09/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.5% 0.6%
15/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
موازنه تجاری FEB $-203.1M
19/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -9.1%
20/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
PPI (سالانه) MAR
30/04/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
MD
تصمیم نرخ بهره 2.65%


مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.