10/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
PPI (سالانه) JUN 0.1% -0.4%
17/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
اطمینان کسب و کار JUL 21.7
31/08/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
حساب جاری JUN
10:00 AM
MK
حساب جاری MAY
10:00 AM
MK
حساب جاری APR $-92.1M
10:00 AM
MK
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL -15.1%
10:00 AM
MK
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL -9.9%
04/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MK
نرخ بیکاری Q2 16.2%


مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

مقدونیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.