بازارها گذشته مرجع
پول 2715 2020-02
بازار سهام 19163 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-12
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
نرخ تورم 5.6 2020-01
نرخ بهره 11 2019-12
موازنه تجاری -14.3 2020-01
حساب جاری -319 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 13.01 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1826716 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4198 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12209 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 5383315 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 601899 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 336902 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 547603 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 1073578 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 958247 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 564840 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 109162 2019-12
تولید ناخالص ملی 28564175 2018-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
افراد بیکار 105139 2019-12
نرخ مشارکت نیروی کار 60.7 2019-12
جمعیت 3.24 2018-12
افراد شاغل 1188440 2019-12
نرخ اشتغال 54.2 2019-09
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1161 2019-06
دستمزد در تولید 1187 2019-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 5.6 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2020-01
اندازه اصل تورم 5 2020-01
تورم مواد غذایی 7.8 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2020-01
قیمت تولید 149 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 23.9 2019-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 11 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 11.11 2019-09
ترازنامه بانک 35859341 2019-12
نرخ بهره سپرده 10.5 2019-12
ترازنامه بانک مرکزی 3525393 2019-12
ذخایر ارزی 4016 2019-11
عرضه پول M1 3904158 2019-12
عرضه پول M2 20833778 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -14.3 2020-01
حساب جاری -319 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -14.6 2018-12
صادرات 459 2020-01
واردات 473 2020-01
گردش سرمایه -713 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 21184 2019-06
ذخایر طلا 17.92 2019-12
تولید نفت خام 20 2019-09
بدهی خارجی 29933779 2019-09
حواله 15.6 2019-12
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 2017-12
بودجه دولت -3.4 2018-12
درآمدهای دولت 11936638 2019-12
ارزیابی اعتبار 26 2020-02
هزینه های مالی 11429392 2019-12
ارزش بودجه دولت 627771 2019-12
هزینه های دولت 812408 2019-12
مخارج نظامی 90 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.5 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -17.5 2020-01
تولید صنعتی 0.3 2019-12
سرعت اینترنت 6626 2017-03
آدرس های IP 31363 2017-03
تغییرات موجودی انبار 411317 2019-09
شاخص رقابتی 52.61 2019-12
رتبه رقابتی 102 2019-12
شاخص فساد مالی 35 2019-12
رتبه فساد مالی 106 2019-12
آسانی کسب و کار 81 2019-12
تولید الکتریسیته 651 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -15.1 2019-12
استخراج معدن -29.3 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 3179374 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1.09 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.