بازارها گذشته مرجع
پول 51.07 2021-04
بازار سهام 4995 2021-04

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-12
نرخ بیکاری 16.1 2020-12
نرخ تورم 2.1 2021-03
نرخ بهره 1.25 2021-04
موازنه تجاری -241960 2021-02
حساب جاری -68.8 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
موارد کروناویروس 147229 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 4556 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 125593 2021-04

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.7 2020-12
تولید ناخالص داخلی 12.69 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 187814 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 146078 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 5634 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16506 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 16.1 2020-12
افراد شاغل 789552 2020-12
افراد بیکار 151972 2020-12
دستمزد 42204 2021-01
جمعیت 2.08 2020-12
نرخ اشتغال 46.84 2020-12
استخدام تمام وقت 748 2020-09
پست های خالی شغلی 8364 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 55.86 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 12.8 2020-09
حداقل دستمزد 14500 2021-12
قسمت مدت زمان اشتغال 27.5 2020-09
رشد دستمزد 6.8 2020-10
دستمزد در تولید 35045 2020-11

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.1 2021-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116 2021-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 2019-12
قیمت مصرف کننده اصلی 116 2021-03
اندازه اصل تورم 1.7 2021-03
تورم مواد غذایی 1.7 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-03
قیمت تولید 110 2021-02
تغییر قیمت تولید کننده 3.9 2021-02

سلامتی گذشته مرجع
Coronavirus Vaccination Rate 1.99 2021-04
Coronavirus Vaccination Total 41421 2021-04
موارد کروناویروس 147229 2021-04
مرگ و میر کروناویروس 4556 2021-04
Coronavirus بهبود یافت 125593 2021-04
تختخوابهای ICU 302 2013-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.25 2021-04
ترازنامه بانک 683330 2021-01
نرخ بهره سپرده 0.15 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 243693 2021-01
نرخ وام 1.75 2021-03
عرضه پول M0 43405 2021-01
عرضه پول M1 200266 2021-01
عرضه پول M2 381184 2021-01

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -241960 2021-02
حساب جاری -68.8 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.3 2019-12
صادرات 659587 2021-02
واردات 901546 2021-02
گردش سرمایه -50.8 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -15.13 2020-09
ذخایر طلا 6.89 2020-12
بدهی خارجی 9087 2020-09
شاخص تروریسم 0.11 2019-12
ورود توریست 276 2021-02

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40.7 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
ارزش بودجه دولت -2755 2021-02
هزینه های دولت 28968 2020-12
درآمدهای دولت 16435 2021-02
بدهی های دولت 4344 2019-12
هزینه های مالی 19190 2021-02
ارزیابی اعتبار 45 2021-04
مخارج نظامی 156 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -12.2 2021-02
تولید صنعتی -9.4 2021-01
تغییرات موجودی انبار 91619 2019-12
سرعت اینترنت 7708 2017-03
آدرس های IP 377561 2017-03
اطمینان کسب و کار 28 2021-03
شاخص رقابتی 57.33 2019-12
رتبه رقابتی 82 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2020-12
رتبه فساد مالی 111 2020-12
آسانی کسب و کار 17 2019-12
تولید فولاد 32.8 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 117104 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 186847 2021-02
قیمت گازوئیل 1.26 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.4 2021-02

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 18.6 2020-11
شاخص مسکن 100 2020-12
جواز ساختمان 346 2021-02
نرخ مالکیت مسکن 85.9 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مقدونیه - شاخص های اقتصادی.