بازارها گذشته مرجع
پول 55.81 2020-03
بازار سهام 3385 2020-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-12
نرخ بیکاری 16.6 2019-12
نرخ تورم 0.7 2020-02
نرخ بهره 1.75 2020-03
موازنه تجاری -176324 2020-01
حساب جاری -188 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
موارد کروناویروس 259 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 6 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 3 2020-03

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2019-12
تولید ناخالص داخلی 13.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183971 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130242 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5394 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13483 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.6 2019-12
افراد شاغل 807362 2019-12
افراد بیکار 161242 2019-12
دستمزد 41087 2020-01
جمعیت 2.08 2019-12
نرخ اشتغال 47.9 2019-12
استخدام تمام وقت 757 2019-09
پست های خالی شغلی 7791 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.47 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.4 2019-09
حداقل دستمزد 12165 2018-07
قسمت مدت زمان اشتغال 32.1 2019-09
رشد دستمزد 5.5 2019-12
دستمزد در تولید 34718 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2020-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 114 2020-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104 2018-12
قیمت مصرف کننده اصلی 114 2020-02
اندازه اصل تورم 1.7 2020-02
تورم مواد غذایی 0.4 2020-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2020-02
قیمت تولید 106 2020-01
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.75 2020-03
ترازنامه بانک 629160 2019-11
نرخ بهره سپرده 0.15 2020-03
ترازنامه بانک مرکزی 220395 2019-12
نرخ وام 2.5 2020-03
عرضه پول M0 36105 2019-12
عرضه پول M1 175685 2019-12
عرضه پول M2 344811 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -176324 2020-01
حساب جاری -188 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 474046 2020-01
واردات 650370 2020-01
گردش سرمایه -172 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 40.82 2019-09
ذخایر طلا 6.9 2019-12
بدهی خارجی 8575 2019-09
شاخص تروریسم 0.3 2018-12
ورود توریست 553 2020-01

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -1213 2020-01
هزینه های دولت 28133 2019-12
درآمدهای دولت 15603 2020-01
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 16816 2020-01
ارزیابی اعتبار 42 2020-03
مخارج نظامی 109 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 3.5 2020-02
تولید صنعتی 4.7 2020-01
تغییرات موجودی انبار 79359 2018-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 35.2 2020-02
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 17 2019-12
تولید فولاد 23.9 2020-02

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 117921 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 174395 2020-02
قیمت گازوئیل 0.87 2020-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.4 2020-01

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -5.2 2019-11
شاخص مسکن 96.23 2019-09
جواز ساختمان 264 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 88.3 2018-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 259 2020-03
مرگ و میر کروناویروس 6 2020-03
Coronavirus بهبود یافت 3 2020-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.