گذشته قبلی
پول 808 807
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 5.5 در صد
نرخ بیکاری 6 5.6 در صد
نرخ تورم 11.5 11.1 در صد
نرخ بهره 12 12 در صد
موازنه تجاری -133612 -95907 MWK - میلیون
حساب جاری -1206 -1419 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 -16.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 61.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.7 -2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 5.5 در صد
تولید ناخالص داخلی 11.96 10.86 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 201909 191861 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 395 403 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1487 1515 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7259239 7194233 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1656671 1590381 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 238748 230378 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 884832 848144 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 53946 52748 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 236884 227559 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 237378 227811 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 313411 337199 MWK - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 216159 206557 MWK - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6 5.6 در صد
جمعیت 19.13 18.6 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 11.5 11.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 147 143 امتیاز
تورم مواد غذایی 13.6 12.8 در صد
CPI مسکن آب و برق 128 124 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 139 136 امتیاز
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 9.47 9.46 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1860760 1859497 دوزها
گذشته قبلی
نرخ بهره 12 12 در صد
ذخایر ارزی خارجی 468 375 MWK - میلیارد
عرضه پول M1 796100 756900 MWK - میلیون
عرضه پول M2 1816 1744 MWK - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -133612 -95907 MWK - میلیون
حساب جاری -1206 -1419 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.7 -16.1 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 61893 49500 MWK - میلیون
واردات 195505 157800 MWK - میلیون
گردش سرمایه 1270 1265 USD - میلیون
بدهی خارجی 2021553 1670407 MWK - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 112 102 USD - میلیون
شاخص تروریسم 1.64 0.66
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.7 61.2 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -5.7 -2.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
هزینه های دولت 147297 139966 MWK - میلیون
هزینه های مالی 186 150 MWK - میلیارد
ارزیابی اعتبار 15
ارزش بودجه دولت -28.4 -60.4 MWK - میلیارد
درآمدهای دولت 112 158 MWK - میلیارد
مخارج نظامی 85.8 87 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 30 30 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 30 30 در صد
نرخ مالیات بر فروش 16.5 16.5 در صد
گذشته قبلی
سرعت اینترنت 1309 1448 KBps
آدرس های IP 15425 15502 IP
تغییرات موجودی انبار 7910 7517 MWK - میلیون
شاخص رقابتی 43.7 42.44 امتیاز
رتبه رقابتی 128 129
شاخص فساد مالی 30 31 امتیاز
رتبه فساد مالی 129 123
آسانی کسب و کار 109 111
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 551 640 MWK - میلیون
هزینه های مصرف کننده 1398900 1329280 MWK - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالاوی - شاخص های اقتصادی.