20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MN
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -3.8% 1.4% 2.5%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) APR 14.4% 14.6%
10:00 AM
MN
موازنه تجاری APR $108.9M $200M





مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.