بازارها گذشته مرجع
پول 0.71 2021-10
بازار سهام 2113 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2021-06
نرخ بیکاری 24.8 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 71.85 2021-10
نرخ تورم 1.85 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7378157 2021-10
نرخ بهره 2.5 2021-08
موازنه تجاری -683368 2021-07
حساب جاری -1172 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -7 2020-12
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
موارد کروناویروس 851410 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 10951 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 735094 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2021-06
تولید ناخالص داخلی 43.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7404 2021-06
تولید ناخالص ملی 30933 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3569788596 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3242 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9817 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 284 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 206 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1268 2021-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 166 2021-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1019 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1423 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 616 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 138 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24.8 2021-06
جمعیت 10.86 2020-12
افراد شاغل 7932 2021-06
نرخ اشتغال 25.3 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 33.7 2021-06
افراد بیکار 2641 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 71.85 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 7378157 2021-10
موارد کروناویروس 851410 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 10951 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 735094 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.85 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-09
قیمت تولید 127 2021-08
قیمت صادرات 234 2021-07
قیمت واردات 341 2021-07
CPI مسکن آب و برق 101 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2021-09
تورم مواد غذایی 1.6 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 2017-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 2021-09
تغییر قیمت تولید کننده 15.49 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2021-08
نرخ بهره بین بانکی 2.11 2021-08
عرضه پول M1 13127 2021-08
عرضه پول M2 38441 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 13864 2021-09
وام به بخش خصوصی 28250 2021-08
نرخ بهره سپرده 3.43 2021-08
ترازنامه بانک 57531 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 16501 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -683368 2021-07
حساب جاری -1172 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 2020-12
صادرات 510398 2021-07
واردات 1193766 2021-07
بدهی خارجی 14098 2020-12
رابطه مبادله 68.5 2021-07
گردش سرمایه 423 2021-06
حواله 436 2021-06
ورود توریست 490 2021-08
ذخایر طلا 37.32 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 68 2021-03
شاخص تروریسم 3.15 2019-12
فروش اسلحه 13 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 2019-12
بودجه دولت -7 2020-12
درآمدهای دولت 1132 2021-07
هزینه های مالی 822 2021-07
ارزیابی اعتبار 36 2021-10
ارزش بودجه دولت -415 2020-12
بدهی های دولت 19797 2021-06
مخارج نظامی 2083 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 21.75 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 5.7 2021-07
سرعت اینترنت 5750 2017-03
آدرس های IP 250932 2017-03
شاخص رقابتی 60.94 2019-12
رتبه رقابتی 70 2019-12
شاخص فساد مالی 49 2020-12
رتبه فساد مالی 60 2020-12
آسانی کسب و کار 75 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2021-07
تولید صنعتی 5.9 2021-07
استخراج معدن 5.1 2021-07

مصرف کننده گذشته مرجع
نرخ وام بانکی 8.35 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 105 2021-03
جواز ساختمان 2561 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.