18/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
اطمینان کسب و کار MAY 31.8
27/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 5.5%
28/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 4.1%
04/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
موازنه تجاری MAY $-258.8M
08/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.4%
10/07/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
PPI (سالانه) MAY 1.7%


مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.