20/09/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
LB
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.45%
03/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
LB
لبنان BLOM PMI SEP 47.8


لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.