04/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LB
لبنان BLOM PMI OCT 42.1
10:00 AM
LB
نرخ تورم (سالانه) SEP 120.03%


لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی

لبنان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.