نرخ ارز
9,375.25
تغییر روزانه
4.88%
سالیانه
-62.04%