بازارها گذشته مرجع
پول 17.74 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2021-03
نرخ بیکاری 4.3 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 14.81 2021-06
نرخ تورم 3.09 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 597494 2021-06
نرخ بهره 2.65 2021-06
موازنه تجاری -343 2021-04
حساب جاری -239 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25 2019-12
بودجه دولت -1.4 2019-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.2 2021-02
نرخ مالیات شرکت 12 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12
موارد کروناویروس 255994 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 6162 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 249066 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.6 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.8 2021-03
تولید ناخالص داخلی 11.96 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10898830 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 3716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 13034 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52951574 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4.3 2021-03
افراد بیکار 35.8 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 39.3 2021-03
دستمزد 8469 2021-03
دستمزد در تولید 7106 2021-03
جمعیت 2.64 2019-12
سن بازنشستگی زنان 59.5 2021-12
سن بازنشستگی مردان 63 2021-12
افراد شاغل 798 2021-03
نرخ اشتغال 37.6 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 10.2 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 14.81 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 597494 2021-06
موارد کروناویروس 255994 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 6162 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 249066 2021-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.09 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2713 2021-05
اندازه اصل تورم 2.8 2021-05
قیمت تولید 144 2021-04
تورم مواد غذایی 5 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 7 2021-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.65 2021-06
عرضه پول M0 31815 2021-05
عرضه پول M3 112158 2021-05
نرخ بهره سپرده 0.15 2021-06
نسبت ذخیره نقدی 30 2021-04
ذخایر ارزی 3759653 2021-05
نرخ وام 5.15 2021-05
عرضه پول M1 58890 2021-05
عرضه پول M2 80021 2021-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -343 2021-04
حساب جاری -239 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.7 2019-12
صادرات 218 2021-04
واردات 561 2021-04
گردش سرمایه -380 2020-09
بدهی خارجی 8358 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26.81 2020-12
حواله 287 2020-09
شاخص تروریسم 0.06 2019-12
ورود توریست 7321 2021-03

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25 2019-12
بودجه دولت -1.4 2019-12
درآمدهای دولت 62949 2019-12
ارزیابی اعتبار 25 2021-06
هزینه های مالی 65976 2019-12
ارزش بودجه دولت -3026 2019-12
هزینه های دولت 9784231 2021-03
مخارج نظامی 43.1 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 12 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 33 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 50.4 2021-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -5.6 2021-04
تولید صنعتی 51.6 2021-04
تغییرات موجودی انبار 1537610 2021-03
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 34 2020-12
رتبه فساد مالی 115 2020-12
آسانی کسب و کار 48 2019-12
استخراج معدن 71.5 2021-04
تولید فولاد 45 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.2 2021-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.8 2021-02
هزینه های مصرف کننده 38553569 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.