بازارها گذشته مرجع
پول 2775 2020-10
بازار سهام 17485 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.7 2020-06
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
نرخ تورم 1.7 2020-09
نرخ بهره 9 2020-08
موازنه تجاری 193 2020-09
حساب جاری -86.81 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 1.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 320 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 311 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.7 2020-06
تولید ناخالص داخلی 13.85 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1434845 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4350 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12310 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4453946 2020-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 601899 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 336902 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547603 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1073578 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958247 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564840 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 109162 2019-12
تولید ناخالص ملی 32738371 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
افراد بیکار 105139 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-12
جمعیت 3.24 2019-12
افراد شاغل 1188440 2019-12
نرخ اشتغال 55.7 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55 2019-12
دستمزد 1166 2019-09
دستمزد در تولید 1196 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.7 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 126 2020-07
اندازه اصل تورم 2 2020-07
تورم مواد غذایی 4.5 2020-08
نرخ تورم (ماهانه) -0.3 2020-09
قیمت تولید 123 2020-07
تغییر قیمت تولید کننده -9.6 2020-07

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-08
نرخ بهره بین بانکی 8.95 2020-06
ترازنامه بانک 34689861 2020-04
نرخ بهره سپرده 10 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 3525393 2019-12
ذخایر ارزی 3844 2020-04
عرضه پول M1 3426464 2020-04
عرضه پول M2 20231823 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 193 2020-09
حساب جاری -86.81 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.4 2019-12
صادرات 668 2020-09
واردات 475 2020-09
گردش سرمایه -31.92 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22312 2019-12
ذخایر طلا 17.7 2020-06
تولید نفت خام 18 2020-06
بدهی خارجی 30814014 2020-06
حواله 11.5 2020-04
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 1.3 2019-12
درآمدهای دولت 2866962 2020-04
ارزیابی اعتبار 28 2020-10
هزینه های مالی 3320250 2020-04
ارزش بودجه دولت -643488 2020-04
هزینه های دولت 782267 2020-06
مخارج نظامی 90 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -9.6 2020-07
تولید صنعتی 0.6 2020-06
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 27957 2020-06
شاخص رقابتی 52.61 2019-12
رتبه رقابتی 102 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 81 2019-12
تولید الکتریسیته 484 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.1 2020-06
استخراج معدن -7.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 3097549 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1.09 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 320 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 311 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.