قیمت سهام
28,733.00
تغییر روزانه
-0.64%
سالیانه
-24.51%

قیمت روز سال
Beta Glass 51.20 0 0% -3.31%
Mondi 28,733.00 -186.00 -0.64% -24.51%
Mondi 28,733.00 -186.00 -0.64% -24.51%
Sappi Ltd 5,341.00 -45.00 -0.84% 32.04%

قیمت روز سال
SA40 59640 -468.68 -0.78% -1.08%
SAALL 65662 -561.58 -0.85% -1.00%