بازارها گذشته مرجع
پول 1512 2019-12
بازار سهام 1001 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.3 2020-12
نرخ بیکاری 6.6 2020-12
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 46.96 2021-10
نرخ تورم 144 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3178646 2021-10
نرخ بهره 10 2021-07
موازنه تجاری -1065 2021-03
حساب جاری -214 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.2 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 172 2020-12
بودجه دولت -16.5 2020-12
نرخ مالیات شرکت 17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
موارد کروناویروس 635447 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 8438 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 532537 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -20.3 2020-12
تولید ناخالص داخلی 33.38 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59912 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4637 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11649 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10917 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.6 2020-12
جمعیت 6.8 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 46.96 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 3178646 2021-10
موارد کروناویروس 635447 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 8438 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 532537 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 144 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 614 2021-09
CPI مسکن آب و برق 190 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1028 2021-09
تورم مواد غذایی 281 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) 8.16 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 10 2021-07
نرخ بهره بین بانکی 3 2021-08
عرضه پول M0 37992 2021-08
عرضه پول M1 52465 2021-08
عرضه پول M2 75146 2021-08
عرضه پول M3 200811 2021-08
نرخ بهره سپرده 9.7 2019-12
ترازنامه بانک 271772 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 240831 2021-08
وام به بانک 19229 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -1065 2021-03
حساب جاری -214 2020-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -22.2 2019-12
صادرات 315 2021-03
واردات 1380 2021-03
بدهی خارجی 37077 2021-05
گردش سرمایه 1636 2020-12
حواله 1044 2020-12
ذخایر طلا 287 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 308 2020-12
شاخص تروریسم 3.66 2019-12
ورود توریست 234519 2021-06

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 172 2020-12
بودجه دولت -16.5 2020-12
ارزش بودجه دولت -43720 2021-03
هزینه های دولت 14619 2019-12
درآمدهای دولت 1373221 2021-03
هزینه های مالی 1416941 2021-03
ارزیابی اعتبار 11 2021-10
بدهی های دولت 130692 2021-05
مخارج نظامی 1036 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 11 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 25.5 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
سرعت اینترنت 2056 2017-03
آدرس های IP 179674 2017-03
شاخص همزمان 141 2021-03
شاخص رقابتی 56.29 2019-12
رتبه رقابتی 88 2019-12
شاخص فساد مالی 25 2020-12
رتبه فساد مالی 149 2020-12
آسانی کسب و کار 143 2019-12
تولید الکتریسیته 513 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 46.9 2021-09

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 56012 2019-12
قیمت گازوئیل 6.72 2021-09
اعتبار بخش خصوصی 44251 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: لبنان - شاخص های اقتصادی.