بازارها گذشته مرجع
پول 3.23 2021-07
بازار سهام 1763 2021-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.02 2021-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2021-03
رشد GDP سالانه -5.8 2021-03
نرخ بیکاری 5.5 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 129 2021-07
نرخ تورم 1.7 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11141428 2021-07
نرخ بهره 0.1 2021-07
موازنه تجاری -3130 2021-06
حساب جاری 5852 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.1 2020-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 23.74 2021-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.9 2021-06
نرخ مالیات شرکت 23 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
موارد کروناویروس 870781 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 6467 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 833208 2021-07
تخت بیمارستان 2.95 2019-12
بیمارستان ها 9.57 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.5 2021-03
رشد GDP سالانه -5.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 402 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 332645 2021-03
تولید ناخالص ملی 343652 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 70657 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 33817 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38341 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3393 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18472 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42173 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45898 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36065 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8834 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4424 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.5 2021-05
افراد شاغل 3869 2021-05
افراد بیکار 225 2021-05
پست های خالی شغلی 132271 2021-06
دستمزد 11661 2021-04
حداقل دستمزد 5300 2021-01
دستمزد در تولید 129 2021-04
جمعیت 9.29 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
نرخ اشتغال 57.8 2021-04
نرخ مشارکت نیروی کار 60.9 2021-05

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 129 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 11141428 2021-07
موارد کروناویروس 870781 2021-07
مرگ و میر کروناویروس 6467 2021-07
Coronavirus بهبود یافت 833208 2021-07
تخت بیمارستان 2.95 2019-12
بیمارستان ها 9.57 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12
تختخوابهای ICU 237 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2021-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2021-06
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2021-06
اندازه اصل تورم 1.3 2021-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2021-03
قیمت تولید 108 2021-06
قیمت صادرات 97 2021-03
قیمت واردات 106 2021-03
CPI مسکن آب و برق 101 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2021-06
تورم مواد غذایی 1.9 2021-06
انتظارات تورم 2.2 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 0.1 2021-07
عرضه پول M1 618205 2021-06
عرضه پول M2 1183795 2021-05
عرضه پول M3 1598880 2021-06
ترازنامه بانک 1998787 2021-04
ذخایر ارزی خارجی 200175 2021-06
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 752309 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3130 2021-06
حساب جاری 5852 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2020-12
صادرات 4530 2021-06
واردات 7660 2021-06
بدهی خارجی 143474 2021-03
رابطه مبادله 91.68 2021-03
گردش سرمایه -1182 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 83286 2021-03
حواله 1425 2021-03
ورود توریست 38.5 2021-06
تولید نفت خام 0 2021-03
شاخص تروریسم 4.52 2019-12
فروش اسلحه 345 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.1 2020-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -8836 2021-06
هزینه های دولت 76841 2021-03
درآمدهای دولت 29214 2021-06
هزینه های مالی 38055 2021-06
ارزیابی اعتبار 81 2021-07
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.9 2020-12
مخارج نظامی 21065 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 23.74 2021-06
تولید صنعتی 6.4 2021-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2021-05
تغییرات موجودی انبار 8356 2021-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.3 2021-05
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 56.08 2021-05
تولید صنعتی 2.9 2021-05
استخراج معدن 29.8 2021-05

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7.9 2021-06
هزینه های مصرف کننده 174412 2021-03
اعتبار بخش خصوصی 1087424 2021-05
نرخ وام بانکی 3.23 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 616 2021-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 138 2021-05
قیمت گازوئیل 1.94 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.1 2020-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.6 2021-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.3 2021-05

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 451 2021-05
جواز ساختمان 5781 2021-03
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 12085 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.