گذشته قبلی
پول 1506 1504
بازار سهام 1039 1039 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.3 -15 در صد
نرخ بیکاری 6.6 6 در صد
نرخ تورم 206 208 در صد
نرخ بهره 7.75 7.75 در صد
موازنه تجاری -653 -788 USD - میلیون
حساب جاری -518 -602 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.2 -24.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 172 174 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -16.5 -10.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 17 17 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 25 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.3 -15 در صد
تولید ناخالص داخلی 33.38 51.99 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44443 59912 LBP - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 5464 6825 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11649 14552 USD
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4042 10917 LBP - میلیارد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.6 6 در صد
جمعیت 6.8 6.9 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 206 208 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1092 1020 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 288 279 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 2497 2378 امتیاز
تورم مواد غذایی 374 390 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 7.1 6.1 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 82.93 82.76 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 5613936 5602400 دوزها
موارد کروناویروس 1098576 1098432 افراد
مرگ و میر کروناویروس 10418 10416 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 7.75 7.75 در صد
نرخ بهره بین بانکی 3 3 در صد
عرضه پول M0 32597 35548 LBP - میلیارد
عرضه پول M1 51496 53513 LBP - میلیارد
عرضه پول M2 71186 73618 LBP - میلیارد
عرضه پول M3 190707 194332 LBP - میلیارد
نرخ بهره سپرده 1.53 1.62 در صد
ترازنامه بانک 260340 261895 LBP - میلیارد
ترازنامه بانک مرکزی 245267 245717 LBP - میلیارد
وام به بانک 18655 18715 LBP - میلیارد
گذشته قبلی
موازنه تجاری -653 -788 USD - میلیون
حساب جاری -518 -602 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.2 -24.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 616 391 USD - میلیون
واردات 1269 1179 USD - میلیون
بدهی خارجی 38726 38515 USD - میلیون
گردش سرمایه 279 1880 USD - میلیون
حواله 1042 977 USD - میلیون
ذخایر طلا 287 287 تن
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 308 109 USD - میلیون
شاخص تروریسم 3.66 4.39
ورود توریست 234519 153360
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 172 174 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -16.5 -10.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 174702 8581 LBP - میلیون
هزینه های دولت 14764 14619 LBP - میلیارد
درآمدهای دولت 1376742 1262967 LBP - میلیون
هزینه های مالی 1202040 1254386 LBP - میلیون
ارزیابی اعتبار 11
بدهی های دولت 131714 132080 LBP - میلیارد
مخارج نظامی 1036 2521 USD - میلیون
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 2056 2271 KBps
آدرس های IP 179674 176348 IP
شاخص همزمان 141 145 امتیاز
شاخص رقابتی 56.29 57.72 امتیاز
رتبه رقابتی 88 80
شاخص فساد مالی 24 25 امتیاز
رتبه فساد مالی 154 149
آسانی کسب و کار 143 142
تولید الکتریسیته 677 357 گیگاوات ساعت
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 47.9 47.4 امتیاز
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 41688 56012 LBP - میلیارد
قیمت گازوئیل 15.72 15.78 USD / لیتر
اعتبار بخش خصوصی 38134 39262 LBP - میلیارد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.