14/02/2020 واقعی قبلی
10:25 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) JAN 5.2%
17/02/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
موازنه تجاری JAN $20.5M
09:00 AM
MN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (YTD) Q4 6.3%
09:00 AM
MN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN -21.1%
09:00 AM
MN
نرخ بیکاری Q4 9.9%


مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.