15/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
موازنه تجاری MAR $35M
09:00 AM
MN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -9.7%
20/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) MAR 6.4%


مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.