بازارها گذشته مرجع
پول 3.54 2019-10
بازار سهام 1568 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.93 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
رشد GDP سالانه 1 2019-06
نرخ بیکاری 3.8 2019-08
نرخ تورم 0.3 2019-09
نرخ بهره 0.25 2019-10
موازنه تجاری -1714 2019-08
حساب جاری 4207 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 25.65 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2019-08
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-06
رشد GDP سالانه 1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 370 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 333687 2019-06
تولید ناخالص ملی 345639 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71166 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 34789 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 33661 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3257 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18160 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 40776 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46677 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34365 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 10969 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5577 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-08
افراد شاغل 3951 2019-07
افراد بیکار 150 2019-07
پست های خالی شغلی 99244 2019-08
دستمزد 10847 2019-07
حداقل دستمزد 5300 2019-01
دستمزد در تولید 122 2019-07
جمعیت 8.97 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.33 2018-12
سن بازنشستگی مردان 68.33 2018-12
نرخ اشتغال 60.9 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 63.1 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-08
اندازه اصل تورم 0.8 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 93.1 2019-08
قیمت صادرات 102 2019-06
قیمت واردات 105 2019-06
CPI مسکن آب و برق 103 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.3 2019-09
تورم مواد غذایی 0.2 2019-09
انتظارات تورم 1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.25 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 0.21 2019-10
عرضه پول M1 422339 2019-07
عرضه پول M2 862518 2019-07
عرضه پول M3 1167898 2019-07
ترازنامه بانک 1613146 2019-07
ذخایر ارزی 119473 2019-09
نرخ بهره سپرده 0.56 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 424170 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1714 2019-08
حساب جاری 4207 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2018-12
صادرات 4367 2019-08
واردات 6080 2019-08
بدهی خارجی 97464 2019-06
رابطه مبادله 106 2018-12
گردش سرمایه 616 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46870 2019-06
حواله 1225 2019-06
ورود توریست 405 2019-09
تولید نفت خام 0.39 2019-06
شاخص تروریسم 4.58 2017-12
فروش اسلحه 707 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61 2018-12
بودجه دولت -1.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -1897 2019-09
هزینه های دولت 75909 2019-06
درآمدهای دولت 30247 2019-09
هزینه های مالی 32100 2019-09
ارزیابی اعتبار 75.69
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 39.5 2017-12
مخارج نظامی 15690 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 24 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 19.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 25.65 2019-09
تولید صنعتی 7.4 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.5 2019-07
تغییرات موجودی انبار 1275 2019-06
شاخص اقتصادی مقدم 0.23 2019-08
سرعت اینترنت 13669 2017-03
آدرس های IP 2363587 2017-03
شاخص رقابتی 76.74 2019-12
رتبه رقابتی 20 2019-12
شاخص فساد مالی 61 2018-12
رتبه فساد مالی 34 2018-12
آسانی کسب و کار 49 2018-12
شاخص PMI تولید 44.3 2019-08
تولید صنعتی 8.9 2019-07
استخراج معدن -3.2 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -10 2019-08
هزینه های مصرف کننده 185692 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 985897 2019-07
نرخ وام بانکی 3.52 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 560 2019-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 135 2019-08
قیمت گازوئیل 1.75 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 41.6 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.7 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.5 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 413 2019-07
جواز ساختمان 3578 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 66.5 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 11617 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسرائيل - شاخص های اقتصادی.