گذشته قبلی
پول 3100 3100
بازار سهام 34404 34143 امتیاز
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 3.6 در صد
نرخ بیکاری 8.1 7.4 در صد
نرخ تورم 14.4 14.2 در صد
نرخ بهره 9 6 در صد
موازنه تجاری 109 159 USD - میلیون
حساب جاری -400 -170 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 -15.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 57 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.5 0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 10 در صد
گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 3.6 در صد
تولید ناخالص داخلی 13.14 14 USD - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2294725 2093956 MNT - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 4078 4379 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11471 12317 USD
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 7524486 6959703 MNT - میلیون
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 733319 1100274 MNT - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 381768 144077 MNT - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 894013 501851 MNT - میلیون
تولید ناخالص داخلی از معادن 1132963 971910 MNT - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2093419 1984227 MNT - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 391994 291941 MNT - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 236637 127256 MNT - میلیون
تولید ناخالص ملی 33912488 32738371 MNT - میلیون
گذشته قبلی
نرخ بیکاری 8.1 7.4 در صد
افراد بیکار 99393 90894
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 57.9 در صد
جمعیت 3.27 3.24 میلیون
افراد شاغل 1127111 1135898
نرخ اشتغال 53.6 53.6 در صد
سن بازنشستگی مردان 60 60
سن بازنشستگی زنان 55 55
دستمزد 1335 1330 MNT هزار / ماه
دستمزد در تولید 1308 1253 MNT هزار / ماه
گذشته قبلی
نرخ تورم 14.4 14.2 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 147 146 امتیاز
اندازه اصل تورم 15.4 15.1 در صد
تورم مواد غذایی 18 18 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 1.1 در صد
قیمت تولید 220 222 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 56.8 49.2 در صد
گذشته قبلی
نرخ بهره 9 6 در صد
نرخ بهره بین بانکی 7.36 6.54 در صد
ترازنامه بانک 40022595 41011727 MNT - میلیون
نرخ بهره سپرده 6.7 6.5 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 12902785 13889220 MNT - میلیون
ذخایر ارزی خارجی 3685 3945 USD - میلیون
عرضه پول M1 5840556 6507208 MNT - میلیون
عرضه پول M2 26807327 27863476 MNT - میلیون
گذشته قبلی
موازنه تجاری 109 159 USD - میلیون
حساب جاری -400 -170 USD - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -12.3 -15.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 762 641 USD - میلیون
واردات 653 481 USD - میلیون
گردش سرمایه -112 3.38 USD - میلیون
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 24206 23802 USD - میلیون
ذخایر طلا 9.67 13.89 تن
تولید نفت خام 16 16 BBL/D/1K
بدهی خارجی 33190470 33319850 هزار تومان
حواله 11 12.7 USD - میلیون
شاخص تروریسم 0 0
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 66 57 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -11.5 0.9 درصد از تولید ناخالص داخلی
درآمدهای دولت 3915546 2580502 MNT - میلیون
ارزیابی اعتبار 28
هزینه های مالی 3822679 2436130 MNT - میلیون
ارزش بودجه دولت -254654 32134 MNT - میلیون
هزینه های دولت 2066073 985060 MNT - میلیون
مخارج نظامی 107 100 USD - میلیون
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 25 25 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 10 در صد
نرخ مالیات بر فروش 10 10 در صد
نرخ تامین اجتماعی 28 26 در صد
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.5 14.5 در صد
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.5 11.5 در صد
گذشته قبلی
تولید صنعتی -32.5 0.9 در صد
تولید صنعتی -18.8 -23.1 در صد
سرعت اینترنت 6626 6786 KBps
آدرس های IP 31363 28598 IP
تغییرات موجودی انبار 121634 2129366 MNT - میلیون
شاخص رقابتی 52.61 52.74 امتیاز
رتبه رقابتی 102 99
شاخص فساد مالی 35 35 امتیاز
رتبه فساد مالی 110 111
آسانی کسب و کار 81 74
تولید الکتریسیته 685 655 گیگاوات ساعت
تولیدات صنعتی (ماهانه) -11.8 -5 در صد
استخراج معدن -39.6 7.2 در صد
گذشته قبلی
هزینه های مصرف کننده 4228249 4409894 MNT - میلیون
گذشته قبلی
موارد کروناویروس 922227 921425 افراد
مرگ و میر کروناویروس 2110 2108 افراد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مغولستان - شاخص های اقتصادی.