15/01/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MD
موازنه تجاری NOV $-260.9M $-244.1M
20/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -7.7%
21/01/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
PPI (سالانه) DEC 3.2%
10/02/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) JAN 0.4%


مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.