30/09/2020 واقعی قبلی
11:00 PM
JM
تصمیم نرخ بهره 0.5%
02/10/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
JM
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -1.7%
10:00 PM
JM
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -2.3%


جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.