23/11/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.4% 1.7%
03:45 PM
MN
تصمیم نرخ بهره 6% 8%
03/12/2020 واقعی قبلی
MN
موازنه تجاری OCT $193M
11/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
نرخ تورم (سالانه) NOV 2.4%
15/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MN
موازنه تجاری NOV


مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.