گذشته قبلی
بازار سهام 2468 2461 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.6 2.7 در صد
نرخ بیکاری 23.3 23.2 در صد
نرخ تورم 3.6 2.5 در صد
نرخ بهره 3.25 2.75 در صد
موازنه تجاری -484300 -70500 JOD هزاران نفر
حساب جاری -643 -666 د - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 -2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 89.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7 -3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 23.3 23.2 در صد
جمعیت 10.86 10.42 میلیون
افراد شاغل 8090 8241 صد
نرخ اشتغال 25.7 26.4 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 33.5 34.4 در صد
افراد بیکار 2479 2517 صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 3.6 2.5 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 105 امتیاز
قیمت تولید 134 130 امتیاز
قیمت صادرات 236 248 امتیاز
قیمت واردات 340 339 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 107 102 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 107 امتیاز
تورم مواد غذایی 4.3 3.9 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 240 236 امتیاز
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 0.8 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 13.6 13 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 96.78 96.63 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 9938176 9922666 دوزها
موارد کروناویروس 1696668 1696359 افراد
مرگ و میر کروناویروس 14066 14064 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 3.25 2.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 2.35 2.1 در صد
عرضه پول M1 12889 12981 د - میلیون
عرضه پول M2 39574 39614 د - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 14732 14685 د - میلیون
وام به بخش خصوصی 29028 28787 د - میلیون
نرخ بهره سپرده 3.53 3.51 در صد
ترازنامه بانک 60191 59827 د - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 17456 17680 د - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -484300 -70500 JOD هزاران نفر
حساب جاری -643 -666 د - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8 -2.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 576965 646638 JOD هزاران نفر
واردات 1412754 1347780 JOD هزاران نفر
بدهی خارجی 15507 14098 د - میلیون
رابطه مبادله 69.5 73 امتیاز
گردش سرمایه 418 -106 د - میلیون
حواله 464 463 د - میلیون
ورود توریست 587 308 هزار
ذخایر طلا 37.32 37.32 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 118 95.7 د - میلیون
شاخص تروریسم 3.15 3.09
فروش اسلحه 13 107 SIPRI - TIV - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 92.4 89.7 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -7 -3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 541 698 د - میلیون
هزینه های مالی 717 690 د - میلیون
ارزیابی اعتبار 36
ارزش بودجه دولت -204 -325 د - میلیون
بدهی های دولت 20260 20443 د - میلیون
مخارج نظامی 2083 2032 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20 20 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
نرخ مالیات بر فروش 16 16 در صد
نرخ تامین اجتماعی 21.75 21.75 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.25 14.25 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.5 7.5 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی 1.7 3.7 در صد
سرعت اینترنت 5750 5381 KBps
آدرس های IP 250932 256853 IP
شاخص رقابتی 60.94 59.29 امتیاز
رتبه رقابتی 70 73
شاخص فساد مالی 49 49 امتیاز
رتبه فساد مالی 58 60
آسانی کسب و کار 75 104
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.4 1.6 در صد
تولید صنعتی 3.91 8.85 در صد
استخراج معدن 6.6 2.6 در صد
گذشته قبلی
نرخ وام بانکی 8.37 8.37 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 104 105 امتیاز
جواز ساختمان 1854 1463 واحد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اردن - شاخص های اقتصادی.