15/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
موازنه تجاری AUG $-258.4M $-278.7M
21/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 5.9%
07:00 AM
MD
PPI (سالانه) SEP 2.7%
30/10/2019 واقعی قبلی
03:30 PM
MD
تصمیم نرخ بهره 7.5%
11/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) OCT 6.3%


مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.