موریتانی سلامتی گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 0.96 0.96 0.96 0.00 doses per 100 people [+]
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 44628.00 44628.00 44628.00 0.00 doses [+]
موارد کروناویروس 20005.00 19959.00 20005.00 0.00 افراد [+]
مرگ و میر کروناویروس 509.00 508.00 509.00 0.00 افراد [+]
Coronavirus بهبود یافت 18893.00 18855.00 18893.00 0.00 افراد [+]
[+]