بازارها گذشته مرجع
پول 8.01 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 69.5 2021-06
نرخ بیکاری 2.8 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 114 2021-10
نرخ تورم 0.83 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 751518 2021-10
نرخ بهره 0.5 2021-09
موازنه تجاری -11162283 2021-08
حساب جاری 23701 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.6 2019-12
نرخ مالیات شرکت 12 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12
موارد کروناویروس 77 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 51 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 69.5 2021-06
تولید ناخالص داخلی 55.15 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 60023 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12047 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 24350 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54798 2020-12
تولید ناخالص ملی 390971 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 2.8 2021-08
افراد شاغل 376 2021-06
افراد بیکار 11.1 2021-06
جمعیت 0.68 2020-12
نرخ مشارکت نیروی کار 68.5 2021-08
دستمزد 15500 2021-06
دستمزد در تولید 12000 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 114 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 751518 2021-10
موارد کروناویروس 77 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 51 2021-10

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.83 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2021-09
CPI مسکن آب و برق 102 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-09
قیمت صادرات 129 2021-06
تورم مواد غذایی 0.91 2021-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.6 2021-06
قیمت واردات 249 2021-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0.5 2021-09
نرخ بهره بین بانکی 0.17 2021-09
عرضه پول M1 75818 2021-08
عرضه پول M2 687095 2021-08
نرخ بهره سپرده 0.21 2020-12
ذخایر ارزی خارجی 26311 2021-09
عرضه پول M0 61370 2021-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -11162283 2021-08
حساب جاری 23701 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 33.6 2019-12
صادرات 1065706 2021-08
واردات 12227989 2021-08
ورود توریست 629085 2021-09
گردش سرمایه 53216 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -44323 2019-12
رابطه مبادله 99.6 2021-06
درآمد گردشگری 7161 2021-06

دولت گذشته مرجع
ارزش بودجه دولت -4065 2021-06
هزینه های دولت 12237 2021-06
درآمدهای دولت 16980 2021-06
هزینه های مالی 21044 2021-06
ارزیابی اعتبار 87 2021-10

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -13.2 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.4 2021-06
تولید صنعتی 49.7 2021-06
تغییرات موجودی انبار 593 2021-06
ثبت خودرو 1017 2021-08
تولید الکتریسیته 60.3 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 219 2021-06
هزینه های مصرف کننده 24732 2021-06
اعتبار بخش خصوصی 580402 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 270 2021-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ماکائو - شاخص های اقتصادی.