15/04/2020 واقعی قبلی
08:00 PM
JM
نرخ تورم (سالانه) MAR 6%


جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی

جامائیکا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.