13/12/2019 واقعی قبلی
06:00 PM
JM
نرخ تورم (سالانه) NOV 3.3%
20/12/2019 واقعی قبلی
11:00 PM
JM
تصمیم نرخ بهره 0.50%
27/12/2019 واقعی قبلی
06:00 PM
JM
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 0.1%
06:00 PM
JM
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 1.3%


جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.