21/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) JAN 1.3% 1.2%
28/02/2020 واقعی قبلی
04:30 PM
MA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JAN 5.9%
13/03/2020 واقعی قبلی
12:10 PM
MA
تغییرات سالیانه تولید Q4 1.6%
17/03/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
MA
تصمیم نرخ بهره 2.25%
20/03/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) FEB 1.3%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.