22/10/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
MA
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.4% 0.9%
02/11/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
MA
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 SEP 10.1%
06/11/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
MA
نرخ بیکاری Q3 12.3%


مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی

مراکش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.