ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مالی - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sCaa2 Under Review Feb 04 2022
Moody'sCaa1 Stable Mar 22 2021
Moody'sCaa1 Negative Sep 08 2020
Moody'sB3 Stable Feb 26 2019