بازارها گذشته مرجع
پول 2695 2019-12
بازار سهام 19134 2019-12
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-09
نرخ بیکاری 9.9 2019-09
نرخ تورم 5.2 2019-11
نرخ بهره 11 2019-10
موازنه تجاری 7.6 2019-11
حساب جاری -202 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 13.01 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1689312 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 4198 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5123997 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1083025 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 168876 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 288824 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 922761 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 950825 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 239299 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 71444 2019-06
تولید ناخالص ملی 28564175 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.9 2019-09
افراد بیکار 126582 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 60.1 2019-09
جمعیت 3.24 2018-12
افراد شاغل 1155945 2019-09
نرخ اشتغال 54.2 2019-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1161 2019-06
دستمزد در تولید 1187 2019-06
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.2 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 121 2019-11
اندازه اصل تورم 6 2019-10
تورم مواد غذایی 9.5 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-11
قیمت تولید 136 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده -2.5 2019-10
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 11.11 2019-09
ترازنامه بانک 34953489 2019-09
نرخ بهره سپرده 11.1 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 8765448 2018-10
ذخایر ارزی 3986 2019-09
عرضه پول M1 3804339 2019-09
عرضه پول M2 20432873 2019-09
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7.6 2019-11
حساب جاری -202 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
صادرات 527 2019-11
واردات 519 2019-11
گردش سرمایه -235 2019-10
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21184 2019-06
ذخایر طلا 17.92 2019-12
تولید نفت خام 20 2019-08
بدهی خارجی 29933779 2019-09
حواله 8.2 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
درآمدهای دولت 8656662 2019-09
ارزیابی اعتبار 26 2019-12
هزینه های مالی 7264374 2019-09
ارزش بودجه دولت 484636 2019-09
هزینه های دولت 739949 2019-06
مخارج نظامی 90 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.5 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -2.9 2019-11
تولید صنعتی 2.5 2019-11
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 573327 2019-06
شاخص رقابتی 52.61 2019-12
رتبه رقابتی 102 2019-12
شاخص فساد مالی 37 2018-12
رتبه فساد مالی 93 2018-12
آسانی کسب و کار 81 2019-12
تولید الکتریسیته 465 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.5 2019-11
استخراج معدن -5.6 2019-11
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 2715087 2019-06
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1.04 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.