بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2021-06
بازار سهام 2098 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2020-12
نرخ بیکاری 24.7 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 25.5 2021-06
نرخ تورم 1.25 2021-04
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2601824 2021-06
نرخ بهره 2.5 2021-04
موازنه تجاری -529046 2021-02
حساب جاری -834 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 743331 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 9582 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 726932 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.6 2020-12
تولید ناخالص داخلی 43.74 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7647 2020-12
تولید ناخالص ملی 30933 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6031966345 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3284 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9906 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 477 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 214 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1364 2020-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 174 2020-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1222 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1374 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 656 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 152 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24.7 2020-12
جمعیت 10.86 2020-12
افراد شاغل 7301 2020-12
نرخ اشتغال 25.1 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 33.4 2020-12
افراد بیکار 2420 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 25.5 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 2601824 2021-06
موارد کروناویروس 743331 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 9582 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 726932 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.25 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2021-04
قیمت تولید 121 2021-03
قیمت صادرات 223 2021-02
قیمت واردات 313 2021-02
CPI مسکن آب و برق 101 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2021-04
تورم مواد غذایی -1.5 2021-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.2 2021-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2021-04
نرخ بهره بین بانکی 2.1 2021-04
عرضه پول M1 12793 2021-04
عرضه پول M2 37731 2021-04
ذخایر ارزی 12922 2021-04
وام به بخش خصوصی 27966 2021-04
نرخ بهره سپرده 3.37 2021-04
ترازنامه بانک 57427 2021-02
ترازنامه بانک مرکزی 15605 2021-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -529046 2021-02
حساب جاری -834 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.1 2019-12
صادرات 448362 2021-02
واردات 977408 2021-02
بدهی خارجی 14098 2020-12
رابطه مبادله 71.2 2021-02
گردش سرمایه 229 2020-12
حواله 499 2020-12
ورود توریست 125 2021-03
ذخایر طلا 43.5 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 103 2020-09
شاخص تروریسم 3.15 2019-12
فروش اسلحه 13 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -7 2020-12
درآمدهای دولت 581 2021-03
هزینه های مالی 791 2021-03
ارزیابی اعتبار 36 2021-06
ارزش بودجه دولت -415 2020-12
بدهی های دولت 18934 2020-12
مخارج نظامی 2083 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 18.4 2021-03
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2020-12
رتبه فساد مالی 60 2020-12
آسانی کسب و کار 75 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 2021-03
تولید صنعتی 18.6 2021-03
استخراج معدن 26.6 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 8.34 2021-04

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 106 2020-12
جواز ساختمان 2354 2021-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.