10/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
تغییرات سالیانه PPI MAR 6.4% 3.9%
17/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
اطمینان کسب و کار APR 28
31/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
حساب جاری MAR
10:00 AM
MK
حساب جاری FEB
10:00 AM
MK
حساب جاری JAN $-68.8M
10:00 AM
MK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 7.6%
10:00 AM
MK
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 3.5%
04/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
نرخ بیکاری Q1 16.1%


مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.