30/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -2.1%
31/01/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 10.6%
05/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
موازنه تجاری DEC $-203M
10/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
PPI (سالانه) DEC 3.7%
14/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.4%
17/02/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MK
اطمینان کسب و کار JAN 33.9


مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.