قیمت روز سال
AptarGroup 94.54 4.87 4.57% -16.19%
Bemis 57.25 0 0% -0.75%
Greif 31.25 4.35 14.65% -16.13%
Silgan 33.44 -0.22 -0.65% 14.87%
Sonoco Products 51.81 -0.44 -0.84% -16.88%
Thermo Fisher Scientific 349.19 6.45 1.88% 31.63%

قیمت روز سال
S&P MidCap 400 1763 -9.17 -0.52% -3.24%