قیمت سهام
60.00
تغییر روزانه
-4.08%
سالیانه
11.11%

قیمت روز سال
Beta Glass 60.00 -2.55 -4.08% 11.11%
Mondi 29,985.00 5.00 0.02% -20.12%
Mondi 29,986.00 6.00 0.02% -20.12%

قیمت روز سال
NSE-All Share 53110 518.76 0.99% 39.56%