نرخ ارز

1,703,525.17

تغییر روزانه:

-1.18%

سالیانه:

244.49%