نرخ ارز

1,153.73

تغییر روزانه:

-2.61%

سالیانه:

277.52%