بازارها گذشته مرجع
پول 54.45 2020-07
بازار سهام 4130 2020-07

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2020-03
نرخ بیکاری 16.2 2020-03
نرخ تورم 1.7 2020-06
نرخ بهره 1.5 2020-05
موازنه تجاری -125817 2020-05
حساب جاری -92.09 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
موارد کروناویروس 7046 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 346 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 3199 2020-07

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.2 2020-03
تولید ناخالص داخلی 12.69 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 165683 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.2 2020-03
افراد شاغل 811106 2020-03
افراد بیکار 156627 2020-03
دستمزد 38567 2020-04
جمعیت 2.08 2019-12
نرخ اشتغال 48.1 2020-03
استخدام تمام وقت 765 2019-12
پست های خالی شغلی 7791 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.4 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 12 2019-12
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 35.5 2019-12
رشد دستمزد 12.2 2020-01
دستمزد در تولید 34736 2020-02

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2020-04
اندازه اصل تورم 1.8 2020-04
تورم مواد غذایی 5.5 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2020-06
قیمت تولید 104 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -0.3 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2020-05
ترازنامه بانک 648027 2020-03
نرخ بهره سپرده 0.15 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 220395 2019-12
نرخ وام 2 2020-05
عرضه پول M0 37891 2020-03
عرضه پول M1 175248 2020-03
عرضه پول M2 346895 2020-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -125817 2020-05
حساب جاری -92.09 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 370041 2020-05
واردات 495858 2020-05
گردش سرمایه -101 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 46.65 2019-12
ذخایر طلا 6.9 2020-03
بدهی خارجی 8575 2019-09
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
ورود توریست 7 2020-04

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -6766 2020-05
هزینه های دولت 26898 2020-03
درآمدهای دولت 12661 2020-05
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 19427 2020-05
ارزیابی اعتبار 45 2020-07
مخارج نظامی 109 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -27 2020-05
تولید صنعتی -14.3 2020-03
تغییرات موجودی انبار 79359 2018-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.8 2020-05
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 17 2019-12
تولید فولاد 20 2020-05

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 104646 2020-03
تسهیلات اعتباری خریدار 176010 2020-05
قیمت گازوئیل 1.1 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -15.8 2020-05

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -19.3 2020-03
شاخص مسکن 96.23 2019-09
جواز ساختمان 173 2020-04
نرخ مالکیت مسکن 88.3 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 7046 2020-07
مرگ و میر کروناویروس 346 2020-07
Coronavirus بهبود یافت 3199 2020-07
تختخوابهای ICU 302 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.