NIS - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 115459 USD - میلیون 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.52 % 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 424834 NIS - میلیون 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1807 USD - میلیون 2018-09
صادرات 3278 USD - میلیون 2018-09
واردات 5085 USD - میلیون 2018-09
حساب جاری 795 USD - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.1 % 2017-12
بدهی خارجی 93284 USD - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 109 نقاط شاخص 2018-06
گردش سرمایه -1194 USD - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 36925 USD - میلیون 2018-06
حواله 1237 USD - میلیون 2018-06
ورود توریست 282 هزار 2018-09
تولید نفت خام 0.39 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 5.06 2016-12
فروش اسلحه 1263 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.9 % 2017-12
بودجه دولت -2.15 % of GDP 2016-12
ارزش بودجه دولت -8412 ILS - میلیون 2018-09
هزینه های دولت 72804 ILS - میلیون 2018-06
درآمدهای دولت 24321 ILS - میلیون 2018-09
هزینه های مالی 32645 ILS - میلیون 2018-09
ارزیابی اعتبار 75.69
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.55 % 2016-12
مخارج نظامی 15501 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 23.4 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 7.8 % 2018-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 % 2018-07
تغییرات موجودی انبار 2658 ILS - میلیون 2018-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.36 % 2018-08
سرعت اینترنت 13669 KBps 2017-03
آدرس های IP 2363587 IP 2017-03
شاخص رقابتی 76.63 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 20 2018-12
شاخص فساد مالی 62 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 32 2017-12
آسانی کسب و کار 54 2017-12
شاخص PMI تولید 50 2018-09
تولید صنعتی 7.1 % 2018-07
استخراج معدن 6.4 % 2018-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.3 نقاط شاخص 2018-09
هزینه های مصرف کننده 180716 ILS - میلیون 2018-06
اعتبار بخش خصوصی 938465 ILS - میلیون 2018-07
نرخ وام بانکی 3.49 % 2018-07
تسهیلات اعتباری خریدار 534 ILS - میلیارد 2018-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 131 نقاط شاخص 2018-08
قیمت گازوئیل 1.82 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.8 % of GDP 2018-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 % 2018-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 % 2018-08
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 410 نقاط شاخص 2018-08
جواز ساختمان 2928 2018-06
خانه های مسکونی نوساز 11228 واحد 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.5 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 39.7 mm 2015-12
درجه حرارت 12.19 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.