بازارها گذشته مرجع
پول 3.2 2021-10
بازار سهام 1939 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.27 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.4 2021-06
رشد GDP سالانه 16.6 2021-06
نرخ بیکاری 5.2 2021-09
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 180 2021-10
نرخ تورم 2.5 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15856058 2021-10
نرخ بهره 0.1 2021-10
موازنه تجاری -2806 2021-09
حساب جاری 6498 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.1 2020-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
اطمینان کسب و کار 21.95 2021-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.04 2021-09
نرخ مالیات شرکت 23 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
موارد کروناویروس 1324279 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 8062 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 833208 2021-10
تخت بیمارستان 2.95 2019-12
بیمارستان ها 9.57 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 15.4 2021-06
رشد GDP سالانه 16.6 2021-06
تولید ناخالص داخلی 402 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 359215 2021-06
تولید ناخالص ملی 381698 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73571 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 33817 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38341 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3393 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18472 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42173 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49270 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 36065 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8834 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4424 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 5.2 2021-09
افراد شاغل 3992 2021-09
افراد بیکار 217 2021-09
پست های خالی شغلی 135783 2021-09
دستمزد 11589 2021-07
حداقل دستمزد 5300 2021-01
دستمزد در تولید 128 2021-07
جمعیت 9.29 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 67 2020-12
نرخ اشتغال 59 2021-09
نرخ مشارکت نیروی کار 62.4 2021-09

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 180 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 15856058 2021-10
موارد کروناویروس 1324279 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 8062 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 833208 2021-10
تخت بیمارستان 2.95 2019-12
بیمارستان ها 9.57 2018-12
پزشکان پزشکی 3.33 2018-12
پرستاران 5.89 2018-12
تختخوابهای ICU 237 2015-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.5 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2021-09
اندازه اصل تورم 1.9 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2021-06
قیمت تولید 110 2021-09
قیمت صادرات 98.5 2021-06
قیمت واردات 110 2021-06
CPI مسکن آب و برق 102 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-09
تورم مواد غذایی 1.8 2021-08
انتظارات تورم 2.5 2021-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.1 2021-10
نرخ بهره بین بانکی 0.1 2021-10
عرضه پول M1 657051 2021-09
عرضه پول M2 1239960 2021-08
عرضه پول M3 1631422 2021-08
ترازنامه بانک 2083162 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 203990 2021-09
نرخ بهره سپرده 0.1 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 780620 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -2806 2021-09
حساب جاری 6498 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.9 2020-12
صادرات 3571 2021-09
واردات 6376 2021-09
بدهی خارجی 148106 2021-06
رابطه مبادله 89.55 2021-06
گردش سرمایه 4810 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 101776 2021-06
حواله 1467 2021-06
ورود توریست 34.5 2021-09
تولید نفت خام 0 2021-06
شاخص تروریسم 4.52 2019-12
فروش اسلحه 345 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.1 2020-12
بودجه دولت -11.7 2020-12
ارزش بودجه دولت -6000 2021-09
هزینه های دولت 78329 2021-06
درآمدهای دولت 30235 2021-09
هزینه های مالی 36163 2021-09
ارزیابی اعتبار 81 2021-10
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.9 2020-12
مخارج نظامی 21065 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 23 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 21.95 2021-09
تولید صنعتی 5.49 2021-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2021-07
تغییرات موجودی انبار 4110 2021-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.28 2021-08
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2020-12
رتبه فساد مالی 35 2020-12
آسانی کسب و کار 35 2019-12
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.1 2021-09
تولید صنعتی 2.2 2021-07
استخراج معدن 23.2 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.04 2021-09
هزینه های مصرف کننده 191804 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 1130293 2021-08
نرخ وام بانکی 3.11 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 641 2021-07
شاخص خوشبینی اقتصادی 139 2021-08
قیمت گازوئیل 1.96 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.3 2021-03
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.2 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 465 2021-08
جواز ساختمان 6882 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 12522 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.