ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مالی - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sCaa2 Stable Sep 09 2022
Moody'sCaa2 Negative Jun 03 2022
Moody'sCaa2 Under Review Feb 04 2022
Moody'sCaa1 Stable Mar 22 2021
Moody'sCaa1 Negative Sep 08 2020
Moody'sB3 Stable Feb 26 2019