28/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -9.6%
15/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
موازنه تجاری SEP $179M
09:00 AM
MN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP
09:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.1%


مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.