06/08/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
MD
تصمیم نرخ بهره 3% 3.25%
10/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) JUL 4.3%
14/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
موازنه تجاری JUN $-173.6M
19/08/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -12.5%
07:00 AM
MD
PPI (سالانه) JUL 2.5%
03/09/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
MD
نرخ بیکاری Q2 4.1%


مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.