14/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
MD
موازنه تجاری NOV $-337M $-293.9M $-325M
19/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
MD
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه NOV 11% 8.2%
20/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
MD
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 15% 17.9%
08/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
MD
تصمیم نرخ بهره 8.5%
10/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) JAN 13.94%
08:00 AM
MD
نرخ تورم (ماهانه) JAN 1.7%

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.