15/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MD
موازنه تجاری NOV $-237.6M $-257.1M ®
20/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 8.5%
21/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
PPI (سالانه) DEC 2.5%
29/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MD
تصمیم نرخ بهره 5.5%
11/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) JAN 7.5%


مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.