19/12/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
نرخ تورم (سالانه) NOV -0.75%
23/12/2020 واقعی قبلی
03:00 AM
MO
تغییرات سالیانه ورود توریست NOV -81.9%
28/12/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MO
نرخ بیکاری NOV 2.9%
04:00 AM
MO
موازنه تجاری NOV MOP-10.77B


MACAU CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

Macau Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی