15/08/2019 واقعی قبلی
08:15 AM
MN
Balance of Trade JUL $96.8M
08:15 AM
MN
GDP Growth Rate YTD Q2 8.6%
08:15 AM
MN
Industrial Production YoY JUL -6.7%
08:15 AM
MN
Inflation Rate YoY JUL 8.1%
08:15 AM
MN
Unemployment Rate Q2 11.8%


مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

مغولستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.