22/04/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
MA
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.3%
04/05/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
MA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 10.5%
07/05/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
MA
نرخ بیکاری Q1 11.9%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.