29/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP -9.1%
30/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -15.8%
06/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
موازنه تجاری SEP $-120.9M
09/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.9%
10/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
PPI (سالانه) SEP 0.1%
17/11/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
اطمینان کسب و کار OCT 23.2


مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.