11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) JUN 29.1% 31.3%
07:00 AM
MD
نرخ تورم (ماهانه) JUN 2% 1.8%
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MD
موازنه تجاری MAI $-374.5M
19/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
MD
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JUN 26.4% 27%
20/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
MD
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY -10.4%

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.