بازارها گذشته مرجع
پول 55.14 2020-01
بازار سهام 4922 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-09
نرخ بیکاری 17.1 2019-09
نرخ تورم 0.4 2019-12
نرخ بهره 2.25 2020-01
موازنه تجاری -202768 2019-11
حساب جاری 92.5 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 12.67 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 174897 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.1 2019-09
افراد شاغل 799546 2019-09
افراد بیکار 164702 2019-09
دستمزد 38227 2019-10
جمعیت 2.08 2018-12
نرخ اشتغال 47.4 2019-09
استخدام تمام وقت 757 2019-09
پست های خالی شغلی 7430 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.2 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 12.4 2019-09
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 32.1 2019-09
رشد دستمزد 5 2019-10
دستمزد در تولید 32128 2019-10
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 113 2019-12
اندازه اصل تورم 0.8 2019-12
تورم مواد غذایی 0.9 2019-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
قیمت تولید 105 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 3.7 2019-11
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2020-01
ترازنامه بانک 629160 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.15 2020-01
ترازنامه بانک مرکزی 220395 2019-12
نرخ وام 2.75 2020-01
عرضه پول M0 33124 2019-11
عرضه پول M1 159560 2019-11
عرضه پول M2 328061 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -202768 2019-11
حساب جاری 92.5 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 627402 2019-11
واردات 830170 2019-11
گردش سرمایه 98.4 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40.82 2019-09
ذخایر طلا 6.9 2019-12
بدهی خارجی 8575 2019-09
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
ورود توریست 645 2019-11
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -2096 2019-11
هزینه های دولت 25093 2019-09
درآمدهای دولت 16424 2019-11
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 18520 2019-11
ارزیابی اعتبار 42 2020-01
مخارج نظامی 109 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.1 2019-11
تولید صنعتی 0.7 2019-11
تغییرات موجودی انبار 79359 2018-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 33.9 2019-12
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 17 2019-12
تولید فولاد 25 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 114811 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 169321 2019-10
قیمت گازوئیل 1.25 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.6 2019-11
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 3 2019-10
شاخص مسکن 96.23 2019-09
جواز ساختمان 243 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 88.3 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.