19/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -7.7% -3.1% ®
07:00 AM
MD
PPI (سالانه) SEP 2% 2.1%
30/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MD
تصمیم نرخ بهره 2.75%
10/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.3%
16/11/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
MD
موازنه تجاری SEP $-268.2M


مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.