گذشته قبلی
پول 156 155
بازار سهام 398423 400670 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2.4 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 14.2 در صد
نرخ بیکاری 8.5 9 در صد
نرخ تورم 7.8 8.5 در صد
نرخ بهره 2.5 2 در صد
موازنه تجاری -791489 -723506 هزار تومان
حساب جاری 267 -46.1 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 94.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.9 1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 8.5 9 در صد
نرخ بیکاری جوانان 19 25.3 در صد
جمعیت 2.96 2.73 میلیون
افراد شاغل 1215000 1206000
نرخ اشتغال 91.5 91 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 62 در صد
افراد بیکار 112500 119400
گذشته قبلی
نرخ تورم 7.8 8.5 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 116 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 114 111 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 113 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.95 11.77 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0 1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 43.7 43.57 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1299316 1295447 دوزها
موارد کروناویروس 122463 121963 افراد
مرگ و میر کروناویروس 2617 2615 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2.5 2 در صد
نرخ بهره سپرده 2.5 2.6 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 1133216 1070095 JMD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 4031 3998 USD - میلیون
عرضه پول M1 369356 370924 JMD - میلیون
عرضه پول M2 760801 761669 JMD - میلیون
عرضه پول M3 1003523 1001774 JMD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -791489 -723506 هزار تومان
حساب جاری 267 -46.1 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 354642 307758 هزار تومان
واردات 1089040 984355 هزار تومان
حواله 2905 2406 USD - میلیون
گردش سرمایه 109 114 USD - میلیون
بدهی خارجی 13627 13635 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 59.4 50.6 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0.23 0.47
ورود توریست 90164 49413 مردم
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 94.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.9 1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 33
بدهی های دولت 2201202 2221653 USD - میلیون
مخارج نظامی 247 265 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 16.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی 19.5 19.25 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.25 12.25 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 7 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 6790 6576 KBps
آدرس های IP 166943 164347 IP
شاخص رقابتی 58.25 57.88 امتیاز
رتبه رقابتی 80 79
شاخص فساد مالی 44 43 امتیاز
رتبه فساد مالی 69 74
آسانی کسب و کار 71 75
گذشته قبلی
قیمت گازوئیل 1.07 1.03 USD / لیتر
اعتبار بخش خصوصی 1118953 1127620 JMD - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.