نرخ ارز

1,611.96

تغییر روزانه:

0.63%

سالیانه:

223.00%