01/02/2021 واقعی قبلی
01:25 PM
MA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 11.2%
05/02/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
MA
نرخ بیکاری Q4 12.7%
22/02/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) JAN -0.3%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.