22/07/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) JUN 1.5% 1.9%
02/08/2021 واقعی قبلی
08:30 AM
MA
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول JUN 6.94%
06/08/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MA
نرخ بیکاری Q2 12.5%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.