بازارها گذشته مرجع
پول 50.81 2021-01
بازار سهام 4850 2021-01

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.3 2020-09
نرخ بیکاری 16.5 2020-09
نرخ تورم 2.3 2020-12
نرخ بهره 1.5 2021-01
موازنه تجاری -136682 2020-11
حساب جاری -28.44 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
موارد کروناویروس 88992 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2726 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 73983 2021-01

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.3 2020-09
تولید ناخالص داخلی 12.69 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 171596 2020-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146078 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.5 2020-09
افراد شاغل 785561 2020-09
افراد بیکار 155575 2020-09
دستمزد 41654 2020-10
جمعیت 2.08 2019-12
نرخ اشتغال 46.6 2020-09
استخدام تمام وقت 765 2019-12
پست های خالی شغلی 9075 2020-03
نرخ مشارکت نیروی کار 55.83 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 11.7 2020-03
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 35.5 2019-12
رشد دستمزد 8.5 2020-08
دستمزد در تولید 34524 2020-08

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 116 2020-12
اندازه اصل تورم 2.2 2020-12
تورم مواد غذایی 3.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-12
قیمت تولید 106 2020-11
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2020-11

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.5 2021-01
ترازنامه بانک 665877 2020-09
نرخ بهره سپرده 0.15 2021-01
ترازنامه بانک مرکزی 262020 2020-10
نرخ وام 2 2021-01
عرضه پول M0 41928 2020-10
عرضه پول M1 189083 2020-10
عرضه پول M2 365838 2020-10

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -136682 2020-11
حساب جاری -28.44 2020-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2019-12
صادرات 684781 2020-11
واردات 821462 2020-11
گردش سرمایه -23.2 2020-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -15.13 2020-09
ذخایر طلا 6.89 2020-09
بدهی خارجی 8339 2020-03
شاخص تروریسم 0.11 2019-12
ورود توریست 215 2020-11

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
ارزش بودجه دولت -5230 2020-11
هزینه های دولت 27798 2020-09
درآمدهای دولت 15554 2020-11
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 20784 2020-11
ارزیابی اعتبار 45 2021-01
مخارج نظامی 109 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -4 2020-11
تولید صنعتی -8.1 2020-08
تغییرات موجودی انبار 91619 2019-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 25.9 2020-11
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 17 2019-12
تولید فولاد 25 2020-11

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 113236 2020-09
تسهیلات اعتباری خریدار 185088 2020-11
قیمت گازوئیل 1.2 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -13.9 2020-11

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 20.6 2020-09
شاخص مسکن 101 2020-06
جواز ساختمان 208 2020-11
نرخ مالکیت مسکن 88.3 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 88992 2021-01
مرگ و میر کروناویروس 2726 2021-01
Coronavirus بهبود یافت 73983 2021-01
تختخوابهای ICU 302 2013-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.