20/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه JUL 20.4%
21/09/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 7.9%
11/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.6%
15/10/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
MD
موازنه تجاری AUG $-321.0M

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی

مولدووا - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.