بازارها گذشته مرجع
پول 55.02 2019-10
بازار سهام 4224 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-06
نرخ بیکاری 17.5 2019-06
نرخ تورم 0.3 2019-09
نرخ بهره 2.25 2019-10
موازنه تجاری -182883 2019-08
حساب جاری 70.5 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 12.67 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 165968 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 17.5 2019-06
افراد شاغل 794283 2019-06
افراد بیکار 168180 2019-06
دستمزد 37268 2019-07
جمعیت 2.08 2018-12
نرخ اشتغال 47.13 2019-06
استخدام تمام وقت 749 2019-03
پست های خالی شغلی 7430 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 57.1 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 13.3 2019-03
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 29 2019-03
رشد دستمزد 4.7 2019-07
دستمزد در تولید 31344 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.3 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2019-08
اندازه اصل تورم 1.1 2019-08
تورم مواد غذایی 1.1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-09
قیمت تولید 106 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده 4 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-10
ترازنامه بانک 619686 2019-08
نرخ بهره سپرده 0.15 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 220989 2019-08
نرخ وام 2.75 2019-10
عرضه پول M0 34035 2019-08
عرضه پول M1 159222 2019-08
عرضه پول M2 328468 2019-08
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -182883 2019-08
حساب جاری 70.5 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 556592 2019-08
واردات 739474 2019-08
گردش سرمایه 78 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -5.7 2019-06
ذخایر طلا 6.9 2019-09
بدهی خارجی 8324 2019-06
شاخص تروریسم 0.65 2017-12
ورود توریست 1719 2019-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -2.7 2017-12
ارزش بودجه دولت 355 2019-08
هزینه های دولت 26273 2019-06
درآمدهای دولت 16519 2019-08
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 16164 2019-08
ارزیابی اعتبار 47.5
مخارج نظامی 109 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.8 2019-08
تولید صنعتی -6.7 2019-06
تغییرات موجودی انبار 79359 2018-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 32.2 2019-09
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 10 2018-12
تولید فولاد 20 2019-08
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 114552 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 165165 2019-07
قیمت گازوئیل 1.21 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.3 2019-08
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 7.8 2019-07
شاخص مسکن 94.45 2019-03
جواز ساختمان 210 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 88.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.