گذشته قبلی
پول 15.42 15.42
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 76.5 71.6 در صد
نرخ بیکاری 6.4 6.1 در صد
نرخ تورم 1.05 0.56 در صد
نرخ بهره 7 7 در صد
موازنه تجاری -212 -224 USD - میلیون
حساب جاری -1099 -1513 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -29.2 -26.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.6 27.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -27.5 -6.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 15 15 در صد
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 6.4 6.1 در صد
جمعیت 0.56 0.54 میلیون
گذشته قبلی
نرخ تورم 1.05 0.56 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 99.81 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 96.02 96.03 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 102 امتیاز
تورم مواد غذایی 3.8 2 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 173 173 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 942138 941070 دوزها
موارد کروناویروس 179662 179643 افراد
مرگ و میر کروناویروس 298 297 افراد
گذشته قبلی
نرخ بهره 7 7 در صد
نرخ بهره سپرده 1.5 1.5 در صد
نرخ وام 10 10 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 23329 22026 MVR - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 757 744 USD - میلیون
عرضه پول M0 12930 12897 MVR - میلیون
عرضه پول M1 22442 22144 MVR - میلیون
عرضه پول M2 54906 53416 MVR - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری -212 -224 USD - میلیون
حساب جاری -1099 -1513 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -29.2 -26.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 34.3 45.8 USD - میلیون
واردات 246 270 USD - میلیون
ورود توریست 149008 131764
گردش سرمایه -1428 -1941 USD - میلیون
بدهی خارجی 1976 1536 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -519 -961 USD - میلیون
حواله 214 595 USD - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 52.6 27.3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -27.5 -6.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزیابی اعتبار 20
هزینه های مالی 2998 3836 MVR - میلیون
ارزش بودجه دولت -902 -2462 MVR - میلیون
درآمدهای دولت 2096 1375 MVR - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 15 15 در صد
گذشته قبلی
میزان استفاده ازظرفیت تولید 69.5 60.7 در صد
سرعت اینترنت 3763 4159 KBps
آدرس های IP 24100 22234 IP
اطمینان کسب و کار 94 25 امتیاز
شاخص فساد مالی 40 43 امتیاز
رتبه فساد مالی 85 75
آسانی کسب و کار 147 139
گذشته قبلی
اعتبار بخش خصوصی 27836 27919 MVR - میلیون


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مالدیو - شاخص های اقتصادی.