16/03/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
موازنه تجاری FEB $181M
09:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) FEB 2.4%


مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.