نرخ ارز

3,888.14

تغییر روزانه:

-2.76%

سالیانه:

206.72%