گذشته قبلی
پول 151 150
بازار سهام 396711 395885 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 0.6 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.7 5.9 در صد
نرخ بیکاری 6.2 7.1 در صد
نرخ تورم 10.9 11.8 در صد
نرخ بهره 5 4.5 در صد
موازنه تجاری -859731 -722724 هزار تومان
حساب جاری 42.1 235 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 94.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.9 1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.2 7.1 در صد
نرخ بیکاری جوانان 17.7 18.9 در صد
جمعیت 2.98 2.96 میلیون
افراد شاغل 1257100 1234800
نرخ اشتغال 93.8 92.9 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 64 63.4 در صد
افراد بیکار 83500 93900
گذشته قبلی
نرخ تورم 10.9 11.8 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 120 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 116 120 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118 118 امتیاز
تورم مواد غذایی 13.85 14.64 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 -0.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 48.96 48.95 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1455907 1455443 دوزها
موارد کروناویروس 142011 141873 افراد
مرگ و میر کروناویروس 3107 3106 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 5 4.5 در صد
نرخ بهره سپرده 2.5 2.6 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 1133216 1070095 JMD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 4183 4162 USD - میلیون
عرضه پول M1 369356 370924 JMD - میلیون
عرضه پول M2 760801 761669 JMD - میلیون
عرضه پول M3 1003523 1001774 JMD - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -859731 -722724 هزار تومان
حساب جاری 42.1 235 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 -1.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 367190 422545 هزار تومان
واردات 1226920 1145268 هزار تومان
حواله 2905 2406 USD - میلیون
گردش سرمایه 76.9 -11.3 USD - میلیون
بدهی خارجی 14447 14516 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 118 59.4 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0.23 0.47
ورود توریست 90164 49413
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 94.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -3.9 1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 33
بدهی های دولت 2201202 2221653 USD - میلیون
مخارج نظامی 247 265 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 25 در صد
نرخ مالیات بر فروش 15 16.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی 19.5 19.25 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.25 12.25 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 7 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 6790 6576 KBps
آدرس های IP 166943 164347 IP
شاخص رقابتی 58.25 57.88 امتیاز
رتبه رقابتی 80 79
شاخص فساد مالی 44 44 امتیاز
رتبه فساد مالی 70 69
آسانی کسب و کار 71 75
گذشته قبلی
قیمت گازوئیل 1.34 1.25 USD / لیتر
اعتبار بخش خصوصی 1118953 1127620 JMD - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.