کویت - گردش سرمایه - پیش بینی


Kuwait Capital Flows
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.کویت تجارت گذشته Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
موازنه تجاری 1938 1538 1544 1556 1552 1596
صادرات 4636 3997 3997 3997 3997 3997
واردات 2698 2459 2454 2449 2445 2401
حساب جاری 1108 1436 1758 2038 2281 3940
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.97 5.7 5.7 5.7 7.2 9.8
گردش سرمایه -1645 -5747 -3361 -976 -447 -7040
ورود توریست 7055 6550 6625 6700 6675 6300
ذخایر طلا 79 78.97 78.97 78.97 78.97 78.97
تولید نفت خام 2700 2704 2703 2703 2703 2703
شاخص تروریسم 3.8 2.99 2.86 2.73 2.33 0
درآمد گردشگری 831 13239 13218 13196 13255 12844
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8 19 19 19 19 19
[+]