بازارها گذشته مرجع
پول 148 2021-09
بازار سهام 405160 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.7 2021-03
نرخ بیکاری 8.9 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 23.63 2021-09
نرخ تورم 5.3 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 702693 2021-09
نرخ بهره 0.5 2021-08
موازنه تجاری -791489 2020-09
حساب جاری -46.1 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2020-12
بودجه دولت -3.9 2020-12
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 79673 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1791 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 29957 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 13.81 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4358 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 8742 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 178352 2021-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 14777 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16143 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 16519 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3716 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 22859 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 31677 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18734 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5746 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.9 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 19 2021-03
جمعیت 2.96 2020-12
افراد شاغل 1194800 2021-03
نرخ اشتغال 91.1 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 62.8 2021-03
افراد بیکار 116100 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 23.63 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 702693 2021-09
موارد کروناویروس 79673 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1791 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 29957 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.3 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2021-07
CPI مسکن آب و برق 110 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-07
تورم مواد غذایی 4.6 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.5 2021-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-08
نرخ بهره سپرده 2.5 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 1047373 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 4042 2021-07
عرضه پول M1 354014 2021-06
عرضه پول M2 735983 2021-06
عرضه پول M3 978463 2021-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -791489 2020-09
حساب جاری -46.1 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.2 2020-12
صادرات 354642 2021-03
واردات 1089040 2020-09
حواله 2905 2020-12
گردش سرمایه 114 2021-03
بدهی خارجی 13627 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50.6 2021-03
شاخص تروریسم 0.23 2019-12
ورود توریست 90164 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 110 2020-12
بودجه دولت -3.9 2020-12
ارزیابی اعتبار 33 2021-09
بدهی های دولت 2221653 2021-07
مخارج نظامی 247 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 19.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.25 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 6790 2017-03
آدرس های IP 166943 2017-03
شاخص رقابتی 58.25 2019-12
رتبه رقابتی 80 2019-12
شاخص فساد مالی 44 2020-12
رتبه فساد مالی 69 2020-12
آسانی کسب و کار 71 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
قیمت گازوئیل 1 2021-08
اعتبار بخش خصوصی 1108195 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: جامائیکا - شاخص های اقتصادی.