19/08/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
Industrial Production YoY JUN -2.2% -5.7% ®
20/08/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
PPI YoY JUL 2.7% 2.1%
10/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
Inflation Rate YoY AUG 5.4%
11/09/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
MD
Interest Rate Decision 7.5%
16/09/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
Balance of Trade JUL $-243.2M
11:00 AM
MD
GDP Growth Rate YoY Q2 4.4%


مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.