کویت - گردش سرمایه - پیش بینی


Forecast Data Chart
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.کویت تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 2310 2160 2096 2131 2108 1867
صادرات 4936 4847 4848 4862 4864 4861
واردات 2626 2687 2711 2730 2756 2994
حساب جاری 1680 2098 2033 1888 1726 1678
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.97 5.7 5.7 7.2 7.2 9.8
گردش سرمایه -6649 -3240 -3858 -3596 -3335 -3461
ورود توریست 7055 6725 6700 6650 6600 6100
ذخایر طلا 79 78.97 78.97 78.97 78.97 78.97
تولید نفت خام 2800 2707 2708 2708 2708 2708
شاخص تروریسم 3.8 2.86 2.73 2.33 1.93 0
درآمد گردشگری 831 832 833 833 833 833
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1 36.56 24.34 35.78 29.56 37.72
[+]