22/11/2019 واقعی قبلی
03:20 AM
LB
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.09%
04/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
LB
لبنان BLOM PMI NOV 48.3


لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.