20/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.1%
30/04/2020 واقعی قبلی
02:50 PM
MA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 6.9%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.