گذشته قبلی
بازار سهام 7830 7938 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.2 -11.5 در صد
نرخ بیکاری 2.3 2.41 در صد
نرخ تورم 4.36 4.37 در صد
نرخ بهره 2 1.75 در صد
موازنه تجاری 1650 2649 KWD - میلیون
حساب جاری 1599 3648 KWD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 16.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.5 11.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.4 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 15 15 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 0 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 2.3 2.41 در صد
جمعیت 4.27 4.21 میلیون
نرخ مشارکت نیروی کار 73.36 73.49 در صد
گذشته قبلی
نرخ تورم 4.36 4.37 در صد
قیمت تولید 141 141 امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 124 124 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 137 136 امتیاز
تورم مواد غذایی 7.26 7.2 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.24 0.24 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 185 185 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 8002689 7990026 دوزها
موارد کروناویروس 632474 632410 افراد
مرگ و میر کروناویروس 2555 2554 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 2 1.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.56 1.56 در صد
عرضه پول M1 13140 12727 KWD - میلیون
عرضه پول M2 40589 40110 KWD - میلیون
عرضه پول M3 40589 40110 KWD - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.4 1.62 در صد
ترازنامه بانک 80076 78971 KWD - میلیون
ترازنامه بانک مرکزی 12441 12567 KWD - میلیون
ذخایر ارزی خارجی -2451 800 KWD - میلیون
میزان رشد وام 8.65 7.7 در صد
وام به بخش خصوصی 45844 45280 KWD - میلیون
نرخ بهره معکوس 0.88 0.88 در صد
گذشته قبلی
موازنه تجاری 1650 2649 KWD - میلیون
حساب جاری 1599 3648 KWD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.8 16.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 3920 4971 KWD - میلیون
واردات 2270 2322 KWD - میلیون
گردش سرمایه -5562 -7469 KWD - میلیون
حواله 1376 1400 KWD - میلیون
ورود توریست 2161 8565 هزار
ذخایر طلا 78.97 78.97 تن
تولید نفت خام 2639 2639 BBL/D/1K
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3.1 -138 KWD - میلیون
شاخص تروریسم 1.8 2.49
درآمد گردشگری 1176 919 USD - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 11.5 11.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -9.4 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 10429 9624 KWD - میلیون
ارزیابی اعتبار 83
مخارج نظامی 6940 7374 USD - میلیون
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 7920 9026 KBps
آدرس های IP 126534 135358 IP
شاخص رقابتی 65.1 62.14 امتیاز
رتبه رقابتی 46 54
شاخص فساد مالی 43 42 امتیاز
رتبه فساد مالی 73 78
خطوط نفت خام 19 17
آسانی کسب و کار 83 97
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 17100 16643 KWD - میلیون
نرخ وام بانکی 3.62 3.62 در صد
قیمت گازوئیل 0.28 0.28 USD / لیتر


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کویت - شاخص های اقتصادی.