بازارها گذشته مرجع
پول 52.81 2021-10
بازار سهام 5971 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.1 2021-06
نرخ بیکاری 15.9 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 75.21 2021-10
نرخ تورم 3.7 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1566348 2021-10
نرخ بهره 1.25 2021-09
موازنه تجاری -278210 2021-08
حساب جاری 1.54 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.2 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 198156 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 7012 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 149961 2021-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.1 2021-06
تولید ناخالص داخلی 12.27 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 172900 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146078 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5371 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 15848 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 15.9 2021-06
افراد شاغل 795271 2021-06
افراد بیکار 150141 2021-06
دستمزد 42627 2021-07
جمعیت 2.08 2020-12
نرخ اشتغال 47.3 2021-06
استخدام تمام وقت 753 2020-12
پست های خالی شغلی 8977 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 12.9 2020-12
حداقل دستمزد 14500 2021-12
قسمت مدت زمان اشتغال 25.6 2020-12
رشد دستمزد 7.1 2021-04
دستمزد در تولید 35895 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 75.21 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1566348 2021-10
موارد کروناویروس 198156 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 7012 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 149961 2021-10
تختخوابهای ICU 302 2013-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.7 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 120 2021-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2020-12
قیمت مصرف کننده اصلی 119 2021-09
اندازه اصل تورم 2.9 2021-09
تورم مواد غذایی 3.9 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-09
قیمت تولید 121 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 14.1 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2021-09
ترازنامه بانک 707219 2021-07
نرخ بهره سپرده 0.15 2021-09
ترازنامه بانک مرکزی 261653 2021-07
نرخ وام 1.75 2021-08
عرضه پول M0 436267 2021-07
عرضه پول M1 214359 2021-07
عرضه پول M2 403473 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -278210 2021-08
حساب جاری 1.54 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2020-12
صادرات 666136 2021-08
واردات 944346 2021-08
گردش سرمایه 31.81 2021-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 35.61 2021-03
ذخایر طلا 6.89 2021-06
بدهی خارجی 9833 2021-03
شاخص تروریسم 0.11 2019-12
ورود توریست 1841 2021-08

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.2 2020-12
بودجه دولت -8.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -5357 2021-08
هزینه های دولت 29838 2021-06
درآمدهای دولت 17168 2021-08
بدهی های دولت 6411 2021-03
هزینه های مالی 22525 2021-08
ارزیابی اعتبار 45 2021-10
مخارج نظامی 154 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -1.4 2021-08
تولید صنعتی -3.9 2021-07
تغییرات موجودی انبار 91619 2019-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 28.3 2021-09
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2020-12
رتبه فساد مالی 111 2020-12
آسانی کسب و کار 17 2019-12
تولید فولاد 32.8 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 121439 2021-06
تسهیلات اعتباری خریدار 195512 2021-08
قیمت گازوئیل 1.38 2021-09
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 15.1 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -25.2 2021-06
شاخص مسکن 105 2021-06
جواز ساختمان 276 2021-08
نرخ مالکیت مسکن 85.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.