بازارها گذشته مرجع
پول 52.72 2020-09
بازار سهام 4440 2020-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.7 2020-06
نرخ بیکاری 16.7 2020-06
نرخ تورم 1.5 2020-08
نرخ بهره 1.5 2020-06
موازنه تجاری -228225 2020-07
حساب جاری -1.8 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
موارد کروناویروس 17343 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 721 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 14422 2020-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 12.69 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 149782 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.7 2020-06
افراد شاغل 793416 2020-06
افراد بیکار 159623 2020-06
دستمزد 40640 2020-07
جمعیت 2.08 2019-12
نرخ اشتغال 47.06 2020-06
استخدام تمام وقت 765 2019-12
پست های خالی شغلی 9075 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 56.53 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 11.7 2020-03
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 35.5 2019-12
رشد دستمزد 7.7 2020-07
دستمزد در تولید 33985 2020-07

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2020-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 116 2020-08
اندازه اصل تورم 1.5 2020-08
تورم مواد غذایی 2.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2020-08
قیمت تولید 104 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -0.4 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-06
ترازنامه بانک 652058 2020-05
نرخ بهره سپرده 0.15 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 248323 2020-06
نرخ وام 2 2020-06
عرضه پول M0 41125 2020-06
عرضه پول M1 185617 2020-06
عرضه پول M2 361589 2020-06

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -228225 2020-07
حساب جاری -1.8 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 591985 2020-07
واردات 820210 2020-07
گردش سرمایه 13.2 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -19.63 2020-06
ذخایر طلا 6.9 2020-06
بدهی خارجی 8339 2020-03
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
ورود توریست 756 2020-07

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -2848 2020-08
هزینه های دولت 27836 2020-06
درآمدهای دولت 14218 2020-08
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 17066 2020-08
ارزیابی اعتبار 45 2020-09
مخارج نظامی 109 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -9.5 2020-07
تولید صنعتی -6.5 2020-07
تغییرات موجودی انبار 79359 2018-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 22.8 2020-08
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 17 2019-12
تولید فولاد 20 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 105687 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 181176 2020-08
قیمت گازوئیل 1.16 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.9 2020-07

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 2.5 2020-05
شاخص مسکن 101 2020-06
جواز ساختمان 284 2020-07
نرخ مالکیت مسکن 88.3 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 17343 2020-09
مرگ و میر کروناویروس 721 2020-09
Coronavirus بهبود یافت 14422 2020-09
تختخوابهای ICU 302 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.