15/11/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) OCT 7.6% 9.0%
11:00 AM
MN
نرخ بیکاری Q3 9.9% 10.1%
11:00 AM
MN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (YTD) Q3 6.3% 7.3%
11:00 AM
MN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -8.2% -4.8%
11:00 AM
MN
موازنه تجاری OCT $116.9M $51.4M
11/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
MN
موازنه تجاری NOV $116.9M
08:00 AM
MN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -8.2%
08:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) NOV 7.6%


مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.