بازارها گذشته مرجع
پول 17.23 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
نرخ بیکاری 4 2019-09
نرخ تورم 6.8 2019-10
نرخ بهره 7.5 2019-10
موازنه تجاری -263 2019-09
حساب جاری -312 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.7 2019-08
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.8 2019-06
تولید ناخالص داخلی 11.31 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14787996 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 2684 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6490 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 183851602 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-09
افراد بیکار 37.8 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 43.6 2019-09
دستمزد 7385 2019-09
دستمزد در تولید 6765 2019-09
جمعیت 3.55 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 63 2018-12
افراد شاغل 910 2019-09
نرخ اشتغال 41.8 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 8.9 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6.8 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2561 2019-10
اندازه اصل تورم 6.3 2019-10
قیمت تولید 133 2019-10
تورم مواد غذایی 10.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 7.5 2019-10
عرضه پول M0 22745 2019-10
عرضه پول M3 88242 2019-10
نرخ بهره سپرده 4.5 2019-11
نسبت ذخیره نقدی 42.5 2019-11
ذخایر ارزی 3054637 2019-11
نرخ وام 10.5 2019-10
عرضه پول M1 41549 2019-10
عرضه پول M2 61091 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -263 2019-09
حساب جاری -312 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.9 2018-12
صادرات 239 2019-09
واردات 502 2019-09
گردش سرمایه -396 2019-06
بدهی خارجی 7352 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 294 2019-06
حواله 238 2019-06
شاخص تروریسم 0.12 2018-12
ورود توریست 51355 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.4 2018-12
بودجه دولت -1 2018-12
درآمدهای دولت 53378 2017-12
ارزیابی اعتبار 25 2019-12
ارزش بودجه دولت -1145 2017-12
هزینه های دولت 54522 2017-12
مخارج نظامی 29.8 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 12 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 29 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.3 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 15.8 2019-09
تولید صنعتی 10.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار -349068 2019-06
شاخص رقابتی 56.75 2019-12
رتبه رقابتی 86 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 48 2019-12
استخراج معدن -14.5 2019-09
تولید فولاد 40 2019-10
مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.7 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.1 2019-08
هزینه های مصرف کننده 39601964 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مولدووا - شاخص های اقتصادی.