26/01/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
LB
نرخ تورم (سالانه) DEC 133.5%
03/02/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
LB
لبنان BLOM PMI JAN 43.2


لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.