بازارها گذشته مرجع
پول 2820 2020-08
بازار سهام 16403 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.7 2020-03
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
نرخ تورم 2.8 2020-06
نرخ بهره 9 2020-06
موازنه تجاری 368 2020-06
حساب جاری 148 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.4 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 1.3 2019-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
موارد کروناویروس 293 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 13 2020-08

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -10.7 2020-03
تولید ناخالص داخلی 13.85 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1826716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4350 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12310 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5383315 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 601899 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 336902 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547603 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1073578 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958247 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564840 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 109162 2019-12
تولید ناخالص ملی 32738371 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
افراد بیکار 105139 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-12
جمعیت 3.24 2019-12
افراد شاغل 1188440 2019-12
نرخ اشتغال 55.7 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
سن بازنشستگی زنان 55 2019-12
دستمزد 1166 2019-09
دستمزد در تولید 1196 2019-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.8 2020-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 125 2020-04
اندازه اصل تورم 5 2020-05
تورم مواد غذایی 4.7 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-06
قیمت تولید 118 2020-05
تغییر قیمت تولید کننده -9.2 2020-05

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 9 2020-06
نرخ بهره بین بانکی 10.84 2020-01
ترازنامه بانک 34689861 2020-04
نرخ بهره سپرده 10.5 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 3525393 2019-12
ذخایر ارزی 3844 2020-04
عرضه پول M1 3426464 2020-04
عرضه پول M2 20231823 2020-04

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 368 2020-06
حساب جاری 148 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.4 2019-12
صادرات 2828 2020-06
واردات 406 2020-05
گردش سرمایه -302 2020-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 22312 2019-12
ذخایر طلا 23.4 2020-03
تولید نفت خام 18 2020-04
بدهی خارجی 30461130 2020-03
حواله 11.5 2020-04
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55 2018-12
بودجه دولت 1.3 2019-12
درآمدهای دولت 2866962 2020-04
ارزیابی اعتبار 28 2020-08
هزینه های مالی 3320250 2020-04
ارزش بودجه دولت -643488 2020-04
هزینه های دولت 812408 2019-12
مخارج نظامی 90 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.2 2020-06
تولید صنعتی 0.6 2020-06
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 66253 2020-03
شاخص رقابتی 52.61 2019-12
رتبه رقابتی 102 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 81 2019-12
تولید الکتریسیته 484 2020-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.1 2020-06
استخراج معدن -7.6 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 3179374 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1.09 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 293 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 0 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 13 2020-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.