04/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
KW
بانک های خصوصی وام (سالانه) MAR 3.73%
10:00 AM
KW
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 4.1%
01:00 PM
KW
نرخ تورم (سالانه) MAR


کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی

کویت - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.