24/09/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) AUG 0.3%
01:00 PM
MA
تصمیم نرخ بهره 2.25%
01/10/2019 واقعی قبلی
12:40 PM
MA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 2.8%
03:00 PM
MA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG 4.8%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.